Поляничко Олена,   Поляничко Елена, Polianychko O., Polianichko E.
Поляничко Олена, Поляничко Елена, Polianychko O., Polianichko E.
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Екологічні кластери в рекреаційно-туристичній сфері як модель регіонального розвитку підприємництва
НМ Андрєєва, ОВ Поляничко
Економічний форум, 82-87, 2013
62013
Тенденції розвитку вищої освіти в країнах Європейського союзу
ВВ Білецька, ОМ Поляничко, ОС Комоцька
Young 56 (4.3), 2018
42018
Гендерні особливості психологічних захистів у спортсменів туристів (на прикладі студентів МАУП)
О Поляничко, А Мочарський, О Цимбалюк
42008
Методологія глибинного пізнання психіки суб’єкта
Т Яценко, О Поляничко, О Педченко
Педагогічний процес: теорія і практика, 23-30, 2016
32016
Особливості проведення занять з фізичного виховання зі студентами, які мають надлишкову вагу
О Поляничко, В Іванько, І Портна
Головний редактор, 257, 2011
32011
Екологізація готельно-рестораної сфери в Україні
ОВ Поляничко, ТВ Катоніна
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
22018
УСПІШНІ ПРАКТИКИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
ОМ Поляничко, АА Еретик
Young 50 (10.2), 2017
22017
Психодинамічна теорія та методологія глибинного пізнання психіки суб'єкта
Яценко Т.С., Поляничко О.М., Педченко О. В.
Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання 1 (36), 315-325, 2016
2*2016
Динаміка становлення глибинної психології в Україні
Л Галушко, Н Дметерко, І Євтушенко, О Максименко, О Педченко, ...
Психологія і суспільство, 6-22, 2014
22014
Державно-приватне партнерство як механізм розвитку інфраструктури у природно-заповідній сфері
НМ Андрєєва, ОВ Поляничко
Економічні інновації, 2012
22012
Форми та моделі екологічного підприємництва у рекреаційно-туристичній сфері господарювання в умовах сталого розвитку України
НМ Андрєєва, ОВ Поляничко
Економічні інновації, 2012
22012
Психологічна культура в професійній діяльності тренера-викладача з фізичного виховання
О Поляничко, С Кумськова
22010
Екосистемний підхід в рекреаційно-туристичній сфері в умовах трансформації економіки України
ОВ Поляничко
Науковий вісник Одеського національного економічного університету 6, 110-120, 2017
12017
Екологізація інвестиційної діяльності в умовах трансформації рекреаційно-туристичної галузі України
НМ Андрєєва, ОВ Поляничко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 8-12, 2014
12014
Феноменологічний підхід до вивчення механізмів становлення цінностей особистості
ОМ Поляничко
Проблеми сучасної психології 13, 2011
12011
Розвиток рефлексії, як професійно необхідна передумова підготовки фахівців в галузі фізичного виховання та спорту
ОМ Поляничко, МЙ Ільницький
Теорія і практика фізичного виховання. Науково-методичний журнал, 2010
12010
ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ СУБ’ЄКТИВНОЇ САМООЦІНКИ РІВНЯ ЗДОРОВ’Я ФАКТИЧНОМУ РІВНЮ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОБСТЕЖЕНИХ ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ
В Білецька, О Поляничко, К Літвінова, С Бірючинська, Л Данило
Sport Science and Human Health, 2019
2019
Економіко-екологічні засади сталого туризму: методичні вказівки до самостійної роботи студентів
ОВ Поляничко
ОДЕКУ, 2019
2019
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ: ЗНАЧЕННЯ, ЗАСОБИ І ПРИНЦИПИ
В Савченко, О Поляничко, О Лахтадир, А Єретик, І Бистра
Спортивна наука та здоров'я людини, 2019
2019
Організація туристичної діяльності: методичні вказівки до самостійної роботи студентів
ОВ Поляничко
ОДЕКУ, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20