Подписаться
Julia Tsybulska, Yulia Tsybulska, Цибульська Ю, Цыбульская Ю
Julia Tsybulska, Yulia Tsybulska, Цибульська Ю, Цыбульская Ю
Researcher, Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences
Подтвержден адрес электронной почты в домене irwirpan.waw.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток нових форм транскордонного співробітництва
Н Мікула, Є Матвєєв
Економіст.–К 5, 20-23, 2011
302011
Імплементація в Україні європейського досвіду створення транскордонних партнерств
ЮО Цибульська, ОБ Цісінська, МО Гусєва
Регіональна економіка, 159-166, 2011
112011
Джерела формування капіталу ендавмент-фонду вищого навчального закладу
МВ Рисін, ЮО Цибульська
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 123-127, 2015
62015
Механізми забезпечення конкурентоспроможності в транскордонному просторі
НА Мікула, ЮО Цибульська, ОБ Цісінська
Регіональна економіка, 239-249, 2014
52014
Місце трансрегіональних інноваційних проектів у транскордонному співробітництві
НА Мікула, ЮО Цибульська
Економічні науки, 88-96, 0
5
Сучасний стан і перспективи розвитку транскордонного співробітництва за участю прикордонних регіонів України: соціологічна оцінка
ХМ Притула, ЮО Цибульська, ЯЯ Калат, ОБ Цісінська
Регіональна економіка, 181-190, 2016
42016
Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку транскордонних ринків праці
ЮО Цибульська
Львів: НАН України, Ін-т регіон. дослідж. ім. МІ Долішнього, 2015
42015
Трансграничная трудовая миграция сельского населения: особенности и пути решения проблем
ЮО Цыбульская, ВЕ Крупин
Вестник экономической науки Украины, 139-143, 2014
42014
Роль моніторингу транскордонних проектів у забезпеченні конкурентоспроможності регіонів
ЮО Цибульська
Формування ринкової економіки, 501-509, 2011
42011
Сучасні виклики розвитку транскордонних ринків праці в контексті Угоди про Асоціацію/Юлія Цибульська: Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції …
Ю Цибульська
Режим доступу: http://www. icci. com. ua/post/publ1, 0
4
Reforma samorządu lokalnego i terytorialnej organizacji władzy Ukrainy poprzez decentralizację
T Hohol, J Tsybulska
Wieś i Rolnictwo, 11-37, 2022
32022
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ РИНКІВ ПРАЦІ УКРАЇНИ І СУСІДНІХ КРАЇН
Ю Цибульська
ТРАНСКОРДОННА БЕЗПЕКА: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА …, 2016
32016
Інституційно-правова основа соціально-економічного розвитку українсько-білоруського транскордонного регіону
ЮО Цибульська
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 50-55, 2015
32015
Транскордонна трудова міграція сільського населення: особливості та шляхи вирішення проблем
ЮО Цибульська, ВЄ Крупін
Вісник економічної науки України, 2014
32014
Теоретичні засади розвитку транскордонних ринків праці
ЮО Цибульська
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 386-395, 2013
32013
Methodological Approaches to the Marketing Instruments Formation for Cross-border Labor Market Competitiveness Ensuring
Y Tsybulska
Journal L’Association, 113-117, 2013
3*2013
Зовнішня фінансова допомога як інструмент розвитку транскордонних територій, Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України
НА Мікула, ОП Жук, ЮО Цибульська
Управління фінансовими ресурсами регіону, 2011
32011
Гусєва МО Цибульська ЮО Імплементація в Україні європейського досвіду створення транскордонних партнерств
ЮО Цибульська, ОБ Цісінська
Регіональна економіка, 159-166, 2011
32011
Suchasnyy stan i perspektyvy rozvytku transkordonnoho spivrobitnytstva za uchastiu prykordonnykh rehioniv Ukrainy: sotsiolohichna otsinka [Current state and prospects of cross …
KM Prytula, YO Tsybulska, YY Kalat, OB Tsisinska
Rehionalna ekonomika–Regional economy 2, 181-190, 2016
22016
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ (новий погляд)
МВ Вінічук, ЛЛ Ковальська, КІ Оксенюк, АБ Кондрашихін, АМ Шехлович, ...
Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20