Богдан Куртяк | Bohdan Kurtiak
Богдан Куртяк | Bohdan Kurtiak
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Жиророзчинні вітаміни у ветеринарній медицині і тваринництві
БМ Куртяк, ВГ Янович
Львів: Тріада плюс, 2004
1142004
Жиророзчиннi вiтамiни у ветеринарнiй медицинi i тваринництвi
БМ Куртяк, ВГ Янович
Львiв: Трiада Плюс., 425, 2004
442004
Патологія органів розмноження та стимуляції продуктивності корів
ВІ Завірюха, БМ Куртяк
Львів: ТеРус, 1999
271999
Нарис історії ветеринарної медицини Львівщини
БМ Куртяк, П Ткачук
Triada Pli︠u︡s, 2001
152001
Біохімічні основи нормування вітамінного живлення корів 1. Жиророзчинні вітаміни
ВВ Влізло, БМ Куртяк, ВГ Янович
Біологія тварин 7 (1-2), 25-42, 2007
142007
Фізіолого-біохімічні особливості сухостійного періоду в корів
БМ Куртяк
Біологія тварин 3 (1), 34-40, 2001
132001
Патологiя органiв розмноження та стимуляцiї продуктивностi корiв
ВI Завiрюха, БМ Куртяк
131999
Фiзiолого-бiохiмiчнi особливостi сухостiйного перiоду в корiв
БМ Куртяк
Бiологiя тварин 3 (1), 34, 2001
112001
Використання жиророзчинних вітамінів у ветеринарній медицині і тваринництві
БМ Куртяк, ВГ Янович
Л.: Тріада плюс, 2004
92004
Особливостi обмiну речовин в органiзмi корiв у передродовий i пiсляродовий перiоди та роль вiтамiнiв А, D, Е i селену в його корекцiї: автореф. на здобуття наук, ступеня …
БМ Куртяк
82006
Вміст вітамінів А і Е та продуктів перекисного окиснення ліпідів у плазмі крові корів при парентеральному введені тривіту і інсолвіту в кінці стійлового періоду
БМ Куртяк, ВГ Янович
Наук.-техн. бюл. Ін-ту біол. тварин.–Львів, 212-214, 2006
62006
Використання жиророзчинних вiтамiнiв у ветеринарнiй медицинi i тваринництвi
БМ Куртяк, ВГ Янович
62004
Нарис iсторiї ветеринарної медицини Львiвщини
БМ Куртяк, ПС Ткачук
62001
Лейкоз великої рогатої худоби: розробка та впровадження широкомасштабних протилейкозних заходів у господарствах Львівської області
МС Мандигра, БМ Куртяк, РП Сімонов
МС Мандигра.-. Львів-Рівне, 1999
61999
Особливості обміну речовин в організмі корів у передродовий і післяродовий періоди та роль вітамінів А
БМ Куртяк
Б, Е і селену в його корекції: автореф. на здобуття наук, ступеня доктора …, 0
6
Вмiст вiтамiнiв А i Е та продуктiв перекисного окиснення лiпiдiв у плазмi кровi корiв при парентеральному введенi тривiту i iнсолвiту в кiнцi стiйлового перiоду
БМ Куртяк, ВГ Янович
Наук.-техн. бюл. Iн-ту бiол. тварин, 212, 2006
52006
Профілактика і лікування неплідності корів жиророзчинними вітамінами
Б Куртяк
Ветеринарна медицина України, 22-23, 2001
52001
Андрєєва ЛВ Бiологiчна роль вiтамiну А i його застосування в тваринництвi
ЛВ Андр, БМ Куртяк, ПЕ Андрiйчук
Бiологiя тварин 2 (2), 22, 2000
32000
Результати комплексного дослiдження корiв з метою виявлення сальмонелоносiйства у неблагополучних щодо сальмонельозу господарствах
БМ Куртяк, ТО Пундяк
Науковий вiсник ЛНУВМБТ iменi СЗ Ґжицького 16 (2), 138, 2014
22014
Протекторний вплив феруму при корекції метаболічних порушень за дії важких металів (Pb, Cd, Cr (VI)
НІ Пахолків, БМ Куртяк, ЄО Дзень
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20