Юлія Єчкало | Yuliia Yechkalo
Юлія Єчкало | Yuliia Yechkalo
Криворізький національний університет
Verified email at fsgd.ccjournals.eu
Title
Cited by
Cited by
Year
Augmented reality software design for educational purposes
OV Syrovatskyi, SO Semerikov, YO Modlo, YV Yechkalo, SO Zelinska
Computer Science & Software Engineering : Proceedings of the 1st Student …, 2018
76*2018
Computer Simulation of Neural Networks Using Spreadsheets: The Dawn of the Age of Camelot
СО Семеріков, ІО Теплицький, ЮВ Єчкало, АЮ Ків
CEUR-WS. org, 2018
58*2018
Використання технології доповненої реальності у мобільно орієнтованому середовищі навчання ВНЗ
ЄО Модло, ЮВ Єчкало, СО Семеріков, ВВ Ткачук
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2017
52*2017
Augmented Reality Tools in Physics Training at Higher Technical Educational Institutions
TV Hruntova, YV Yechkalo, AM Striuk, AV Pikilnyak
Proceedings of the 1st International Workshop on Augmented Reality in …, 2018
242018
Augmented reality in education of students with special educational needs
VV Tkachuk, YV Yechkalo, OM Markova
CEUR Workshop Proceedings, 66-71, 2017
172017
Модель персонального навчального середовища
ЮВ Єчкало
New computer technology 11 (1), 51-52, 2013
122013
Наступність та неперервність формування дослідницьких компетентностей старшокласників та студентів у навчанні фізики
О Мерзликін, Ю Єчкало
Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і …, 2014
11*2014
Computer Simulation of Neural Networks Using Spreadsheets: Dr. Anderson, Welcome Back
SO Semerikov, IO Teplytskyi, YV Yechkalo, O Markova, VN Soloviev, ...
Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education …, 2019
102019
Методичні основи створення навчально-методичного комплексу нового типу з фізики для студентів вищих навчальних закладів
ЮВ Єчкало
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2014
102014
Базові сервіси Google у навчанні фізики студентів вищих навчальних закладів
ЮВ Єчкало
Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і …, 2014
10*2014
Використання соціальних мереж у навчанні фізики
ЮВ Єчкало
Theory and methods of learning mathematics, physics, informatics 11 (2), 70-75, 2013
10*2013
Гейміфікація як засіб формування пізнавального інтересу у навчанні фізики
ВЛ Бузько, ЮВ Єчкало
Новітні комп’ютерні технології 15, 171-175, 2017
9*2017
Можливості використання OR-кодів у навчанні фізики
ВЛ Бузько, ЮВ Єчкало
Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і …, 2016
9*2016
Людина з комп’ютерним обличчям (до 80-річчя Айвена Едварда Сазерленда)
СО Семеріков, АМ Стрюк, КІ Словак, НВ Рашевська, ЮВ Єчкало
Новітні комп'ютерні технології, 9-24, 2018
7*2018
Мобільно орієнтоване середовище навчання фундаментальних і фахових дисциплін студентів вищих навчальних закладів
СО Семеріков, ВВ Ткачук, ЮВ Єчкало
Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих …, 2016
72016
Класифікація студентів внз з особливими освітніми потребами
ВВ Ткачук, ЮВ Єчкало
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені …, 2017
62017
Методи навчання комп’ютерного моделювання фізичних процесів і явищ у вищій школі
ЮВ Єчкало
Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки, 127-134, 2016
6*2016
Еволюція поглядів на методику формування в учнів уявлень про електромагнітне поле
О Коновал, Ю Єчкало
Фізика та астрономія в школі, 28-30, 2004
62004
Exploring Student Uses of Mobile Technologies in University Classrooms: Audience Response Systems and Development of Multimedia
V Tkachuk, Y Yechkalo, S Semerikov, M Kislova, V Khotskina
ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration …, 2020
5*2020
Practical use of cloud services for organization of future specialists professional training
MM Volikova, TS Armash, YV Yechkalo, VI Zaselskiy
Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018 …, 2018
52018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20