Follow
Віра Протопопова (Вера Протопопова, Vira Protopopova)
Віра Протопопова (Вера Протопопова, Vira Protopopova)
Professor
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Червона книга України. Рослинний світ. Післямова
ЯП Дідух
Український ботанічний журнал, 2010
1529*2010
Определитель высших растений Украины
ДН Доброчаева, МИ Котов, ЮН Прокудин
К.: Наук. думка 1, 1987
748*1987
Синантропная флора Украины и пути ее развития
ВВ Протопопова
Наукова думка, 1991
5921991
Synanthropic flora of Ukraine and ways of its development
VV Protopopova
Kiev: Naukova Dumka, 1991
227*1991
Фітоінвазії в Україні як загроза біорізноманіттю: сучасний стан і завдання на майбутнє
ВВ Протопопова, СЛ Мосякін, МВ Шевера
К.: Інститут ботаніки ім. МГ Холодного, 2002
1372002
2-е изд-е стерео
О высших растений Украины, ДН Доброчаева, МИ Котов, ...
К.: Фитосоциоцентр, 1999
136*1999
Deliberate and unintentional introduction of invasive weeds: A case study of the alien flora of Ukraine
VV Protopopova, MV Shevera, SL Mosyakin
Euphytica 148 (1), 17-33, 2006
1342006
Адвентивні рослини лісостепу і степу України
ВВ Протопопова
К.: Наук. думка 192, 11, 1973
1101973
Ergasiophytes of the Ukrainian flora
VV Protopopova, MV Shevera
Biodiversity Research and Conservation 35 (1), 31, 2014
572014
Види-трансформери у флорі Південного берега Криму
ВВ Протопопова, МВ Шевера, НО Багрікова, ЛЕ Рифф
Український ботанічний журнал, 54-68, 2012
56*2012
Охраняемые растения Украины
БВ Заверуха, ТЛ Андриенко, ВВ Протопопова
Наукова думка, 1983
511983
Вплив адвентивних видів рослин на фітобіоту України
ВВ Протопопова, СЛ Мосякін, МВ Шевера
Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України.–К.: Хімджест…, 2003
50*2003
Екофлора України
ЯП Дідух, ПГ Плюта, ВВ Протопопова, ВМ Єрмоленко, ІА Коротченко, ...
К.: Фітосоціоцентр 1, 284, 2000
442000
Фiтоiнвазiї в Українi як загроза бiорiзноманiттю: сучасний стан i завдання на майбутнє
ВВ Протопопова, СЛ Мосякiн, МВ Шевера
К, 2002
362002
Фітоінвазії. ІІ. Аналіз основних класифікацій, схем і моделей
ВВ Протопопова, МВ Шевера
Промышленная ботаника, 2012
282012
Фітоінвазії. ІІ. Аналіз основних класифікацій, схем і моделей
ВВ Протопопова, МВ Шевера
Промышленная ботаника, 2012
282012
A preliminary checklist of the urban flora of Uzhgorod
VV Protopopova, M Shevera
Phytosociocentre, 2002
282002
Види-трансформери у флорі Північного Причорномор’я
ВВ Протопопова, МВ Шевера, СЛ Мосякін, ВА Соломаха, ...
272009
Натуралізація адвентивних рослин України
ВВ Протопопова
Укр. бот. журн, 10-18, 1988
261988
Рослини-мандрівники
ВВ Протопопова
К.: Рад. школа, 1989
251989
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20