Юлія Єчкало | Yuliia Yechkalo
Юлія Єчкало | Yuliia Yechkalo
Криворізький національний університет, кафедра фізики
Підтверджена електронна адреса в fsgd.ccjournals.eu
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Augmented reality software design for educational purposes
OV Syrovatskyi, SO Semerikov, YO Modlo, YV Yechkalo, SO Zelinska
Computer Science & Software Engineering : Proceedings of the 1st Student …, 2018
62*2018
Використання технології доповненої реальності у мобільно орієнтованому середовищі навчання ВНЗ
ЄО Модло, ЮВ Єчкало, СО Семеріков, ВВ Ткачук
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2017
55*2017
Computer Simulation of Neural Networks Using Spreadsheets: The Dawn of the Age of Camelot
СО Семеріков, ІО Теплицький, ЮВ Єчкало, АЮ Ків
CEUR-WS. org, 2018
46*2018
Augmented Reality Tools in Physics Training at Higher Technical Educational Institutions
TV Hruntova, YV Yechkalo, AM Striuk, AV Pikilnyak
Proceedings of the 1st International Workshop on Augmented Reality in …, 2018
212018
Augmented reality in education of students with special educational needs
VV Tkachuk, YV Yechkalo, OM Markova
Cloud Technologies in Education. Proc. of the 5th Workshop CTE, 66-71, 2017
122017
Модель персонального навчального середовища
ЮВ Єчкало
New computer technology 11 (1), 51-52, 2013
122013
Наступність та неперервність формування дослідницьких компетентностей старшокласників та студентів у навчанні фізики
О Мерзликін, Ю Єчкало
Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і …, 2014
11*2014
Методичні основи створення навчально-методичного комплексу нового типу з фізики для студентів вищих навчальних закладів
ЮВ Єчкало
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2014
102014
Використання соціальних мереж у навчанні фізики
ЮВ Єчкало
Theory and methods of learning mathematics, physics, informatics 11 (2), 70-75, 2013
9*2013
Можливості використання OR-кодів у навчанні фізики
ВЛ Бузько, ЮВ Єчкало
Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і …, 2016
8*2016
Базові сервіси Google у навчанні фізики студентів вищих навчальних закладів
ЮВ Єчкало
Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і …, 2014
8*2014
Computer Simulation of Neural Networks Using Spreadsheets: Dr. Anderson, Welcome Back
SO Semerikov, IO Teplytskyi, YV Yechkalo, O Markova, VN Soloviev, ...
Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education …, 2019
72019
Людина з комп’ютерним обличчям (до 80-річчя Айвена Едварда Сазерленда)
СО Семеріков, АМ Стрюк, КІ Словак, НВ Рашевська, ЮВ Єчкало
Новітні комп'ютерні технології, 9-24, 2018
7*2018
Гейміфікація як засіб формування пізнавального інтересу у навчанні фізики
ВЛ Бузько, ЮВ Єчкало
Новітні комп’ютерні технології 15, 171-175, 2017
7*2017
Еволюція поглядів на методику формування в учнів уявлень про електромагнітне поле
О Коновал, Ю Єчкало
Фізика та астрономія в школі, 28-30, 2004
62004
Методи навчання комп’ютерного моделювання фізичних процесів і явищ у вищій школі
ЮВ Єчкало
Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки, 127-134, 2016
5*2016
Комп’ютерне моделювання досліду Резерфорда в середовищі електронних таблиць
ЮВ Єчкало, ІО Теплицький
Сучасні технології в науці та освіті 2, 56-59, 2003
5*2003
Класифікація студентів внз з особливими освітніми потребами
ВВ Ткачук, ЮВ Єчкало
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені …, 2017
42017
Мобільно орієнтоване середовище навчання фундаментальних і фахових дисциплін студентів вищих навчальних закладів
СО Семеріков, ВВ Ткачук, ЮВ Єчкало
Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих …, 2016
42016
Елементи мобільного навчального середовища
ЮВ Єчкало
Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2014
42014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20