Поляничко Олена,   Поляничко Елена, Polianychko O., Polianichko E.
Поляничко Олена, Поляничко Елена, Polianychko O., Polianichko E.
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
НазваПосиланняРік
Екологічні кластери в рекреаційно-туристичній сфері як модель регіонального розвитку підприємництва
НМ Андрєєва, ОВ Поляничко
Економічний форум, 82-87, 2013
62013
Методологія глибинного пізнання психіки суб’єкта
Т Яценко, О Поляничко, О Педченко
Педагогічний процес: теорія і практика, 23-30, 2016
32016
Особливості проведення занять з фізичного виховання зі студентами, які мають надлишкову вагу
О Поляничко, В Іванько, І Портна
Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали ІІІ …, 2011
32011
Психодинамічна теорія та методологія глибинного пізнання психіки суб'єкта
Яценко Т.С., Поляничко О.М., Педченко О. В.
Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання 1 (36), 315-325, 2016
2*2016
Динаміка становлення глибинної психології в Україні
Л Галушко, Н Дметерко, І Євтушенко, О Максименко, О Педченко, ...
Психологія і суспільство, 6-22, 2014
22014
Психологічна культура в професійній діяльності тренера-викладача з фізичного виховання
О Поляничко, С Кумськова
22010
Гендерні особливості психологічних захистів у спортсменів туристів (на прикладі студентів МАУП)
О Поляничко, А Мочарський, О Цимбалюк
22008
Екологізація готельно-рестораної сфери в Україні
ОВ Поляничко, ТВ Катоніна
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
12018
Екологізація інвестиційної діяльності в умовах трансформації рекреаційно-туристичної галузі України
НМ Андрєєва, ОВ Поляничко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 8-12, 2014
12014
Форми та моделі екологічного підприємництва у рекреаційно-туристичній сфері господарювання в умовах сталого розвитку України
НМ Андрєєва, ОВ Поляничко
Економічні інновації, 2012
12012
Феноменологічний підхід до вивчення механізмів становлення цінностей особистості
ОМ Поляничко
Проблеми сучасної психології 13, 2011
12011
Розвиток рефлексії, як професійно необхідна передумова підготовки фахівців в галузі фізичного виховання та спорту
ОМ Поляничко, МЙ Ільницький
Теорія і практика фізичного виховання. Науково-методичний журнал, 2010
12010
ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ СУБ’ЄКТИВНОЇ САМООЦІНКИ РІВНЯ ЗДОРОВ’Я ФАКТИЧНОМУ РІВНЮ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОБСТЕЖЕНИХ ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ
В Білецька, О Поляничко, К Літвінова, С Бірючинська, Л Данило
Sport Science and Human Health, 2019
2019
Економіко-екологічні засади сталого туризму: методичні вказівки до самостійної роботи студентів
ОВ Поляничко
ОДЕКУ, 2019
2019
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ: ЗНАЧЕННЯ, ЗАСОБИ І ПРИНЦИПИ
В Савченко, О Поляничко, О Лахтадир, А Єретик, І Бистра
Спортивна наука та здоров'я людини, 2019
2019
Організація туристичної діяльності: методичні вказівки до самостійної роботи студентів
ОВ Поляничко
ОДЕКУ, 2019
2019
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
ВВ Білецька, ОМ Поляничко, ОС Комоцька
Young 56 (4.3), 2018
2018
Інноваційна діяльність в туризмі
ОВ Поляничко, К Кияшко
2018
Економіка туристичного ринку. Методичні вказівки
ОВ Поляничко
ОДЕКУ, 2018
2018
Методологія глибинного пізнання в підготовці практичних психологів
ОМ Поляничко
НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20