Yulia Tsybulska, Цибульська Ю, Цыбульская Ю
Yulia Tsybulska, Цибульська Ю, Цыбульская Ю
Researcher, State Institution „Institute of Regional Researches named after M.I. Dolishniy of
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток нових форм транскордонного співробітництва
Н Мікула, Є Матвєєв
Економіст.–К 5, 20-23, 2011
192011
Імплементація в Україні європейського досвіду створення транскордонних партнерств
ЮО Цибульська, ОБ Цісінська, МО Гусєва
Регіональна економіка, 159-166, 2011
92011
Трансграничная трудовая миграция сельского населения: особенности и пути решения проблем
ЮО Цыбульская, ВЕ Крупин
Вестник экономической науки Украины, 2014
42014
Сучасний стан і перспективи розвитку транскордонного співробітництва за участю прикордонних регіонів України: соціологічна оцінка
ХМ Притула, ЮО Цибульська, ЯЯ Калат, ОБ Цісінська
Регіональна економіка, 181-190, 2016
32016
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ РИНКІВ ПРАЦІ УКРАЇНИ І СУСІДНІХ КРАЇН
Ю Цибульська
ТРАНСКОРДОННА БЕЗПЕКА: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА …, 2016
32016
Джерела формування капіталу ендавмент-фонду вищого навчального закладу
МВ Рисін, ЮО Цибульська
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 123-127, 2015
32015
Methodological Approaches to the Marketing Instruments Formation for Cross-border Labor Market Competitiveness Ensuring
Y Tsybulska
Journal L’Association, 113-117, 2013
3*2013
Місце трансрегіональних інноваційних проектів у транскордонному співробітництві
НА Мікула, ЮО Цибульська
Мікула НА, Цибульська ЮО Економічні науки. Серія «Економічна теорія та …, 0
3
Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку транскордонних ринків праці
ЮО Цибульська
Цибульська Юлія Орестівна, 2015
22015
Механізми забезпечення конкурентоспроможності в транскордонному просторі
НА Мікула, ЮО Цибульська, ОБ Цісінська
Регіональна економіка, 239-249, 2014
22014
Cross-border market development
I Tymechko, O Demedyuk, O Fedoryshyn, Y Tsybulska
Determinants and sources of development of enterprises in the region …, 2013
22013
Роль моніторингу транскордонних проектів у забезпеченні конкурентоспроможності регіонів
ЮО Цибульська
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
22011
Сучасні виклики розвитку транскордонних ринків праці в контексті Угоди про Асоціацію/Юлія Цибульська: Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції …
Ю Цибульська
Режим доступу: http://www. icci. com. ua/post/publ1, 0
2
Інституційно-правова основа соціально-економічного розвитку українсько-білоруського транскордонного регіону
ЮО Цибульська
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 50-55, 2015
12015
Європейський досвід забезпечення конкурентоспроможності транскордонних ринків праці
ЮО Цибульська
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 133-144, 2014
12014
Транскордонна трудова міграція сільського населення: особливості та шляхи вирішення проблем
ЮО Цибульська, ВЄ Крупін
Вісник економічної науки України, 2014
12014
Механізми забезпечення взаємодії суб’єктів транскордонного ринку праці
ЮО Цибульська
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 291-304, 2013
12013
Теоретичні засади розвитку транскордонних ринків праці
ЮО Цибульська
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 386-395, 2013
12013
Institutional Maintenance of Cross-Border Projects Monitoring
O Tsisinska, Y Tsybulska
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 275-288, 2013
12013
MIGRACJA WAHADŁOWA LUDNOŚCI WIEJSKIEJ NA UKRAINIE: ZMIANY I KIERUNKI POLITYKI
Y Tsybulska, V Krupin
Economic and Regional Studies 9 (3), 20-32, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20