Ольга Єжова (Yezhova, Ezhova, Ежова)
Ольга Єжова (Yezhova, Ezhova, Ежова)
Подтвержден адрес электронной почты в домене med.sumdu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Формування ціннісного ставлення до здоров'я в учнів професійно-технічних навчальних закладів
ОО Єжова, ОА Ежова
МакДен, 2011
342011
Здоровий спосіб життя: навч.-метод. посіб.
ВМ Оржеховська, ВМ Оржеховская, VM Orzhehovska, ОО Єжова, ...
Суми: Видавництво СумДПУ ім. АС Макаренка, 188, 2010
342010
Здоровий спосіб життя: навч. посібник
ОО Єжова, ОА Ежова, OO Yezhova
Університетська книга, 2010
19*2010
Методологічні засади діяльності освітнього закладу, спрямованої на здоров’я
ВМ Оржеховська, ОО Єжова
Педагогіка і психологія, 5-17, 2009
182009
Формування здоров’я школярів в умовах навчально-виховного закладу
ІО Калиниченко, ОО Єжова
Довкілля та здоров’я, 26, 2003
162003
Фізичний розвиток дітей різних регіонів України (вип.2, міські дошкільники)
АМ Сердюка
Кімо-Деркул 2, 230, 2003
15*2003
Теоретичні і методичні засади формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів професійно-технічних навчальних закладів
ОО Єжова
Інститут проблем виховання НАПН України, 2013
122013
Концепція формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів професійно-технічних навчальних закладів
ОО Єжова
Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб. наук. праць.–К.: Вид …, 2009
102009
Здоров’язберігаюча діяльність в освітніх закладах
ОО Єжова, ОА Ежова
102007
Сутність організаційно-педагогічних умов педагогічного процесу
ОО Єжова, ОА Ежова
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2014
82014
Критеріальний підхід до оцінки рівня сформованості ціннісного ставлення до здоров'я учнівської молоді
ОО Єжова
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді 2 (14 …, 2010
82010
Методика оцінювання здоров’яспрямованої діяльності навчального закладу
ОО Єжова
АС Макаренка, 2010
82010
Педагогічні фактори і умови формування ціннісного ставлення до здоров’я
ОО Єжова
Вісник Глухівського державного педагогічного університету імені Олександра …, 2009
82009
Визначення рівня сформованості ціннісного ставлення до здоров’я в учнівської молоді
ОО Єжова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.–Суми: СумДПУ ім …, 2010
72010
Оздоровлення дітей молодшого шкільного віку в умовах загальноосвітніх навчально-виховних закладів: Метод. рек
ОА Гуменна, ОО Єжова
Суми: СумДПУ ім. АС Макаренка, 2003
62003
Фізичний розвиток дітей та підлітків різних промислових міст Сумської області
ОА Єжова, ЛМ Басанець, ОІ Іванова
Довкілля та здоров'я, 42-44, 2002
62002
Життєві цінності учнівської молоді закладів профтехосвіти
ОО Єжова
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 44–46 …, 2008
52008
Актуальные вопросы физической реабилитации
ОА Ежова
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб …, 1999
51999
Концепція формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу в умовах нової соціокультурної реальності (проект)
ВМ Оржеховська, ВІ Кириченко, ОО Єжова, ТЄ Федорченко
Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки”, 41-48, 2013
42013
Створення освітнього середовища, спрямованого на формування ціннісного ставлення до здоров'я в учнів професійно-технічних навчальних закладів
ОО Єжова
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 464-471, 2011
42011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20