Вікторія Мусійчук
Вікторія Мусійчук
старший науковий співробітник, Інститут сходознавства НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua
НазваниеПроцитированоГод
Проблема передачі в’єтнамських власних назв українською мовою
ВА Мусійчук
ХІV Сходознавчі читання А. Кримського, 145-148, 2010
42010
Проблема передачі в’єтнамських власних назв українською мовою
ВА Мусійчук
Східний світ, 192-197, 2010
42010
Практична транскрипція в’єтнамських власних назв українською мовою: голосні фонеми
ВА Мусійчук
Східний світ, 77-84, 2012
32012
Практична транскрипція в’єтнамських власних назв українською мовою: приголосні фонеми
ВА Мусійчук
Східний світ, 125-129, 2011
32011
Практична транскрипція в’єтнамських власних назв українською мовою: склад
ВА Мусійчук
Східний світ, 194-200, 2011
32011
Паремійні одиниці сучасної в’єтнамської мови: ономасіологічний та лінгвокультурологічний аспекти / автореф. дис. канд. філол. наук, спец. 10.02.13.
ВА Мусійчук
22010
Новые фонетические заимствования во вьетнамском языке: темпоральный и социолингвистический аспект
ВА Мусийчук
Вьетнамские исследования, 284-294, 2014
12014
Номінація Китаю у в’єтнамському медіа-дискурсі
В Мусійчук
Китаєзнавчі дослідження 3, 168-173, 2014
12014
В’єтнам–стратегічний партнер України у Південно-Східній Азії
ВА Мусійчук
Сходознавство, 89-109, 2012
12012
РозДіЛ іі В’єтНамСьКЕ БачЕННЯ Китаю: ДоСВіД аСимЕтРичНоГо СУСіДСтВа
ВА Мусійчук
Редакційна колегія, 100, 2017
2017
Метафори міжперсональних стосунків у концептуалізації образу Китаю у в’єтнамському медіа-дискурсі
ВА Мусійчук
Китаєзнавчі дослідження 1, 91-96, 2016
2016
Відносини з КНР у в’єтнамському політичному дискурсі
ВА Мусійчук
Китаєзнавчі дослідження 1, 77-86, 2015
2015
Китайські елементи у в’єтнамській лексиці: історичний, неологічний та стилістичний аспекти
ВА Мусійчук
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2015
2015
Образ Китаю у в’єтнамських ЗМІ (тематика публікацій на матеріалі газети Нянзан”)
ВА Мусійчук
Східний світ, 126-130, 2015
2015
Вестернізація сучасної в’єтнамської мови
ВА Мусійчук
ХVІІІ Сходознавчі читання А. Кримського, 59-60, 2014
2014
Tư tưởng tự do và sáng tạo của Nikolai Berdyaev: Quan niệm và tiếp nhận
V Musiychuk
Khoa học xã hội Việt Nam, 102-111, 2014
2014
Модернізація та стандартизація в’єтнамської мови
ВА Мусійчук
Східний світ, 107-113, 2014
2014
Sự kiện chiến thắng Điện Biên Phủ trong báo chí Ucraina đương thời
V Musiychuk
Hội thảo khoa học Quốc tế Chiến thắng Điện Biên Phủ: Sức mạnh Việt Nam và …, 2014
2014
XVІІ Сходознавчі читання А. Кримського: Тюркський світ у цивілізаційних просторах Євразії (Інститут сходознавства ім. АЮ Кримського, Київ, 16–18 жовтня 2013 р.)
НМ Зуб, ВА Мусійчук
Східний світ, 189-190, 2014
2014
Розбудова зовнішньополітичних відносин України з В’єтнамом та доцільність встановлення стратегічних відносин
ВА Мусійчук
Східний вектор стратегічного партнерства України в умовах глобального світу …, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20