Ярема Н.I.; Yarema Nadiya
Ярема Н.I.; Yarema Nadiya
Професор кафедри внутрішньої медицини №1 Тернопільський державний
Verified email at tdmu.edu.ua
TitleCited byYear
Липопротеиды и перекисное окисление липидов при гипертонической болезни и проведении гипотензивной терапии
НИ Ярема, БИ Рудык
Терапевтический архив 63 (8), 144-147, 1991
181991
Изменение активности антиоксидантных ферментов у больных гипертонической болезнью
НИ Ярема, ГГ Коновалова, ВЗ Ланкин
Кардиология 32 (3), 46-8, 1992
151992
Результативність процесу управління персоналом організації
ДФ Харківський, ЄО Тимченко
Економіка харчової промисловості, 2010
62010
Вплив лізиноприлу на мінеральну щільність кісток і вегетативну регуляцію у жінок з есенціальною гіпертензією у період постменопаузи
НІ Ярема
Укр. кардіол. журн 2, 86-89, 2006
52006
Мінеральна щільність кісткової тканини і атерогенність ліпідів у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію
НІ Ярема, БІ Рудик
Укр. кардіол. журн 5, 42-45, 2004
52004
Перекисное окисление липидов и антиоксидантная защита у больных гипертонической болезнью
НИ Ярема, БИ Рудык
Укр. кардіол. журн, 54-58, 1995
51995
Дистанційна форма навчання в післядипломній освіті: реалії і перспективи
МВ Гребеник, ОМ Масик, НІ Ярема, ТБ Лазарчук
Медична освіта, 2011
32011
Changes in the activity of antioxidant enzymes in patients with hypertension
NI Iarema, GG Konovalova, VZ Lankin
Kardiologiia 32 (3), 46-48, 1992
31992
Патофізіологічні і клінічні паралелі ІХС та остеопорозу
ОМ Барна, НІ Ярема, АЯ Базилевич
Ліки України плюс, 11-14, 2009
22009
Есенціальна артеріальна гіпертензія у жінок у період постменопаузи: особливості кальцієвого обміну та стану мінеральної щільності кісткової тканини/Н. І. Ярема
НІ Ярема
Український кардіологічний журнал.-2008.-4.-С, 53-56, 0
2
Роль навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги в підготовці студентів та інтернів до роботи в первинній ланці охорони здоров’я
НІ Ярема
Медична освіта, 95-97, 2013
12013
Сучасні рекомендації щодо ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією: жінки в період перименопаузи
НІ Ярема, ОМ Барна, МП П’ятківська, ЛС Була, ОЯ Буратинська
Ліки України плюс, 17-20, 2011
12011
The lipid peroxidation indices of hypertension patients undergoing combined therapy with anaprilin, korinfar and hypothiazide
NI Iarema, BI Rudyk
Terapevticheskii arkhiv 67 (8), 28-30, 1995
11995
Lipoproteins and lipid peroxidation in hypertension and the management of hypotensive therapy
NI Iarema, BI Rudyk
Terapevticheskii arkhiv 63 (8), 144-147, 1991
11991
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ У ЖІНОК ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРІОДУ З ПОРУШЕННЯМИ МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ТА ДИСЛІПІДЕМІЄЮ
NI Yarema, NV Pasiechko, LV Radetska, IP Savchenko, AO Bob, ...
Вісник наукових досліджень, 53-57, 2018
2018
ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОРЕКЦІЇ ЛІПІТЕНЗІЇ–НОВОЇ ПРОБЛЕМИ У СУЧАСНІЙ КАРДІОЛОГІЇ
LV Radetska, NI Yarema, IV Smachylo, AO Bob, ZP Mandzii, AI Khomitska, ...
Вісник наукових досліджень, 49-52, 2018
2018
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ЛІТНЬОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
YV Rogalska, IV Kubei, TA Vorontsova, LA Volyanska, UM Mudrik, ...
Медична освіта, 89-92, 2018
2018
ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОДИФІКАЦІЇ СПОСОБУ ЖИТТЯ НА ОСНОВІ ДІЄТИЧНИХ ПІДХОДІВ ПРИ КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ІХС ТА ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙ НА СЕРЦІ
NV Pasiechko, LV Radetska, PP Kuziv, NI Yarema, AO Bob, IV Smachilo, ...
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 112-116, 2018
2018
ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ЕРАДИКАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ HELICOBACTER PYLORI У ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
NV Pasyechko, ME Havrylyuk, NI Yarema, AO Bob, LV Naumova, ...
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 107-111, 2018
2018
ДЕЯКІ КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ ЛІПІТЕНЗІЇ
NV Pasechko, LV Radecka, NI Yarema, AO Bob, IV Smachylo, ...
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20