Follow
Микола Прокопович Артьомов, Николай Прокофьевич Артемов, N. Artiomov, M.Artiomov, N.Artemov, N
Микола Прокопович Артьомов, Николай Прокофьевич Артемов, N. Artiomov, M.Artiomov, N.Artemov, N
ХНТУСГ ім. П. Василенка
Verified email at khntusg.com.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Оцінка функціонування сільськогосподарського агрегату за динамічними критеріями
МЛ Шуляк, АТ Лебедєв, МП Артьомов, ЄІ Калінін
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 218-226, 2016
752016
Метод парциальных ускорений и его приложения в динамике мобильных машин
НП Артемов, АТ Лебедев, МА Подригало, АС Полянский, ДМ Клец, ...
Харьков: Міськдрук 218, 2012
372012
Innovative approach to agricultural machinery testing
N Artiomov, R Antoshchenkov, V Antoshchenkov, A Ayubov
20th International Scientific Conference Engineering for Rural Development …, 2021
362021
Ідентифікація енерговитрат зернових пневмосепараторів
СО Харченко, МП Артьомов, ЄА Гаєк, ТО Бажинова, АО Ліньов, ...
Харків, 2021
292021
Сучасні проблеми і напрямки розвитку систем землеробства в Україні
МП Артьомов
ХНТУСГ, 2019
212019
Оценка дополнительных энергетических потерь при установившемся режиме движения транспортно–тяговых машин
МА Подригало, НП Артемов, ДВ Абрамов, МЛ Шуляк
НТУ" ХПИ", 2015
192015
Оцінка розмірних і якісних параметрів роботи горизонтального дискового дозатора
МП Артьомов, ОД Калюжний, ОА Романашенко, ІО Колодяжний
ХНТУСГ, 2020
182020
Математична модель машинно-тракторного агрегату з використанням метода парціальних прискорень
МП Артьомов
152012
Повышение устойчивости движения пахотного агрегата при изменении технических параметров системы управления
НП Артёмов
Х., 2006.–12 с, 2006
152006
Метод парциальных ускорений при исследовании динамики мобильных машин
НП Артёмов, АТ Лебедев, ОП Алексеев, ВП Волков, МА Подригало, ...
Тракторы и сельхозмашины, 16-18, 2011
112011
Динамічна стабільність мобільних сільськогосподарських агрегатів
МП Артьомов
Харків, 2014
102014
Вплив коливання швидкості руху МТА на надійність технологічної операції
МП Артьомов, ІВ Колєснік, ЮЮ Козлов, МЛ Шуляк
ХНТУСГ, 2015
92015
Метод парциальных ускорений и его применение при исследовании динамики мобильных машин
МП Артемов, АТ Лебедев, ОП Алексеев, ВП Волков, МА Подригало, ...
Наукові нотатки, 32-36, 2010
82010
Устойчивость колесных машин как сложное эксплуатационное свойство
МА Подригало, ДМ Клец, НП Артемов
Автомобильный транспорт, 179-183, 2011
72011
Експериментальне дослідження алгоритму керування режимами роботи транспортного агрегату
ML Shulyak, AТ Lebedev, NР Artyomov, VР Maltsev
Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 3 (43), 38-42, 2017
62017
Биосферные основы повышения продуктивности земледелия
АС Кушнарев, НП Артёмов
Інженерія природокористування, 16-22, 2015
62015
Визначальний параметр стану гідрооб'ємного рульового керування трактора
СА Лебедєв, ВС Шеїн, МП Артьомов, ІВ Колєснік
НТУ" ХПІ", 2015
62015
Забезпечення стійкості і керованості сільськогосподарських агрегатів із змінною масою
АТ Лебедєв, МП Артьомов, МЛ Шуляк, ІА Лебедєва
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2015
62015
Обґрунтування ефективності використання ґрунтообробних машинно-тракторних агрегатів моделюванням парціальних прискорень
АТЛ М.П. Артьомов
Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і …, 2013
52013
Щодо впливу зовнішніх сил на динаміку руху комбінованих сільськогосподарських машинно-тракторних агрегатів
МП Артьомов
Харків: Вісник ХНТУСГ, Тракторна енергетика в рослинництві.–2007.–Випуск 60 …, 0
5
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20