Подписаться
Ковальчук С.В. / Світлана Ковальчук / Svitlana Kovalchuk
Ковальчук С.В. / Світлана Ковальчук / Svitlana Kovalchuk
Khmelnytsky cooperative trade and economic institute; Хмельницький кооперативний торговельно
Подтвержден адрес электронной почты в домене xktei.km.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінанси: навч. посібник
СВ Ковальчук, ІВ Форкун
Львів:«Новий Світ–2000, 2006
1802006
Стратегічне управління розвитком підприємства на засадах інтелектуальної власності
Т Кобєлєва, О Витвицька, П Перерва, С Ковальчук
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2022
1472022
Поняття туристичного ринку та особливості його функціонування
СВ Ковальчук, ВВ Миколишина
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки 6, 2011
652011
Сучасний стан інноваційного розвитку промислових підприємств України
С Ковальчук
Економіст, 27-32, 2012
372012
Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком
СМ Ілляшенко, ІО Галиця, ВГ Герасимчук, ОБ Жихор, ОІ Маслак, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2011
342011
Ринов маркетингових комунікацій України: огляд та тенденції ринку
С Ковальчук, М Лазебник
Маркетинг в Україні, 18-33, 2016
332016
Роль маркетингових досліджень у забезпеченні ефективної роботи підприємств легкої промисловості
СВ Ковальчук, ОВ Петрицька
Маркетинг і менеджмент інновацій, 42-51, 2010
272010
Роль цифрового маркетингу в активізації міжнародної бізнес-діяльності підприємств
СВ Ковальчук, ОМ Ковінько, ІВ Лісовський
Маркетинг і цифрові технології 2 (1), 55-73, 2018
262018
Актуалізація маркетингових стратегій в контексті інноваційного розвитку промислових підприємств: монографія
СВ Ковальчук
Хмельницький: ТОВ «Поліграфіст-2, 2012
252012
Маркетингові цифрові технології у дослідженні споживачів органічної продукції
СВ Ковальчук, ЄМ Забурмеха
Маркетинг і цифрові технології, 34-51, 2017
242017
Бенчмаркінг як універсальний інструмент оцінювання стратегічної діяльності підприємства
СВ Ковальчук
Маркетинг в Україні, 20-31, 2010
242010
Кулхантинг: маркетингові дослідження нових трендів
СВ Ковальчук, ІА Слободян
Маркетинг в Україні, 57-59, 2010
202010
Комплекс маркетингових комунікацій підприємства в процесі формування клієнтоорієнтованого маркетингу
СВ Ковальчук, МР Лазебник, Ю Стахов
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 282-286, 2018
192018
Антикризовий маркетинг: інноваційний аспект
СВ Ковальчук
Зб. тез доповідей Третьої міжнародної науково-практичної конференції …, 2010
192010
Проблеми маркетингового менеджменту в сучасних умовах господарювання
АС Бура, СВ Ковальчук
Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Екон. науки, 290-294, 2012
182012
Розвиток клієнтоорієнтованості засобами краудсорсингу
С Ковальчук
Маркетинг в Україні, 34-48, 2015
162015
Сучасний партизанський маркетинг
СВ Ковальчук, ОС Тябіна
Маркетинг в Україні, 38-40, 2009
162009
Вибір пріоритетів маркетингової стратегії–основа комерційного успіху підприємств легкої промисловості
СВ Ковальчук
Вісник Хмельницького національного університету, 2008
162008
Стратегічний маркетинг: навч. посібник
СВ Ковальчук
Хмельницький: ХНУ, 2012
152012
Підвищення якості продукції в контексті маркетингової логістики
СВ Ковальчук, ЗМ Андрушкевич
Хмельницький національний університет, 2010
152010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20