Подписаться
Лариса Колібаба
Лариса Колібаба
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут української мови НАНУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Асиметрія словотвірних співвідношень багатозначних дієслів та іменникових девербативів
ЛМ Колібаба
Ін-т української мови НАН України, 2005
152005
Словник дієслівного керування
Л Колібаба, Ф ВАлентина
К.: Либідь, 2016
92016
Структурно-семантичні типи базових синтаксичних конструкцій дієслів словотвірної категорії стану
Л Колібаба
Лінгвістичні студії, 173-177, 2011
62011
Браковка чи бракування
ЛМ Колібаба
Культура слова, 81-86, 2003
52003
Варіантність відмінкових закінчень іменників на тлі морфологічних норм української літературної мови кінця ХХ–початку ХХІ сторіч
Л Колібаба
Українська мова, 86-96, 2014
32014
Функціонально-семантичне розмежування віддієслівних спільнокореневих різносуфіксальних іменників у сучасній українській мові.
ЛМ Колібаба
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2013
32013
Морфологічні форми іменників у контексті теорії мовної норми
Л Колібаба
Українська мова, 50-66, 2018
12018
Актуалізовані сполучники української мови в текстах різних функціональних стилів
Л Колібаба
Українська мова, 49-61, 2017
12017
Уникаймо суцільної вибірки!
Л Колібаба
Культура слова, 2014
12014
ДРУГА ФОРМА ЗНАХІДНОГО ВІДМІНКА ІМЕННИКІВ І НОВА РЕДАКЦІЯ “УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ”
Л Колібаба
ХІ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik "Dialog der Sprachen …, 2021
2021
Форми знахідного відмінка множини іменників – назв істот в українській народній і літературній мові
Л Колібаба
Studia Ucrainica Varsoviensia. Red. I. Kononenko 9, 19-37, 2021
2021
Типові моделі дієслівного керування в українській політичнiй рекламі
С Романюк, Л Колібаба
Slavistična revija 69 (št. 3, julij–september), 325-338, 2021
2021
Зміни в унормуванні відмінкових закінчень іменників на тлі сучасної мовної практики української професійної спільноти
Л Колібаба
Лінгвістичні студії, 36-48, 2021
2021
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИДОТВОРЕННІ ДІЄСЛІВ
ЛМ Колібаба
Language: codification, competence, communication, 78-92, 2020
2020
Реактуалізовані префіксально-суфіксальні типи дієслів у системі української літературної мови і сучасній мовній практиці
ЛМ Колібаба
Надруковано за ухвалою вченої ради Інституту української мови НАН України …, 2020
2020
Активні моделі префіксальних дієслів в українській літературній мові початку ХХІ сторіччя.
L Kolibaba
«Граматичні читання–Х» Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції …, 2019
2019
РЕАКТУАЛІЗАЦІЯ ПРЕФІКСАЛЬНО-СУФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ В УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВИХ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ
ЛМ Колібаба
2019
Актуалізовані граматичні форми дієслів в українській літературній мові початку ХХІ сторіччя
ЛМ Колібаба
Міленіум, 2018
2018
Наукові вершини професора КГ Городенської
Л Колібаба, В Фурса
Українська мова, 143-149, 2018
2018
Знакова праця в українській лексикографії. Колібаба ЛМ Словник дієслівного керування/Лариса Колібаба, Валентина Фурса.—К.: Либідь, 2016.—656 с.
М Степаненко, С Галаур
Українська мова, 144-150, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20