Володимир Степанович Іваній
Володимир Степанович Іваній
СумДПУ ім. А.С.Макаренка, фізико-математичний факультет, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене fizmatsspu.sumy.ua
НазваниеПроцитированоГод
Педагогічні основи гуманізації фізичної освіти в умовах нанотехнологічного розвитку суспільства
ВС Іваній, ІО Мороз
82015
Спеціальна теорія відносності: навчальний посібник
ІО Мороз, ВС Іваній, РІ Холодов
Суми: Видавництво «МакДен», 2011
72011
Особливості розгляду закону збереження імпульсу в курсі фізики педагогічних університетів
ІО Мороз, ВС Іваній, РІ Холодов
32011
Використання smart-технологій в організації навчального середовища вивчення фізики
ЯР Балабан, ВС Іваній, ІО Мороз
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
12017
Методичні особливості вивчення нанотехнологій у шкільній фізичній освіті
СП Величко, ВС Іваній, ІО Мороз, ЮА Ткаченко
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2016
12016
Формування ключових компетентностей учнів основної школи на уроках фізики з підприємницьким тлом
В Іваній, А Муха
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 33-43, 2016
12016
Готовність майбутнього вчителя фізики до формування в учнів знань про нанотехнології
С Величко, В Іваній, І Мороз, Ю Ткаченко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 3-14, 2016
12016
Ефект Комптона у курсі фізики ВНЗ
І Мороз, В Іваній, Р Холодов
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
12010
Тенденції становлення уявлень про формування фізичної картини світу в учнів загальноосвітніх шкіл
ЯР Балабан, ВС Іваній, ІО Мороз
Физико-математическое образование, 2018
2018
ШВИДКІСТЬ СВІТЛА ЯК КОНСТАНТА ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ОПТИКОЮ, ЕЛЕКТРИКОЮ І МАГНЕТИЗМОМ
ЯР Балабан, ВС Іваній, ІО Мороз, ЮА Ткаченко
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
2017
Имидж выпускников педагогического университета в эпоху перехода к новому технологическому укладу
ВС Иваний, ИА Мороз, СВ Петренко, АД Стадник
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
2017
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ
ВС Іваній, ІО Мороз
Рекомендовано до друку вченою радою фізико-математичного факультету …, 2017
2017
Ярослав Балабан
В Іваній, І Мороз
Редакційна колегія, 226, 2017
2017
Швидкість світла як константа зв’язку між оптикою, електрикою і магнетизмом
ІО Мороз, ЮА Ткаченко, ЯР Балабан, ВС Іваній
2017
Методичні особливості вивчення нанотехнологій у шкільній фізичній освіті
ЮА Ткаченко, ІО Мороз, ВС Іваній, ЮА Ткаченко, СП Величко, ...
КДПУ ім. В. Винниченка, 2016
2016
Нанотехнології в освітній галузі
ВМ Білик, ОМ Завражна, ВС Іваній, ОГ Медведовська, ІО Мороз, ...
СумДПУ ім. АС Макаренка, 2016
2016
Методичні особливості вивчення нанотехнологій у шкільній фізичній освіті
ВС Іваній, ІО Мороз, ЮА Ткаченко
РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016
2016
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
СП Величко, ВС Іваній, ІО Мороз, ЮА Ткаченко
Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали міжнародної …, 2016
2016
Система формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізики у галузі навчання нанотехнологіям
ІО Мороз, ВС Іваній, ЮА Ткаченко
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016
2016
Система формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізики у галузі навчання нанотехнологіям
ВС Іваній, ІО Мороз, ЮА Ткаченко
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20