Микола Прокопович Артьомов, Николай Прокофьевич Артемов, N. Artiomov, M.Artiomov, N.Artemov, N
Микола Прокопович Артьомов, Николай Прокофьевич Артемов, N. Artiomov, M.Artiomov, N.Artemov, N
ХНТУСГ ім. П. Василенка
Подтвержден адрес электронной почты в домене khntusg.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка функціонування сільськогосподарського агрегату за динамічними критеріями
МЛ Шуляк, АТ Лебедєв, МП Артьомов, ЄІ Калінін
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 218-226, 2016
492016
Метод парциальных ускорений и его приложения в динамике мобильных машин
НП Артемов, АТ Лебедев, МА Подригало, АС Полянский, ДМ Клец, ...
НП Артемов, АТ Лебедев, МА Подригало, АС Полянский, ДМ Клец, АИ Коробко, ВВ …, 2012
272012
Оценка дополнительных энергетических потерь при установившемся режиме движения транспортно–тяговых машин
МА Подригало, НП Артемов, ДВ Абрамов, МЛ Шуляк
НТУ" ХПИ", 2015
162015
Математична модель машинно-тракторного агрегату з використанням метода парціальних прискорень
МП Артьомов
142012
Сучасні проблеми і напрямки розвитку систем землеробства в Україні
МП Артьомов
Науковий журнал «Інженерія природокористування», 60-65, 2019
132019
Повышение устойчивости движения пахотного агрегата при изменении технических параметров системы управления
НП Артёмов
Х., 2006.–12 с, 2006
122006
Метод парциальных ускорений при исследовании динамики мобильных машин
НП Артёмов, АТ Лебедев, ОП Алексеев, ВП Волков, МА Подригало, ...
Тракторы и сельхозмашины, 16-18, 2011
82011
Метод парциальных ускорений и его применение при исследовании динамики мобильных машин
МП Артемов, АТ Лебедев, ОП Алексеев, ВП Волков, МА Подригало, ...
Наукові нотатки, 32-36, 2010
82010
Оцінка розмірних і якісних параметрів роботи горизонтального дискового дозатора
МП Артьомов, ОД Калюжний, ОА Романашенко, ІО Колодяжний
Науковий журнал «Інженерія природокористування», 76-80, 2020
72020
Устойчивость колесных машин как сложное эксплуатационное свойство
МА Подригало, ДМ Клец, НП Артемов
Автомобильный транспорт, 2011
72011
Динамічна стабільність мобільних сільськогосподарських агрегатів
МП Артьомов, НП Артемов
Харків, 2014
62014
Вплив коливання швидкості руху МТА на надійність технологічної операції
МП Артьомов, МЛ Шуляк, ІВ Колєснік, ЮЮ Козлов
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
52015
Обґрунтування ефективності використання ґрунтообробних машинно-тракторних агрегатів моделюванням парціальних прискорень
АТЛ М.П. Артьомов
Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і …, 2013
52013
Щодо впливу зовнішніх сил на динаміку руху комбінованих сільськогосподарських машинно-тракторних агрегатів
МП Артьомов
Харків: Вісник ХНТУСГ, Тракторна енергетика в рослинництві.–2007.–Випуск 60 …, 0
5
Биосферные основы повышения продуктивности земледелия
АС Кушнарев, НП Артёмов
Інженерія природокористування, 16-22, 2015
42015
Визначальний параметр стану гідрооб'ємного рульового керування трактора
СА Лебедєв, ВС Шеїн, МП Артьомов, ІВ Колєснік
НТУ" ХПІ", 2015
42015
Operating of mobile machine units system using the model of multicomponent complex movement
A Lebedev, R Kaidalov, N Artiomov, M Shulyak, M Podrigalo, D Abramov, ...
Автомобильный транспорт, 2015
42015
Забезпечення стійкості і керованості сільськогосподарських агрегатів із змінною масою
АТ Лебедєв, МП Артьомов, МЛ Шуляк, ІА Лебедєва
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2015
42015
Визначення тягових і енергетичних показників мобільних сільськогосподарських агрегатів при динамічних випробуваннях
МП Артьомов
ХНТУСГ, 2018
32018
Експериментальне дослідження алгоритму керування режимами роботи транспортного агрегату
ML Shulyak, AТ Lebedev, NР Artyomov, VР Maltsev
Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 3 (43), 38-42, 2017
32017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20