Ярема Н.I.; Yarema Nadiya
Ярема Н.I.; Yarema Nadiya
Професор кафедри внутрішньої медицини №1 Тернопільський державний
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Изменение активности антиоксидантных ферментов у больных гипертонической болезнью
НИ Ярема, ГГ Коновалова, ВЗ Ланкин
Кардиология 32 (3), 46-8, 1992
361992
Липопротеиды и перекисное окисление липидов при гипертонической болезни и проведении гипотензивной терапии
НИ Ярема, БИ Рудык
Терапевтический архив 63 (8), 144-147, 1991
311991
Перекисное окисление липидов и антиоксидантная защита у больных гипертонической болезнью
НИ Ярема, БИ Рудык
Укр. кардіол. журн, 54-58, 1995
81995
Результативність процесу управління персоналом організації
ДФ Харківський, ЄО Тимченко
Економіка харчової промисловості, 27-30, 2010
72010
Вплив лізиноприлу на мінеральну щільність кісток і вегетативну регуляцію у жінок з есенціальною гіпертензіºю у період пост менопаузи
НІ Ярема
Укр. кардіол. журн, 86-89, 2006
52006
Мінеральна щільність кісткової тканини і атерогенність ліпідів у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію
НІ Ярема, БІ Рудик
Укр. кардіол. журн, 42-45, 2004
52004
Changes in the activity of antioxidant enzymes in patients with hypertension
NI Iarema, GG Konovalova, VZ Lankin
Kardiologiia 32 (3), 46-48, 1992
41992
Peculiarities of arterial hypertension in postmenopausal women with bone mineral density disorders and dyslipidemia.
N Yarema, O Kotsiuba, T Krytskyy, M Marushchak, I Krynytska
Polski merkuriusz lekarski: organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 48 (283 …, 2020
32020
Дистанційна форма навчання в післядипломній освіті: реалії і перспективи
МВ Гребеник, ОМ Масик, НІ Ярема, ТБ Лазарчук
Медична освіта, 2013
32013
Патофізіологічні та клінічні паралелі ІХС та остеопорозу
ОМ Барна, НІ Ярема, АЯ Базилевич
Ліки України, 129, 2009
22009
Есенціальна артеріальна гіпертензія у жінок у період постменопаузи: особливості кальцієвого обміну та стану мінеральної щільності кісткової тканини/Н. І. Ярема
НІ Ярема
Український кардіологічний журнал.-2008.-4.-С, 53-56, 0
2
Influence of ω-3 polyunsaturated fatty acids on the structure of immunocompetent cell membranes and the parameters of cellular and humoral immunity in children with rheumatoid …
N Yarema, O Fedortsiv, B Palasiuk
Family Medicine & Primary Care Review, 78-82, 2018
12018
Використання технологій кооперативного навчання у професійній підготовці медичних сестер Австрії
ГБ Паласюк, БМ Паласюк, НМ Ярема
Медична освіта, 90-94, 2017
12017
Роль навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги в підготовці студентів та інтернів до роботи в первинній ланці охорони здоров’я
НІ Ярема
Медична освіта, 95-97, 2013
12013
Можливості профілактики атеросклерозу із застосуванням інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту: проекція на раміприл
ОМ Барна, НІ Ярема
Ліки України, 43-47, 2012
12012
Сучасні рекомендації щодо ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією: жінки в період перименопаузи
НІ Ярема, ОМ Барна, МП П’ятківська, ЛС Була, ОЯ Буратинська
Ліки України плюс, 17-20, 2011
12011
Особливості корекції порушень імунної відповіді у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит
НМ Ярема
Практична медицина 16 (2), 43-50, 2010
12010
Варіабельність серцевого ритму у хворих з есенціальною гіпертензією і остеопорозом при лікуванні бісопрололом та лізиноприлом
НІ Ярема
Український терапевтичний журнал 2, 17-9, 2006
12006
The lipid peroxidation indices of hypertension patients undergoing combined therapy with anaprilin, korinfar and hypothiazide
NI Iarema, BI Rudyk
Terapevticheskii arkhiv 67 (8), 28-30, 1995
11995
LIPID-PEROXIDATION IN HYPERTENSIVE SUBJECTS TREATED BY A COMBINATION OF ANAPRILINE, CORINFAR AND HYPOTIAZID
NI YAREMA, BI RUDYK
Terapevticheskii Arkhiv 67 (8), 28-30, 1995
11995
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20