Кючюкіплікчі (Вялікова) Олена Олександрівна
Кючюкіплікчі (Вялікова) Олена Олександрівна
Київський національний лінгвістичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене nm.ru
Название
Процитировано
Процитировано
Год
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ЗМІСТ ФЕНОМЕНУ ПОЕТИКА ПОСТМОДЕРНІЗМУ
ОО Вялікова
Наукові записки, 237-240, 2009
72009
Типологія креолізованих віршованих текстів
ОО Вялікова
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія …, 2014
62014
Система графічних засобів і прийомів в американській та українській постмодерністській поетиці (на матеріалі віршованих текстів)
ОО Вялікова
НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012
42012
Прагматика креолізованого віршованого тексту в культурологічній лінгвосеміотиці
ОО Вялікова
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2016
12016
Системна організація графічних засобів та прийомів за моделлю ризосфери
ОО Вялікова
Проблеми зіставної семантики, 413-416, 2013
12013
Пунктуація у сучасній американській та українській поетиці
ОО Вялікова
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 26-34, 2012
12012
Графічний засіб та графема у сучасній лінгвістиці
ОО Вялікова
Проблеми зіставної семантики, 141–143, 2011
12011
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНО-АСОЦІАТИВНА ОСНОВА ПЛАНУ ВИРАЖЕННЯ ГРАФІЧНИХ ЗАСОБІВ ПОЕТИКИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ
ОО Вялікова
Сучасні дослідження з іноземної філології 8, 78-82, 2010
12010
Методика моделювання креолізованих віршованих текстів
OO Вялікова
Sdudia slawistyczne 4, 359-369, 2017
2017
Динаміка формальної моделі креолізованого віршованого тексту і його прагматичного впливу
ОО Вялікова
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 20-25, 2017
2017
Системні зв'язки графічних стилістичних прийомів у структурі креолізованого віршованого тексту (на матеріалі української візуальної поезії)
ОО Вялікова
НПУ імені МП Драгоманова, 2016
2016
Потапенко СИ
ІО Артеменко, ЮЙ Бабчук, ОО Бердіна, ІА Бехта, ІО Доскоч, ...
Research Journal of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University …, 2016
2016
Формальне моделювання креолізованого віршованого тексту на матеріалі шахопоезії А. К. Мойсієнка
ОО Вялікова
Філологічні трактати 8 (2), 7-14, 2016
2016
Когнітивно-інтерпретаційний підхід до аналізу знакової природи креолізованих віршованих текстів
ОО Вялікова
Science and Education a New Dimension, 47, 2015
2015
Методики аналізу знакової природи візуалізованих віршованих текстів як продукту креолізації
ОО Вялікова
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2015
2015
Системно-структурний підхід до аналізу знакової організації візуалізованих віршованих текстів
ОО Вялікова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2015
2015
Cognitive-interpretative approach to the analysis of the sign nature of the creolized verse text
O Vialikova
Science and Education. A New Dimension. Philology, III (16), 47–52, 2015
2015
Моделювання структури смислу креолізованого віршованого тексту відносно його формальної структури
ОО Вялікова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
2015
Моделирование креолизованного стихотворного текста
ЕА Вяликова
Научная дискуссия : вопросы филологии, искусствоведения и культурологи, 177-180, 2014
2014
Структурне моделювання креолізованого віршованого тексту
ОО Вялікова
Національного університету «Острозька академія», 66, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20