Follow
Кравців Василь Степанович
Кравців Василь Степанович
Директор ДУ "ІРД ім. М.І. Долішнього НАН України" д.е.н., професор
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Регіональна екологічна політика в Україні (теорія формування, методи реалізації)
ВС Кравців
НАН України. інститут регіональних досліджень.-Львів 336, 2007
1152007
Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери
ВС Кравців, ЛС Гринів, МВ Копач, СП Кузик
Львів: НАН України, 1999
1111999
Рекреаційна політика в Карпатському регіоні: принципи формування, шляхи реалізації
ВС Кравців, ВК Євдокименко, ММ Габрель, МВ Копач
Чернівці: Прут, 1995
771995
Економічний розвиток і екологічна безпека: шлях України/Проблеми сталого розвитку України
МІ Долішній, ВС Кравців
Київ:„БМТ, 69-80, 1998
561998
Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України: проблеми та політика активізації: монографія
ВС Кравців, МІ Мельник, ВБ Антонов
Львів: ІРД НАН України 386, 13-16, 2011
522011
Karpatskyy rehion: aktualni problemy ta perspektyvy rozvytku. T. 5: Mali mista [Carpathian region: current problems and prospects. Vol. 5: Small cities]
V Kravtsiv
Vols, 2013
47*2013
Реформа адміністративно-територіального устрою: результати, проблеми, подальші дії
ВС Кравців, ПВ Жук
Стратегічна панорама, 104-112, 2016
36*2016
Макрорегіоналізація України як основа здійснення регіональної політики
М Долішній, В Кравців, В Симоненко
Незалежно культурологічний часопис, 6-30, 2002
352002
Екологічна безпека як об’єкт регіональної політики
ВС Кравців
Регіональна економіка 1, 124-135, 1999
351999
Реформування територіальної основи місцевого самоврядування в контексті його фінансової спроможності
ВС Кравців, ІЗ Сторонянська, ПВ Жук
Економіка України, 41-51, 2017
34*2017
Впровадження інновацій у сфері туризму
Г Бак
Тайп, 2010
342010
Концептуальні основи перспективного розвитку рекреаційної індустрії в Карпатах
ІІ ДЯЧУК, КІ РИЖА
Екологічна безпека держави: матеріали Всеукраїнської, 200, 1993
331993
Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування: монографія
ВС Кравців
DU" Instytut rehionalʹnykh doslidz︠h︡enʹ Ukraïny im. MI Dolishnʹoho", 2016
27*2016
Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні: актуальні проблеми, ризики та перспективи адміністративно-фінансової децентралізації/НАН України. ДУ «Інститут …
ВС Кравців
Режим доступу: http://ird. gov. ua/irdp/p20170701. pdf, 2017
26*2017
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
252014
Розвиток транскордонного співробітництва: науково-аналітична доповідь: НАН України
ВС Кравців
Львів:«Інститут регіональних досліджень імені МІ Долішнього НАН України, 2015
24*2015
Karpatsʹkyy rehion: aktualʹni problemy ta perspektyvy rozvytku [Carpathian region: actual problems and prospects for development](Vols. 1-8): Vol. 2
VS Kravtsiv, UY Sadova
Ekolohichna bezpeka ta pryrodno-resursnyy potentsial [Environmental security …, 2013
24*2013
Карпатський регіон у контексті державної економічної політики: оцінка стану і стратегія розвитку
МІ Долішній, ВС Кравців
Економіка України, 24-35, 1995
241995
Karpatskyi rehion: aktualni problemy ta perspektyvy rozvytku
VS Kravtsiv
Monografiya u 8, 2013
23*2013
Terytorialnyi rozvytok i rehionalna polityka v Ukraini: Vyklyky ta priorytety Ukrainy [Territorial development and regional policy in Ukraine: Challenges and priorities of Ukraine]
VS Kravtsiv
DU “Instytut rehionalnyh doslidzhen imeni M. Dolishnoho NAN Ukrainy”–SI …, 2018
20*2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20