Лілія Васіна
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Застосування каротинсинтезуючих дріжджів rhodotorula glutinis для культивування Daphnia obtusa kurz, 1875 у лабораторних умовах
О Кушнірик, М Марченко, О Худий, Л Васіна, Л Худа, О Кавуля, ...
Біологічні системи. – 2014. 6, 24-30, 2014
32014
Динаміка накопичення біомаси і каротинсинтезуюча активність Rhodotorula glutinis (Fresenius) FC Harrison (1982) за дії ультрафіолету
ІМ Краєвська, ЛМ Васіна
Біологічні системи, 183-186, 2017
22017
ВИКОРИСТАННЯ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ ЯК ПРОБІОТИКІВ У СКЛАДІ ЖИВОГО КОРМУ
І Каріна, Л Васіна
Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи) 11 …, 2019
2019
Вплив ультрафіолетового випромінювання на життєдіяльність дріжджів роду Rhodotorula
ІМ Краєвська, ЛМ Васіна
Терно-граф, 2017
2017
Молекулярно-біологічні компоненти міжклітинного матриксу
М Курський, Л Васіна, М Марченко
2013
Екзоцелюларна протеолітична та лектинпродукуюча активність Вacillus subtilis
Л Худа, Л Васіна
Український біохімічний журнал 82, 179, 2010
2010
Тестові завдання з мікробіології
Л Васна
2010
Лабораторні роботи з мікробіології
Л Васіна, А Шелифіст
2009
Біохімічна топографія клітини
Л Васіна
2008
Спосіб одержання протипухлинного препарату
М Марченко, В Караван, Л Васіна, Л Худа, І Николюк
2007
Дія рослинних біологічно активних речовин на розвиток мікроорганізмів та показники їх антиоксидантного стану
О Танащук, В Караван, Л Васіна
Науковий вісник Чернівецького університету, 33-39, 2006
2006
Вміст продуктів ліпопероксидації та іонів заліза (ІІ) в гомогенаті селезінки тварин у процесі росту карциноми Герена та за дії комплексного фітопрепарату
Л Васіна, В Бевзо, І Николюк
Клінічна та експериментальна патологія, 104-106, 2006
2006
Ліпопероксидація ядерних структур нормальних та трансформованих клітин за умов опромінення
Л Васіна, Л Худа
Науковий вісник Чернівецького університету, 18-24, 2004
2004
Вміст продуктів ліпопероксидації ліпідів та ферментів їх знешкодження в організмі щурів з карциномою Герена та за дії фітопрепарату Вміст продуктів ліпопероксидації ліпідів та …
М Марченко, Л Васіна, І Николюк, О Вовк
Науковий вісник Чернівецького університету, 43-51, 2004
2004
Вплив 5,6-бензкумарин-5-урацилу та оксидантно-антиоксидантний гомеостаз організму щурів за умов експериментального канцерогенез
Л Васіна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2002
2002
Вплив 5,6-бензкумарину-5-урацилу на оксидантно-антиоксидантний гомеостаз крові щурів-пухлиноносіїв
М Марченко, Г Копильчук, Л Васіна
Доповіді НАН України, 195-197, 2001
2001
Оксидантно-антиоксидантний статус організму щурів у процесі росту карциноми Герена та за дії 5,6-бензкумарин-5-урацилу
М Марченко,, Л Васіна, І Николюк, В Бевзо
Науковий вісник Чернівецького університету, 3-9, 2001
2001
Окислювальна деструкція та її біологічна противага
М Марченко, Г Копильчук, О Григор’єва, Л Худа, Л Васіна, І Николюк
Науковий вісник Чернівецького університету, 3-12, 2000
2000
ОСОБЛИВОСТІ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ КЛІТИН RHODOTORULA SP. ЗА УМОВ ЗМІНИ СЕРЕДОВИЩ КУЛЬТИВУВАННЯ
ОМ Кавуля, ЛМ Васіна
БІОТЕХНОЛОГІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ, 32, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19