Follow
Julia Tsybulska, Yulia Tsybulska, Цибульська Ю, Цыбульская Ю
Julia Tsybulska, Yulia Tsybulska, Цибульська Ю, Цыбульская Ю
Researcher, Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences
Verified email at irwirpan.waw.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток нових форм транскордонного співробітництва
Н Мікула, Є Матвєєв
Економіст.–К 5, 20-23, 2011
232011
Імплементація в Україні європейського досвіду створення транскордонних партнерств
ЮО Цибульська, ОБ Цісінська, МО Гусєва
Регіональна економіка, 159-166, 2011
92011
Місце трансрегіональних інноваційних проектів у транскордонному співробітництві
НА Мікула, ЮО Цибульська
Мікула НА, Цибульська ЮО Економічні науки. Серія «Економічна теорія та …, 0
5
Сучасний стан і перспективи розвитку транскордонного співробітництва за участю прикордонних регіонів України: соціологічна оцінка
ХМ Притула, ЮО Цибульська, ЯЯ Калат, ОБ Цісінська
Регіональна економіка, 181-190, 2016
42016
Трансграничная трудовая миграция сельского населения: особенности и пути решения проблем
ЮО Цыбульская, ВЕ Крупин
Вестник экономической науки Украины, 139-143, 2014
42014
Роль моніторингу транскордонних проектів у забезпеченні конкурентоспроможності регіонів
ЮО Цибульська
Формування ринкової економіки: зб. наук. праць.–Спец. вип. Регіональний …, 2011
42011
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ РИНКІВ ПРАЦІ УКРАЇНИ І СУСІДНІХ КРАЇН
Ю Цибульська
ТРАНСКОРДОННА БЕЗПЕКА: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА …, 2016
32016
Механізми забезпечення конкурентоспроможності в транскордонному просторі
НА Мікула, ЮО Цибульська, ОБ Цісінська
Регіональна економіка, 239-249, 2014
32014
Methodological Approaches to the Marketing Instruments Formation for Cross-border Labor Market Competitiveness Ensuring
Y Tsybulska
Journal L’Association, 113-117, 2013
3*2013
Джерела формування капіталу ендавмент-фонду вищого навчального закладу
МВ Рисін, ЮО Цибульська
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 123-127, 2015
22015
Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку транскордонних ринків праці
ЮО Цибульська
Цибульська Юлія Орестівна, 2015
22015
Транскордонна трудова міграція сільського населення: особливості та шляхи вирішення проблем
ЮО Цибульська, ВЄ Крупін
Вісник економічної науки України, 2014
22014
Cross-border market development
I Tymechko, O Demedyuk, O Fedoryshyn, Y Tsybulska
Determinants and sources of development of enterprises in the region …, 2013
22013
Зовнішня фінансова допомога як інструмент розвитку транскордонних територій, Соціально-економічні про-блеми сучасного періоду України
НА Мікула, ОП Жук, ЮО Цибульська
Управління фінансовими ресурсами регіону, red. ВС Кравців, 2011
22011
Гусєва МО Цибульська ЮО Імплементація в Україні європейського досвіду створення транскордонних партнерств
ЮО Цибульська, ОБ Цісінська
Регіональна економіка, 159-166, 2011
22011
Сутність явища транскордонної маятникової міграції
ЮО Цибульська
Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних …, 0
2
Ya., Tsisinska OB (2016). Suchasnyy stan i perspektyvy rozvytku transkordonnoho spivrobitnytstva za uchastiu prykordonnykh rehioniv Ukrainy: sotsiolohichna otsinka [Current …
KM Prytula, YO Tsybulska, Y Kalat
Rehionalna ekonomika–Regional economy 2, 181-190, 0
2
Сучасні виклики розвитку транскордонних ринків праці в контексті Угоди про Асоціацію/Юлія Цибульська: Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції …
Ю Цибульська
Режим доступу: http://www. icci. com. ua/post/publ1, 0
2
Інституційно-правова основа соціально-економічного розвитку українсько-білоруського транскордонного регіону
ЮО Цибульська
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 50-55, 2015
12015
Європейський досвід забезпечення конкурентоспроможності транскордонних ринків праці
ЮО Цибульська
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 133-144, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20