Талавиря Микола Петрович
Title
Cited by
Cited by
Year
Організаційно-економічний механізм державної підтримки розвитку сільських територій:[монографія]
МП Талавиря
К.: Вид-во НАУ 384, 0, 2008
462008
Розвиток біоекономіки та управління природокористуванням в умовах глобалізації
ВСА М.П. Талавиря, А.М. Клименко, В.В. Жебка, О.Д. Барановська, В.В ...
Ніжин, 2012
162012
Approaches to the definition of production determinants of oriented economy
LVVBVVHRT Talavyria M.P.
Економіка АПК Міжнародний науково-виробничий журнал 7 (2016), 39-44, 0
13*
Approaches to the definition of production determinants of oriented economy
LVVBVVHRT Talavyria M.P.
Економіка АПК Міжнародний науково-виробничий журнал 7 (2016), 39-44, 0
13*
Организационно-экономический механизм государственной поддержки сельского хозяйства
СА Данкверт, ЛА Кошолкина, АС Минд-рин
Материалы научно-практической конференции., 2008
92008
Органiзацiйно-економiчний механiзм державної пiдтримки розвитку сiльських територiй
МП Талавиря
92008
Aspects of sustainable development enterprises
TOM Talavyria M.P.
Scietific Letters of Academic Society of Michal Baludansky 3 (No.3), 147-149, 0
9*
Шляхи удосконалення організаційно-економічного механізму державної підтримки розвитку сільських територій: монографія
МП Талавиря
Ніжин: ПП Лисенко ММ, 2009
82009
Ensuring the sustainable development of the Ukrainian agrarian sector in conditions of globalization.
MTLN Tetiana Kolesnyk, Oksana Samborska
Problems and Perspectives in Management 16 (3), 245-258, 2018
72018
Розвиток сільських територій на засадах сталості
МП Талавиря
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
72016
Ефективність галузі свинарства та формування конкурентоспроможності її продукції
МПТ [В.К. Збарський, ВК Збарського
Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015
62015
Формування макроекономічної рівноваги на ринку товарів і платних послуг
ГММ М.П. Талавиря, І.В. Дворник
Ніжин, 2014
6*2014
Шляхи удосконалення органiзацiйно-економiчного механiзму державної пiдтримки розвитку сiльських територiй: монографiя
МП Талавиря
52009
Стратегія розвитку біоресурсів на біоекономічній основі: монографія
СД Мельничук, МП Талавиря, ВВ Жебка, ОД Барановська, ВВ Байдала, ...
Ніжин: ПП Лисенко ММ, 2014
42014
Теоретичні основи ефективності виробництва свинини в ринкових умовах
ТОМ Талавиря М.П.
Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК», 49-53, 2012
42012
Біоекономіка як основа сталого розвитку України.
ГМ Македон, МП Талавиря
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
32013
Рівень кваліфікації та працевлаштування випускників-основа розвитку виробництва
ОІ Логуш, СО Гладун
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
3*2012
Розвиток кооперативних відносин в аграрному секторі України
МА Лендєл, ВК Збарський, МП Талавиря, ЛМ Газуда
Вид-во НУБіП України, 2016
22016
Розвиток біоорієнтованої економіки на науковій основі
МП Талавиря
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 225-229, 2015
22015
Вплив біоекономіки на розвиток сільського господарства
МП Талавиря, ОМ Талавиря, ВВ Ващенко, ВБ Керницький
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20