Юлія Єчкало | Yuliia Yechkalo
Юлія Єчкало | Yuliia Yechkalo
Криворізький національний університет, кафедра фізики
Підтверджена електронна адреса в fsgd.ccjournals.eu
НазваПосиланняРік
Використання технології доповненої реальності у мобільно орієнтованому середовищі навчання ВНЗ
ЄО Модло, ЮВ Єчкало, СО Семеріков, ВВ Ткачук
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2017
39*2017
Наступність та неперервність формування дослідницьких компетентностей старшокласників та студентів у навчанні фізики
О Мерзликін, Ю Єчкало
Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і …, 2014
12*2014
Людина з комп’ютерним обличчям (до 80-річчя Айвена Едварда Сазерленда)
СО Семеріков, АМ Стрюк, КІ Словак, НВ Рашевська, ЮВ Єчкало
Новітні комп'ютерні технології, 9-24, 2018
7*2018
Методичні основи створення навчально-методичного комплексу нового типу з фізики для студентів вищих навчальних закладів
ЮВ Єчкало
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2014
72014
Використання соціальних мереж у навчанні фізики
ЮВ Єчкало
Theory and methods of learning mathematics, physics, informatics 11 (2), 70-75, 2013
72013
Можливості використання OR-кодів у навчанні фізики
ВЛ Бузько, ЮВ Єчкало
Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і …, 2016
6*2016
Базові сервіси Google у навчанні фізики студентів вищих навчальних закладів
ЮВ Єчкало
Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і …, 2014
62014
Модель персонального навчального середовища
ЮВ Єчкало
New computer technology 11 (1), 51-52, 2013
62013
Гейміфікація як засіб формування пізнавального інтересу у навчанні фізики
ВЛ Бузько, ЮВ Єчкало
Новітні комп’ютерні технології 15, 171-175, 2017
5*2017
Еволюція поглядів на методику формування в учнів уявлень про електромагнітне поле
О Коновал, Ю Єчкало
Фізика та астрономія в школі, 28-30, 2004
52004
Computer Simulation of Neural Networks Using Spreadsheets: The Dawn of the Age of Camelot
СО Семеріков, ІО Теплицький, ЮВ Єчкало, АЮ Ків
CEUR-WS. org, 2018
4*2018
Класифікація студентів внз з особливими освітніми потребами
ВВ Ткачук, ЮВ Єчкало
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені …, 2017
42017
Мобільно орієнтоване середовище навчання фундаментальних і фахових дисциплін студентів вищих навчальних закладів
СО Семеріков, ВВ Ткачук, ЮВ Єчкало
Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих …, 2016
42016
Використання Документів Google для організації спільної роботи зі створення комп’ютерної моделі
ЮВ Єчкало
Комп’ютерне моделювання в освіті, 15, 2012
4*2012
Комп’ютерне моделювання фундаментальних фізичних експериментів
ЮВ Єчкало
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ …, 2011
42011
Розвиток інтелектуальних здібностей старшокласників у процесі навчання фізики засобами комп’ютерного моделювання: результати педагогічного експерименту
ЮВ Єчкало
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2012
32012
Комп’ютерне моделювання як засіб формування теоретичних знань з фізики
ЮВ Єчкало
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П …, 2008
32008
Комп’ютерне моделювання як засіб реалізації міжпредметних зв’язків курсу фізики
ЮВ Єчкало
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики 5 (2), 125-128, 2005
3*2005
Комп’ютерне моделювання досліду Резерфорда в середовищі електронних таблиць
ЮВ Єчкало, ІО Теплицький
Сучасні технології в науці та освіті 2, 56-59, 2003
3*2003
Рейтинг сучасного науковця як складник рейтингу університету
ВВ Ткачук, ЮВ Єчкало, СО Семеріков
Розвиток промисловості та суспільства : матеріали Міжнародної науково …, 2017
2*2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20