Підписатись
Тетяна Василівна Кучер
Тетяна Василівна Кучер
доцент кафедри теоретико-біологічних основ фізичного виховання, Кременецька обласна гуманітарно
Підтверджена електронна адреса в kogpa.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
The Results of student’s survey on models of physical education in universities and motivations to encourage for active participation in physical education
G Lavrin, I Sereda, T Kucher, I Grygus, W Żukow
Eurasian Exercise and Sport Science Association (EESA), 2019
282019
The Results of Student’s Survey on Models of Physical Education in Universities and Motivations to Encourage for Active Participation in Physical Education
WŻ G Lavrin, I Sereda, T Kucher, I Grygus
Eurasian Exercise and Sport Science Association (EESA), 2019
282019
Optimizing the level of the physical health of the students with a glance of the type of autonomic nervous system
IM Grygus, TV Kucher
Physical education of students 17 (3), 26-30, 2013
142013
The Impact of Yoga Practice on the Development of Flexibility among the Female Student’s Pedagogical Specialties in the Process of Physical Training of Higher Educational …
A Sereda, I., Lavrin, H., Kucher, T., Grygus, I., Muszkieta, R., Napierała ...
International Journal of Applied Exercise Physiology, 85–95, 2020
12*2020
Introduction of electronic devices in the test of flexibility
TG Victor Koryahin, Gennadii Iedynak , Oksana Blavt, Lesia Galamandjuk ...
Journal of Physical Education and Sport, 1855-1860, 2020
8*2020
Оптимизация уровня физического здоровья студентов с учетом типа автономной нервной системы
ИМ Григус, ТВ Кучер
Физическое воспитание студентов 3, 2013
72013
Influence of Yoga means on students’ biological age indicators
TVK I.O. Sereda, G.Z. Lavrin
Physical Education of Students, 140-145, 2017
6*2017
Effect of yoga exercises on the senior schoolchildren’s biological age during physical education
MHD Krystian Kałużny Iryna Sereda, Halyna Lavrin, Tetiana Kucher, Igor ...
Journal of Physical Education and Sport 21 (Suppl 5), 2782-2789, 2021
5*2021
Зміни показників вертикальної стійкості тіла чоловіків першого періоду зрілого віку під впливом засобів та методів технології підвищення рівня стану біогеометричного профілю …
ХТ Ватаманюк С., Кучер Т., Власюк Г., Левандовська Л., Семенеович С.
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 248-259, 2022
32022
Зміни рівня фізичного здоров’я студентів залежно від переважання типу автономної нервової системи
ТВ Кучер
Physical education, sport and health culture in modern society, 174-180, 2013
22013
Концептуальні основи фізичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
ТВК І. М. Григус, П. С. Подоляка, Т. В. Гамма, І. С. Подолянчук, Л.О ...
Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Науково-практичний журнал …, 2019
1*2019
Характеристика фізичного стану студентів
ТВ Кучер
Теорія та методика фізичного виховання, 45-47, 2012
12012
Можливості застосування ЕXERGAMING у процесі фізичного виховання як засобу підвищення рухової активності
НБО Г.З. Лаврін, І.М. Ангелюк, Т.В. Кучер
Rehabilitation and Recreation, 214-225, 2023
2023
Структура та зміст технології корекції тілобудови студенток з урахуванням геометрії мас їхнього тіла у процесі фізичного виховання
ВГ Матійчук В., Альошина А., Кучер Т.
Вісник Прикарпатського університету, 30-35, 2022
2022
Педагогічна технологія розвитку гнучкості дітей старшого дошкільного віку
ТВК І.О Середа, Г.З Лаврін
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
2021
Introduction of electronic devices in the test of flexibility
TG Victor Koryahin, Gennadii Iedynak , Oksana Blavt, Lesia Galamandjuk ...
Journal of Physical Education and Sport, Р. 1855-1860, 2020
2020
Cучасний стан фізичної підготовленості студентської молоді.
К Савлюк, Романова, Панчук
Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П …, 2019
2019
Методы реабилитации недоношены детей первого года жизни
ИГ Т. Кучер, Н. Эвтух
Молодіжний науковий вісник. Сідноєвропейського національного університету ім …, 2017
2017
Вплив швидкості на спортивний результат у стрибках на лижах з трампліна
КТВ Банах В.І., Довгань О.М.
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П …, 2017
2017
Фізичне здоров’я студентів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
Т Кучер, Б Микола
Актуальні проблеми гуманітарної освіти : збірник наукових праць // [За заг …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20