Данкевич Л.А., Данкевич Людмила, Dankevych L.A., Dankevich L.A., Людмила Данкевич
Данкевич Л.А., Данкевич Людмила, Dankevych L.A., Dankevich L.A., Людмила Данкевич
к.б.н., с.н.с. відділу фітопапатогенних бактерій ІМВ НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене imv.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фітопатогенні бактерії. Бактеріальні хвороби рослин:[Монографія]
РІ Гвоздяк, ЛА Пасічник, ЛМ Яковлева, СМ Мороз, ОО Литвинчук, ...
К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс 1, 444, 2011
28*2011
Phytopathogenic bacteria in the system of modern agriculture
VP Patyka, LA Pasichnyk
Мікробіологічний журнал, 21, 2014
192014
Вплив наночастинок діоксиду церію на різні фізіологічні групи мікроорганізмів
ЛП Бабенко, ЛА Данкевич, НМ Жолобак, ВВ Круть, ОА Демченко, ...
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
142014
Bacterial diseases of rape
OM Zakharova, MD Mel'nychuk, LA Dankevych, VP Patyka
Mikrobiolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine: 1993) 74 (6), 46-52, 2012
10*2012
Скрининг штаммов бактерий рода Bacillus–активных антагонистов фитопатогенов бактериальной и грибной природы
АЮ Грабова, ИВ Драговоз, ЛА Крючкова, ЛА Пасичник, ЛВ Авдеева
Мікробіологічний журнал, 47-54, 2015
72015
Diagnostyka fitopatogennykh bacteriy
VP Patyka, LA Pasichnyk, LA Dankevych
Metodychni rekomendatsii. Kyiv, 2014
72014
Бiологiя. Фiтопатогеннi бактерiї. Бактерiальнi хвороби рослин/За ред. ВП Патики
РI Гвоздяк, ЛА Пасiчник, ЛМ Яковлева, СМ Мороз, ОО Литвинчук, ...
Київ: ТОВ “НВП “Iнтерсервiс, 2011
72011
Diagnosis of pathogenic bacteria
VP Patyka, LA Pasichnyk, LA Dankevich, SN Moroz, LM Butsenko, ...
Guidelines. Ed. VP Patyka.-Kyiv, 2014
62014
Fitopatohenni bakterii
RI Hvozdiak, LA Pasichnyk, LM Yakovleva, SM Moroz, OO Lytvynchuk, ...
Bakterialni khvoroby roslyn [Pathogenic bacteria. Bacterial diseases of …, 2011
62011
Роль обробки насіння бобових культур біологічним препаратом ЕПАА у підвищенні імунітету та продуктивності рослин
СК Воцелко, СВ Лапа, ЛА Данкевич
Сільськогосподарська мікробіологія, 2007
62007
Phytopathogenic bacteria
RI Gvozdyak, LA Pasichnik, LM Yakovleva, SM Moroz, OO Litvinchuk, ...
Bacterial diseases of plants. K.: LLC" NVP" Interservis, 2011
52011
Fitopatogenni bakteriyi
RI Gvozdyak, LA Pasichnyk, LM Yakovleva, SM Moroz, OO Lytvynchuk, ...
Bakterialni xvorobyroslyn. K.: TOV" NVP" Interservis, 2011
52011
та ін. ЕПАА-універсальний носій та приліплювач до рослин препаратів різної природи-житомир: Вид-во «Державний агроекологічний ун-т»
СК Воцелко, РІ Гвоздяк, ОО Литвинчук
Збірник статей міжнародної наукової конференції “Фітопатогенні бактерії …, 2005
52005
Pathogenic and biochemical properties of the causative agent of bacterial brown spot lupine Pseudomonas lupini
LA Dankevich, RI Gvozdyak
Agroekologichnyy Zhurnal 1, 63-8, 2005
5*2005
Фенотипні та генотипні властивості збудника бурої бактеріальної плямистості люпину
ЛА Данкевич
Мікробіол. журн.–2006.–68, 20-27, 0
5*
he synthesis of plant growth stimulators by phytopathogenic bacteria as factor of pathogenicity
L Dankevych, N Leonova, I Dragovoz, V Patyka, A Kalinichenko, ...
Applied Ecology and Environmental Research, 2018
42018
Photobacterium phosphoreum–объект для изучения биологических эффектов наночастиц диоксида церия
ИА Грецкий, НМ Жолобак, АБ Щербаков, ВК Иванов, ЕН Громозова
Живые и биокосные системы.–2016.–15 (электронный ресурс–в печати), 2016
42016
Вплив регуляторів росту на розвиток бактеріальних хвороб сої
МС Корнійчук, СВ Поліщук, ЛГ Жмурко, НВ Житкевич, ЛА Данькевич
Сільськогосподарська мікробіологія, 2008
42008
Occurrence of the pathogenic bacteria Pantoea agglomerans in soybean cultivationWystępowanie bakterii fitopatogenicznej Pantoea agglomerans w uprawie soi
W Patyka, T Gnatiuk, N Zhytkevych, A Kalinichenko, K Frączek
Progress in Plant Protection 55 (3), 280-285, 2015
32015
Термінологічне упорядкування понять регіон” і регіональні особливості злочинності” у кримінологічних дослідженнях
АМ Бабенко
Держава та регіони. Серія: Право, 68-72, 2014
32014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20