Ярема Н.I.; Yarema Nadiya
Ярема Н.I.; Yarema Nadiya
Професор кафедри внутрішньої медицини №1 Тернопільський державний
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Изменение активности антиоксидантных ферментов у больных гипертонической болезнью
НИ Ярема, ГГ Коновалова, ВЗ Ланкин
Кардиология 32 (3), 46-8, 1992
251992
Липопротеиды и перекисное окисление липидов при гипертонической болезни и проведении гипотензивной терапии
НИ Ярема, БИ Рудык
Терапевтический архив 63 (8), 144-147, 1991
241991
Результативність процесу управління персоналом організації
ДФ Харківський, ЄО Тимченко
Економіка харчової промисловості, 27-30, 2010
82010
Перекисное окисление липидов и антиоксидантная защита у больных гипертонической болезнью
НИ Ярема, БИ Рудык
Укр. кардіол. журн, 54-58, 1995
61995
Вплив лізиноприлу на мінеральну щільність кісток і вегетативну регуляцію у жінок з есенціальною гіпертензію у період пост менопаузи
НІ Ярема
Укр. кардіол. журн, 86-89, 2006
52006
Мінеральна щільність кісткової тканини і атерогенність ліпідів у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію
НІ Ярема, БІ Рудик
Укр. кардіол. журн, 42-45, 2004
52004
Дистанційна форма навчання в післядипломній освіті: реалії і перспективи
МВ Гребеник, ОМ Масик, НІ Ярема, ТБ Лазарчук
Медична освіта, 2011
32011
Changes in the activity of antioxidant enzymes in patients with hypertension
NI Iarema, GG Konovalova, VZ Lankin
Kardiologiia 32 (3), 46-48, 1992
31992
Патофізіологічні і клінічні паралелі ІХС та остеопорозу
ОМ Барна, НІ Ярема, АЯ Базилевич
Ліки України плюс, 11-14, 2009
22009
Есенціальна артеріальна гіпертензія у жінок у період постменопаузи: особливості кальцієвого обміну та стану мінеральної щільності кісткової тканини/Н. І. Ярема
НІ Ярема
Український кардіологічний журнал.-2008.-4.-С, 53-56, 0
2
Роль навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги в підготовці студентів та інтернів до роботи в первинній ланці охорони здоров’я
НІ Ярема
Медична освіта, 95-97, 2013
12013
Можливості профілактики атеросклерозу із застосуванням інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту: проекція на раміприл
ОМ Барна, НІ Ярема
Ліки України, 43-47, 2012
12012
Сучасні рекомендації щодо ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією: жінки в період перименопаузи
НІ Ярема, ОМ Барна, МП П’ятківська, ЛС Була, ОЯ Буратинська
Ліки України плюс, 17-20, 2011
12011
Особливості корекції порушень імунної відповіді у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит
НМ Ярема
Практична медицина 16 (2), 43-50, 2010
12010
Варіабельність серцевого ритму у хворих з есенціальною гіпертензією і остеопорозом при лікуванні бісопрололом та лізиноприлом
НІ Ярема
Український терапевтичний журнал 2, 17-9, 2006
12006
The lipid peroxidation indices of hypertension patients undergoing combined therapy with anaprilin, korinfar and hypothiazide
NI Iarema, BI Rudyk
Terapevticheskii arkhiv 67 (8), 28, 1995
11995
LIPID-PEROXIDATION IN HYPERTENSIVE SUBJECTS TREATED BY A COMBINATION OF ANAPRILINE, CORINFAR AND HYPOTIAZID
NI YAREMA, BI RUDYK
Terapevticheskii Arkhiv 67 (8), 28-30, 1995
11995
ALTERATIONS IN THE ACTIVITY OF ANTIOXIDATIVE ENZYMES IN PATIENTS WITH ESSENTIAL-HYPERTENSION
NI YAREMA, GG KONOVALOVA, VZ LANKIN
Kardiologiya 32 (3), 46-48, 1992
11992
Lipoproteins and lipid peroxidation in hypertension and the management of hypotensive therapy
NI Iarema, BI Rudyk
Terapevticheskii arkhiv 63 (8), 144, 1991
11991
РОЗВИТОК ОБШИРНОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА ВНАСЛІДОК МНОЖИННИХ АНЕВРИЗМ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ
MI Shved, NM Kovbasa, NI Yarema, TO Dobrianskyi, IM Herasymets, ...
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 188-194, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20