Подписаться
Богдан Куртяк | Bohdan Kurtiak
Богдан Куртяк | Bohdan Kurtiak
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Жиророзчиннi вiтамiни у ветеринарнiй медицинi i тваринництвi
БМ Куртяк, ВГ Янович
Львiв: Трiада Плюс., 425, 2004
502004
Cadmium burden impact on morphological and biochemical blood indicators of poultry
SOI Gutyj B.V., Ostapyuk A.Y.
Ukrainian Journal of Ecology, P. 204-208, 2019
30*2019
Біохімічні основи нормування вітамінного живлення корів 1. Жиророзчинні вітаміни
ВВ Влізло, БМ Куртяк, ВГ Янович, ЛЛ Юськів, ЛІ Сологуб
Біологія тварин 7 (1-2), 25-42, 2007
152007
Нарис історії ветеринарної медицини Львівщини
БМ Куртяк, П Ткачук
Triada Pli︠u︡s, 2001
152001
Патологiя органiв розмноження та стимуляцiї продуктивностi корiв
ВI Завiрюха, БМ Куртяк
151999
Фізіолого-біохімічні особливості сухостійного періоду в корів
БМ Куртяк
Біологія тварин 3 (1), 34-40, 2001
132001
Особливості обміну речовин в організмі корів у передродовий і післяродовий періоди та роль вітамінів А
БМ Куртяк
D і E, 0
12
Використання жиророзчинних вітамінів у ветеринарній медицині і тваринництві
БМ Куртяк, ВГ Янович
Л.: Тріада плюс, 2004
102004
Narys istorii veterynarnoi medytsyny Lvivshchyny
BM Kurtiak, PS Tkachuk
Lviv: Triada plius (in Ukrainian), 2001
102001
Особливостi обмiну речовин в органiзмi корiв у передродовий i пiсляродовий перiоди та роль вiтамiнiв А, Б, Е i селену в його корекцiї: автореф. на здобуття наук, ступеня …
БМ Куртяк
Юрий Васильевич КОНОПАТОВ, 2006
92006
Ontogenetic features of redox reactions in the myocardium of geese
KB Yakoviichuk O., Danchenko O.
BIOLOGIJA, P. 259-266., 2018
7*2018
Вміст вітамінів А і Е та продуктів перекисного окиснення ліпідів у плазмі крові корів при парентеральному введені тривіту і інсолвіту в кінці стійлового періоду
БМ Куртяк, ВГ Янович
Наук.-техн. бюл. Ін-ту біол. тварин.–Львів, 212-214, 2006
72006
Zhyrorozchynni vitaminy u veterynarnii medytsyni i tvarynnytstvi
BM Kurtiak, VH Yanovych
Lvov: Triada plius (in Ukrainian), 2004
72004
Zhyrorozchynni vitaminy u veterynarnij medycyni i tvarynnyctvi.[Fatsoluble vitamins in veterinary medicine and animal breeding]
BM Kurtyak, VG Yanovich
Lviv, Triad Plus, 40-16, 2004
72004
Використання жиророзчинних вiтамiнiв у ветеринарнiй медицинi i тваринництвi
БМ Куртяк, ВГ Янович
72004
Лейкоз великої рогатої худоби: розробка та впровадження широкомасштабних протилейкозних заходів у господарствах Львівської області
МС Мандигра, БМ Куртяк, РП Сімонов
МС Мандигра, БМ Куртяк, РП Сімонов–Львів, Рівне, 1999
71999
Вплив вітамінів А, D, Е та селену на систему антиоксидантного захисту в організмі тільних корів при парентальному їх введенні
БМ Куртяк, Л Юськів, В Янович
Ветеринарна медицина України 3, 34-35, 2004
62004
Нарис iсторiї ветеринарної медицини Львiвщини
БМ Куртяк, ПС Ткачук
62001
Профілактика і лікування неплідності корів жиророзчинними вітамінами
Б Куртяк
Ветеринарна медицина України, 22-23, 2001
62001
Laboratorna diahnostyka infektsiinykh khvorob tvaryn bakterialnoi etiolohii
ND Levkivska, BM Kurtiak, DM Levkivskyi, AI Padovskyi, BV Gutyj, ...
Lviv: SPOLOM (in Ukrainian), 2017
52017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20