Follow
Микитишин Андрій Григорович (Mykytyshyn A)
Микитишин Андрій Григорович (Mykytyshyn A)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
ВВ Пасічник Комп’ютерні мережі
АГ Микитишин, ММ Митник, ПД Стухляк
Книга 1, 0
59
Комп’ютерні мережі
АГ Микитишин, ММ Митник, ПД Стухляк, ВВ Пасічник
Книга 1, 2006
542006
Телекомунікаційні системи та мережі
АГ Микитишин, ММ Митник, ПД Стухляк
Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016
102016
Комплексна безпека інформаційних мережевих систем. Навчальний посібник для студентів спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»
АГ Микитишин, ММ Митник, ОС ГОЛОТЕНКО, ВВ КАРТАШОВ
ФОП Паляниця ВА, 2023, 2023
72023
Investigation of the phenomena revealed on phase interface in epoxide-composites
P Stukhlyak, I Dobrotvor, M Mytnyk, A Mykytyshyn
Przetworstwo Tworzyw 23 (1 (175), 53-63, 2017
52017
Введення в комп’ютерну графіку та дизайн
ОВ Тотосько, ПД Стухляк, АГ Микитишин, ВВ Левицький, РЗ Золотий
42023
Influence of thickness and dispersed impurities on residual stresses in epoxy composite coatings
IG Dobrotvor, PD Stukhlyak, AG Mykytyshyn, DP Stukhlyak
Strength of Materials 53 (2), 283-290, 2021
42021
Телекомунікаційні системи та мережі. Навчальний посібник для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
АГ Микитишин, ММ Митник, ПД Стухляк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2017
42017
Automation research of thermal and physical characteristics of particulate-filled epoxy composites
IG Dobrotvor, DP Stukhlyak, АV Buketov, AG Mykytyshyn, RZ Zolotyi, ...
Bulletin of the Karaganda University. Mathematics series 90 (2), 124-132, 2018
32018
Torsional pendulum for the investigation of dynamic characteristics of polymer materials
PD Stukhlyak, MM Mytnyk, AH Mykytyshyn
Materials Science 36 (3), 412, 2000
22000
КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГОСИСТЕМАХ
ОСГ А.А.Станько, А.Г.Микитишин
Матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2022
1*2022
Концепція архітектури «Розумного міста» як кіберфізичної системи
АА Станько, АГ Микитишин, ВВ Левицький
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2020
12020
Аналіз систем розпізнавання образів структури композитів
ІГ Добротвор, ПД Стухляк, АГ Микитишин, ММ Митник
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
12018
Комп’ютерні мережі. Книга 2
ВВП Андрій Григорович Микитишин, Микола Мирославович Митник, Петро Данилович ...
"Магнолія 2006" 2, 328, 2014
1*2014
Моделювання тверднення реактопластів три-і чотириелементними математичними моделями в’язкопружних тіл
АГ Микитишин, ПД Стухляк, ММ Митник
Вісник Тернопільського державного технічного університету 6 (2), 40-46, 2001
12001
Дослідження та удосконалення стандартних методів захисту web-додатків
А Степанов, АГ Микитишин
Матеріали Ⅸ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 0
1
Інтеграція сучасних технологій у військові доктрини: кіберзагрози та адаптація до цифрового виміру конфліктів
АА Станько, АГ Микитишин, А Блавіцький
Матеріали Ⅳ Міжнародної наукової конференції „Воєнні конфлікти та …, 2024
2024
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Інформаційно-вимірювальні системи». Модуль 1. Для аспірантів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно …
АГ Микитишин, ІС Дідич, АА Станько
ТНТУ, 2024
2024
Методи та засоби оптимізації ІоТ систем для мікрокліматного контролю вирощувальних систем
АГ Микитишин
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
2023
ІоТ система для керування мікрокліматом вирощувальних систем
АГ Микитишин, ГМ Осухівська
Матеріали ⅩⅠ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи …, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20