Подписаться
Михайло Буроменський Всеволодович
Михайло Буроменський Всеволодович
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Міжнародне право
МВ Буроменський, ІБ Кудас, АА Маевська, БС Семенов, ВС Стешенко
Навч. посібник/МВ Буроменський (заг. ред.).—К.: Þрінком Інтер, 2005
1032005
Звернення до Європейського суду з прав людини: практика Суду і особливості українського законодавства
МВ Буроменський
Харків: Фоліо 200, 2000
302000
Суди у відноСинах з журналіСтами та змі ПоСібник для Суддів
М Буроменський, О Сердюк, І Підкуркова
252008
Міжнародне право: Гендерна експертиза
МВ Буроменський
К.: Логос, 2001
242001
Застосування міжнародно-правових норм про права людини у внутрішньому правопорядку України
М Буроменський
видавництво" Право", 1999
221999
Історичні передумови захисту прав і свобод дитини на різних етапах розвитку суспільства
НВ Лінник
Університетські наукові записки, 41-45, 2006
212006
Деякі судження про поняття міжнародного кримінального права
М Буроменський
видавництво" Право", 2003
212003
ОснОви судОвОї журналістики: пОсібник для журналістів
М Буроменський, О Сердюк, І Підкуркова
202009
Міжнародний захист прав людини та права біженців
МВ Буроменський
МВ Буроменський–К., 2002.–160 с, 2002
202002
Міжнародно-правові стандарти внутрішньодержавної демократії
М Буроменський
видавництво" Право", 1997
191997
Європейський кодекс свободи та демократії
М Буроменський
Право України, 89-97, 2010
172010
Українська доктрина співвідношення міжнародного і національного права
МВ Буроменський
Правова доктрина України: у 5, 632-662, 2013
122013
Корупція в сфері державних закупівель: форми прояву та засоби протидії в контексті нового антикорупційного законодавства
КЮ Хусанова
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), 323-333, 2010
112010
Аналітичний звіт за результатами моніторингу судових рішень щодо застосування в Україні положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики …
МВ Буроменський, ОВ Сердюк
URL: https://www. osce. org/files/f/documents/b/7/390506. pdf (дата …, 2018
102018
Журналістика в умовах конфлікту: передовий досвід та рекомендації: Посібник рекомендацій для працівників ЗМІ
М Буроменський, С Штурхецький, Е Білз
Київ:«Компанія ВАІТЕ, 2016
102016
Визначення поняття біженець у міжнародних документах
ОІ Котляр
Адвокат, 36-40, 2013
9*2013
Можливості адаптування українського законодавства до міжнародних стандартів забезпечення рівності політичних прав жінок та чоловіків
М Буроменський
Перспективи паритетної демократії у політико-правовому полі України.–Харків, 1997
91997
Доктрина взаємодії міжнародного і українського права та національна судова практика
МВ Буроменський
Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України.–К …, 2013
82013
Міжнародний і національний захист прав людини та права біженців: навч. посібник
МВ Буроменський, ВМ Стешенко, ВГ Куць
МВ Буроменський, ВМ Стешенко, ВГ Куць.–Х.:[б. в.], 2004
82004
Імплементація норм міжнародного права у конституційний правопорядок України
МВ Буроменський
Юридичний журнал «Право України, 19-46, 0
8
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20