Подписаться
Олександр Миколайович Рудік (Oleksandr Rudik)
Олександр Миколайович Рудік (Oleksandr Rudik)
доцент політології, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Подтвержден адрес электронной почты в домене vidr.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вступ до аналізу державної політики
В Романов, В Рудік, Т Брус
К.: Основи, 2001
1052001
Розвиток регіонального співробітництва України в контексті європейської інтеграції: монографія
ЛЛ Прокопенко, ОМ Рудік, ІД Шумляєва
Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008
402008
Державна політика: аналіз та механізми її впровадження
ВЄ Романов, ОМ Рудік, ТМ Брус
Дніпропетр.: ДРІДУ НАДУ 72, 2003
302003
Вироблення політики та ухвалення рішень в ЄС: навч. посіб.
ОМ Рудік
К.: Міленіум, 2009
182009
Процес демократизації «третьої хвилі» та особливості його розвитку у посткомуністичних країнах
ОМ Рудік
Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00. 02, 2003
132003
Збірник ситуативних прикладів до курсу “Процес вироблення державної політики та його аналіз”
ОМ Рудік
Д.: Центр екон. освіти, 1999
111999
Ґендерний аспект розвитку малого підприємництва
Н Лавріненко, О Рудік
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 111-135, 2010
72010
Процес вироблення державної політики
ОМ Рудік
Д.: Центр економічної освіти, 2001
62001
Механізм громадянської ініціативи в Європейському Союзі: процедура та досвід практичної реалізації
ОМ Рудік
Аспекти публічного управління, 31-37, 2015
52015
Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України: метод. вказівки для викл.(тренера) модуля
ОМ Рудік
ОМ Рудік, ОВ Дзяд, 0
5
Інститут спеціалізованого і місцевого омбудсмена як механізм захисту прав людини: зарубіжний досвід
О РУДІК, Л ЛАЗАРЄВА
URL: http://www. dridu. dp. ua/vidavnictvo/2011/2011_03 (10)/11romlzd. pdf …, 0
5
Порядок денний Європейської Комісії 2019–2024 рр.: нові орієнтири європеїзації
О РУДІК
Public Administration and Local Government, 42, 2019
42019
Консолідація демократичного режиму як ключовий етап демократизації
О Рудік
Вісн. УАДУ, 268-275, 2001
42001
Інституційне забезпечення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
ОМ Рудік
Аспекти публічного управління, 5-11, 2014
32014
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ НАПЕРЕДОДНІ ЧЕРГОВОГО ІНСТИТУЦІЙНОГО ЦИКЛУ: ДЕСЯТЬ КЛЮЧОВИХ ДОСЯГНЕНЬ У 2014–2019 РР.
О РУДІК
Public Administration, 41, 2019
22019
Державне управління в державах-членах ЄС: ключові виклики в умовах реформ
О РУДІК
Public Administration, 36, 2018
22018
Концепція європеїзації: нові підходи у світлі подальшого розширення ЄС
ОМ Рудік
Державне управління та місцеве самоврядування.–2018.–Вип 3 (38), 39-45, 2018
22018
Вирішення проблеми гендерного розриву в рівні заробітної плати: досвід ЄС
О Рудік
Публічне адміністрування: теорія та практика, 2013
22013
Зміст, особливості та перспективи інтеграції України до Європейського Союзу
ВО Чорнобровка
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 522-531, 2012
22012
аналіз досвіду ЄС у сфері оцінювання впливу політики як складової реформи європейського врядування
ОМ РУДІК
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/Patp/2009-01/RudikStat. pdf, 2009
22009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20