Дубницкий Владимир
Дубницкий Владимир
Ukrainian State University of Chemical Technology, Український державний хіміко-технологічний
Підтверджена електронна адреса в udhtu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Механизмы управления маркетингом промышленного комплекса региона
ВИ Дубницкий
Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 2003
282003
Сучасний маркетинг (у схемах, малюнках, таблицях, термінологічних поясненнях): навч. посібн.
ІВ Бондаренко, ВІ Дубницький
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток Лтд, 2002
192002
Эволюция, сущность, классы, инструментарий электронного бизнеса
ВИ Дубницкий, АН Лозикова
Донецк: ООО «Юго-Восток, 2003
162003
Территориальные системы: проблемы трансформации и перспективы развития
ВН Василенко, ВИ Дубницкий, ОА Кратт
Донецк: Юго-Восток, 2003
142003
Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу: монография
АИ Амоша, ИП Булеев, ВИ Дубницкий
Донецк: Юго-Восток, 2011
122011
Угольные энергетические ресурсы мира и Украины
ИГ Ширнин, ВИ Дубницкий
Уголь Украины, 5-9, 2007
122007
Особливості стратегічного управління підприємством інноваційно-маркетингової орієнтації на промисловому ринку
ВЛ Пілюшенко, ВІ Дубницький
Вісник економічної науки України, 2015
112015
Розроблення комплексу територіального маркетингу для підвищення соціально-економічного потенціалу промислових міст старопромислового регіону
ВІ Дубницький, НВ Даніліна, ВЮ Луніна
Маркетинг і менеджмент інновацій, 81-90, 2012
112012
Трансформация промышленного комплекса региона: проблемы управления развитием: монография
ВИ Дубницкий, И Булеев, НЕ Брюховецкая
Донецк: ДЭГИ, изд-во «Юго-Восток, Лтд, 2008
112008
Состояние угольной и сланцевой отраслей ЕС и Украины
ИГ Ширнин, ВА Палкин, ВИ Дубницкий
Уголь Украины, 8-10, 2007
112007
Реструктуризація в управлінні машинобудівними підприємствами як інструмент забезпечення їх стратегічної стійкості
ВІ Дубницький
Экономика: реалии времени, 2014
102014
Інноваційно-маркетинговий потенціал промислового підприємства як інструмент підвищення його конкурентоспроможності на світовому ринку
В Дубницький, Н Даниліна
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
102012
Ринкова трансформація промислового комплексу регіону
ВІ Дубницький
ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00. 05" Розвиток продуктивних сил і …, 2008
102008
Регіональна діагностика як іманентна складова маркетингу території
ВІ Дубницький, РМ Лазебник
Регіональна економіка, 212-216, 2006
92006
Трансформация промышленного комплекса региона в контексте маркетинговой концепции
ВИ Дубницкий
Вісник Академії економічних наук України, 15, 2004
92004
Некоторые вопросы развития технопарковых структур в Украине
ВН Амитан, ВИ Дубницкий
Вісник академії економічних наук України, 5, 2004
92004
Инфраструктура товарного рынка: учеб. пособие
ВИ Дубницкий, ВЛ Пилюшенко
Донецк. ДонГАУ, 2001
82001
Стратегія розвитку соціальної інфраструктури регіону: модель, закономірності, аргументи, актуальність, результат
В Дубницький, В Комірна, І Ганжела
Соціальна економіка 51 (1), 30-38, 2016
72016
Причини та шляхи подолання низької інноваційної сприйнятливості промислових підприємств
ЄА Бельтюков, ОВ Толмачова
Вісник соціально-економічних досліджень, 142-147, 2012
72012
Регіональна соціально-економічна система: теоретичні аспекти державного управління та процесу розвитку
ВІ Дубницький, КВ Фокіна-Мезенцева
Економічні інновації, 2012
72012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20