Follow
Кравців Василь Степанович
Кравців Василь Степанович
Директор ДУ "ІРД ім. М.І. Долішнього НАН України" д.е.н., професор
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Регіональна екологічна політика в Україні (теорія формування, методи реалізації)
ВС Кравців
НАН України. інститут регіональних досліджень.-Львів 336, 2007
972007
Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери
ВС Кравців, ЛС Гринів, МВ Копач, СП Кузик
Львів: НАН України.-ІРД НАН України.-1999.-78 с, 1999
871999
Рекреаційна політика в Карпатському регіоні: принципи формування, шляхи реалізації
ВС Кравців, ВК Євдокименко, ММ Габрель, МВ Копач
Чернівці: Прут, 1995
701995
Економічний розвиток і екологічна безпека: шлях України/Проблеми сталого розвитку України
МІ Долішній, ВС Кравців
Київ:„БМТ, 69-80, 1998
461998
Екологічна безпека як об’єкт регіональної політики
ВС Кравців
Регіональна економіка 1, 124-135, 1999
371999
Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України: проблеми та політика активізації: монографія
ВС Кравців, МІ Мельник, ВБ Антонов
Львів: ІРД НАН України 386, 13-16, 2011
342011
Макрорегіоналізація України як основа здійснення регіональної політики
М Долішній, В Кравців, В Симоненко
Незалежно культурологічний часопис, 6-30, 2002
342002
Умови та чинники переходу України до моделі сталого розвитку
ІА Брижань
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 128-133, 2013
302013
Концептуальні основи перспективного розвитку рекреаційної індустрії в Карпатах
ВС Кравців, ПВ Жук
Економіка України, 57-62, 1993
291993
Впровадження інновацій у сфері туризму
Г Бак
Тайп, 2010
262010
Карпатський регіон у контексті державної економічної політики: оцінка стану і стратегія розвитку
МІ Долішній, ВС Кравців
Економіка України, 24-35, 1995
241995
Економічний розвиток і екологічна безпека: шлях України
В Кравців
Регіональна економіка, 97-104, 1997
211997
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
192014
Стратегія раціонального використання природно-ресурсного потенціалу в регіоні: екологічні пріоритети
ВС Кравців
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2006
182006
Регіональна екологічна політика в умовах становлення ринкової економіки в Україні (теорія, методи, практика)
ВС Кравців
Л.: Арал, 2007
162007
Реформування територіальної основи місцевого самоврядування в контексті його фінансової спроможності
ВС Кравців, ІЗ Сторонянська, ПВ Жук
Економіка України, 41-51, 2017
152017
The greening of transport and logistics systems of regional agricultural markets
V Kravtsiv, V Kolodiichuk, I Kolodiichuk
Economic annals-XXI, 38-43, 2018
142018
Регіональна політика сталого розвитку гірських територій України: сучасний стан та напрямки вдосконалення
ВС Кравців
Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи, 21-27, 2010
142010
Гірська політика: міжнародні акти та світовий досвід
ВС Кравців, ЮІ Стадницький
Львів: ІРД НАН України, 2005
142005
Концептуальні засади розробки програми використання та охорони природно-ресурсного потенціалу регіону
ВС Кравців, НВ Павліха, ВІ Павлов
Регіональна економіка, 107-115, 2005
142005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20