Богдан Куртяк | Bohdan Kurtiak
Богдан Куртяк | Bohdan Kurtiak
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Підтверджена електронна адреса в lvet.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Жиророзчиннi вiтамiни у ветеринарнiй медицинi i тваринництвi
БМ Куртяк, ВГ Янович
Львiв: Трiада Плюс., 425, 2004
502004
Cadmium burden impact on morphological and biochemical blood indicators of poultry
SOI Gutyj B.V., Ostapyuk A.Y.
Ukrainian Journal of Ecology, P. 204-208, 2019
302019
Нарис історії ветеринарної медицини Львівщини
БМ Куртяк, П Ткачук
Triada Pli︠u︡s, 2001
152001
Патологiя органiв розмноження та стимуляцiї продуктивностi корiв
ВI Завiрюха, БМ Куртяк
151999
Біохімічні основи нормування вітамінного живлення корів 1. Жиророзчинні вітаміни
ВВ Влізло, БМ Куртяк, ВГ Янович, ЛЛ Юськів, ЛІ Сологуб
Біологія тварин 7 (1-2), 25-42, 2007
142007
Фізіолого-біохімічні особливості сухостійного періоду в корів
БМ Куртяк
Біологія тварин 3 (1), 34-40, 2001
142001
Особливості обміну речовин в організмі корів у передродовий і післяродовий періоди та роль вітамінів А
БМ Куртяк
Б, Е і селену в його корекції: автореф. на здобуття наук, ступеня доктора …, 0
12
Використання жиророзчинних вітамінів у ветеринарній медицині і тваринництві
БМ Куртяк, ВГ Янович
Л.: Тріада плюс, 2004
102004
Narys istorii veterynarnoi medytsyny Lvivshchyny
BM Kurtiak, PS Tkachuk
Lviv: Triada plius (in Ukrainian), 2001
102001
Особливостi обмiну речовин в органiзмi корiв у передродовий i пiсляродовий перiоди та роль вiтамiнiв А, Б, Е i селену в його корекцiї: автореф. на здобуття наук, ступеня …
БМ Куртяк
Юрий Васильевич КОНОПАТОВ, 2006
92006
Ontogenetic features of redox reactions in the myocardium of geese
KB Yakoviichuk O., Danchenko O.
BIOLOGIJA, P. 259-266., 2018
72018
Вміст вітамінів А і Е та продуктів перекисного окиснення ліпідів у плазмі крові корів при парентеральному введені тривіту і інсолвіту в кінці стійлового періоду
БМ Куртяк, ВГ Янович
Наук.-техн. бюл. Ін-ту біол. тварин.–Львів, 212-214, 2006
72006
Zhyrorozchynni vitaminy u veterynarnii medytsyni i tvarynnytstvi
BM Kurtiak, VH Yanovych
Lvov: Triada plius (in Ukrainian), 2004
72004
Zhyrorozchynni vitaminy u veterynarnij medycyni i tvarynnyctvi.[Fatsoluble vitamins in veterinary medicine and animal breeding]
BM Kurtyak, VG Yanovich
Lviv, Triad Plus, 40-16, 2004
72004
Лейкоз великої рогатої худоби: розробка та впровадження широкомасштабних протилейкозних заходів у господарствах Львівської області
МС Мандигра, БМ Куртяк, РП Сімонов
МС Мандигра, БМ Куртяк, РП Сімонов–Львів, Рівне, 1999
71999
Вплив вітамінів А, D, Е та селену на систему антиоксидантного захисту в організмі тільних корів при парентеральному їх введенні/Б. Куртяк, Л. Юськів, В. Янович
БМ Куртяк
Ветеринарна медицина України 3, 34-35, 2004
62004
Використання жиророзчинних вiтамiнiв у ветеринарнiй медицинi i тваринництвi
БМ Куртяк, ВГ Янович
62004
Нарис iсторiї ветеринарної медицини Львiвщини
БМ Куртяк, ПС Ткачук
62001
Профілактика і лікування неплідності корів жиророзчинними вітамінами
Б Куртяк
Ветеринарна медицина України, 22-23, 2001
62001
Autogenous vaccines are an effective means of controlling the epizootic process of mastitis in cows
BM Kurtyak, PK Boyko, OP Boyko, GV Sobko, MS Romanovch, ...
Ukrainian Journal of Ecology 11 (3), 145-152, 2021
42021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20