Мельничук Ірина / Iryna Melnychuk
Мельничук Ірина / Iryna Melnychuk
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Подтвержден адрес электронной почты в домене nasoa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Роль міжбюджетних трансфертів у формуванні доходів місцевих бюджетів України.
ТГ Бондарук, ІО Мельничук
Національна академія статистики, обліку та аудииту, 2016
162016
Місцеві податки та збори в Україні: суперечності та перспективи розвитку
ІО Мельничук, ТГ Бондарук
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології …, 2014
152014
Видатки на освіту як чинник розвитку місцевих бюджетів України
І Мельничук
Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку», 296-301, 2017
12017
Особливості формування дохідної частини місцевих бюджетів в Україні
ІО Мельничук
Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри: матеріали …, 2014
12014
Перспективи розвитку місцевих бюджетів України в контексті перерозподільних відносин
ІО Мельничук
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Проблема" вузького горлечка" як наслідок неефективного планування оборотних актів
ЄМ Малохов, ІО Мельничук
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2017
2017
Світові тенденції розвитку бюджетної системи як фактор формування фінансового потенціалу
ІО Мельничук
Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали IV …, 2017
2017
Проблемні та перспективні аспекти розвитку лізингових відносин в Україні
ІО Мельничук
Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія …, 2017
2017
Світовий досвід перерозподілу ВВП через дохідну частину бюджету
ІО Мельничук
Трансформація фіскальної політики України в умовах євроінтеграції: збірник …, 2016
2016
Вітчизняний та закордонний досвід перерозподілу ВВП через публічний сектор економіки
ІО Мельничук
Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи …, 2016
2016
Анализ динамики перераспределения ВВП через доходную часть публичного сектора экономики в контексте отечественного и зарубежного опыта
ИА Мельничук, ТГ Бондарук
Актуальные проблемы развития финансового сектора: сборник материалов …, 2016
2016
Фінансове забезпечення місцевих бюджетів України як інструмент розвитку стабільної держави
ІО Мельничук
Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали …, 2016
2016
Доходи місцевих бюджетів України та джерела їх формування
ІО Мельничук
ІІ Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Сучасна …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–13