Богдан Куртяк | Bohdan Kurtiak
Богдан Куртяк | Bohdan Kurtiak
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Жиророзчиннi вiтамiни у ветеринарнiй медицинi i тваринництвi
БМ Куртяк, ВГ Янович
Львiв: Трiада Плюс., 425, 2004
442004
Нарис історії ветеринарної медицини Львівщини
БМ Куртяк, П Ткачук
Triada Pli︠u︡s, 2001
152001
Біохімічні основи нормування вітамінного живлення корів 1. Жиророзчинні вітаміни
ВВ Влізло, БМ Куртяк, ВГ Янович
Біологія тварин 7 (1-2), 25-42, 2007
142007
Фізіолого-біохімічні особливості сухостійного періоду в корів
БМ Куртяк
Біологія тварин 3 (1), 34-40, 2001
132001
Патологiя органiв розмноження та стимуляцiї продуктивностi корiв
ВI Завiрюха, БМ Куртяк
131999
Використання жиророзчинних вітамінів у ветеринарній медицині і тваринництві
БМ Куртяк, ВГ Янович
Л.: Тріада плюс, 2004
92004
Особливостi обмiну речовин в органiзмi корiв у передродовий i пiсляродовий перiоди та роль вiтамiнiв А, D, Е i селену в його корекцiї: автореф. на здобуття наук, ступеня …
БМ Куртяк
82006
Вміст вітамінів А і Е та продуктів перекисного окиснення ліпідів у плазмі крові корів при парентеральному введені тривіту і інсолвіту в кінці стійлового періоду
БМ Куртяк, ВГ Янович
Наук.-техн. бюл. Ін-ту біол. тварин.–Львів, 212-214, 2006
62006
Використання жиророзчинних вiтамiнiв у ветеринарнiй медицинi i тваринництвi
БМ Куртяк, ВГ Янович
62004
Нарис iсторiї ветеринарної медицини Львiвщини
БМ Куртяк, ПС Ткачук
62001
Лейкоз великої рогатої худоби: розробка та впровадження широкомасштабних протилейкозних заходів у господарствах Львівської області
МС Мандигра, БМ Куртяк, РП Сімонов
МС Мандигра.-. Львів-Рівне, 1999
61999
Особливості обміну речовин в організмі корів у передродовий і післяродовий періоди та роль вітамінів А
БМ Куртяк
Б, Е і селену в його корекції: автореф. на здобуття наук, ступеня доктора …, 0
6
Профілактика і лікування неплідності корів жиророзчинними вітамінами
Б Куртяк
Ветеринарна медицина України, 22-23, 2001
52001
Андрєєва ЛВ Бiологiчна роль вiтамiну А i його застосування в тваринництвi
ЛВ Андр, БМ Куртяк, ПЕ Андрiйчук
Бiологiя тварин 2 (2), 22, 2000
32000
Характеристика уровней загрязнения долгоживущими радионуклидами 137Cs и 90Sr кормов, продуктов животноводства и растениеводства на территории Волынской области за период 1991 …
ПК Бойко, БМ Куртяк, МИ Зинчук, ТО Пундяк, ИВ Панащук, РМ Гнасюк, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
22017
Результати комплексного дослiдження корiв з метою виявлення сальмонелоносiйства у неблагополучних щодо сальмонельозу господарствах
БМ Куртяк, ТО Пундяк
Науковий вiсник ЛНУВМБТ iменi СЗ Ґжицького 16 (2), 138, 2014
22014
Протекторний вплив феруму при корекції метаболічних порушень за дії важких металів (Pb, Cd, Cr (VI)
НІ Пахолків, БМ Куртяк, ЄО Дзень
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
22012
Імунотропні препарати при інфекційних захворюваннях тварин
РП Маслянко, БМ Куртяк, ЛЯ Божик
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
22010
Cadmium burden impact on morphological and biochemical blood indicators of poultry
SOI Gutyj B.V., Ostapyuk A.Y.
Ukrainian Journal of Ecology, P. 204-208, 2019
1*2019
Conditional pathogenic microflora and its role in the eithiology of acute digestion disorders with features of diarrhea of newborned calves
BM Kurtyak, MS Romanovych, TO Pundyak, LV Romanovych, GV Sobko, ...
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20