Підписатись
Дубницкий Владимир
Дубницкий Владимир
Ukrainian State University of Chemical Technology, Український державний хіміко-технологічний
Підтверджена електронна адреса в udhtu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Механизмы управления маркетингом промышленного комплекса региона
ВИ Дубницкий
Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 2003
302003
Сучасний маркетинг (у схемах, малюнках, таблицях, термінологічних поясненнях): навч. посібник
ІВ Бондаренко, ВІ Дубницький
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток Лтд, 2002
252002
Современный маркетинг: Учебн. пособ
ИВ Бондаренко, ВИ Дублицкий
ІВ Бондаренко–Донецьк: Юго-Восток, 2002
252002
Современный маркетинг: Учебное пособие
ИВ Бондаренко, ВИ Дубницкий
Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд, 2001
242001
Інфраструктурна підтримка регіональних інноваційних процесів
СБ Колодинський, ВІ Дубницький
Монографія. Одеса: ОДАБА.«Екологія, 2021
222021
Эволюция, сущность, классы, инструментарий электронного бизнеса
ВИ Дубницкий, АН Лозикова
Донецк: ООО «Юго-Восток, 2003
172003
Территориальные системы: проблемы трансформации и перспективы развития
ВН Василенко, ВИ Дубницкий, ОА Кратт
Донецк: Юго-Восток, 2003
162003
Застосування податкових пріоритетів в управлінському обліку
НВ Гавриленко, ОВ Грищенко, НО Козіцька
ДВНЗ" Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 2021
152021
Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу: монография
АИ Амоша
Донецк: Юго-Восток, 2011
142011
Трансформация промышленного комплекса региона: проблемы управления развитием
В Дубницкий, ИП Булеев, НЕ Брюховецкая
Донецк, 2008
142008
Угольные энергетические ресурсы мира и Украины
ИГ Ширнин, ВИ Дубницкий
Уголь Украины, 5-9, 2007
142007
Розроблення комплексу територіального маркетингу для підвищення соціально-економічного потенціалу промислових міст старопромислового регіону
ВІ Дубницький, НВ Даніліна, ВЮ Луніна
Маркетинг і менеджмент інновацій, 81-90, 2012
132012
Состояние угольной и сланцевой отраслей ЕС и Украины
ИГ Ширнин, ВА Палкин, ВИ Дубницкий
Уголь Украины, 8-10, 2007
132007
Регіональна діагностика як іманентна складова маркетингу території
ВІ Дубницький, РМ Лазебник
Регіональна економіка, 212-216, 2006
132006
Регіональна інфраструктура: модернізація, пріоритети та перспективи розвитку
ВІ Дубницький, СО Федулова, ОВ Василюк
Проблемы экономики, 161-168, 2017
122017
Порівняльний аналіз показників інноваційної активності України та інших країн світу
ЄІ Нагорний, ЛЮ Сагер, ЛО Сигида
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
122017
Регіональна соціально-економічна система: теоретичні аспекти державного управління та процесу розвитку
ВІ Дубницький, КВ Фокіна-Мезенцева
Економічні інновації, 2012
122012
Інноваційно-маркетинговий потенціал промислового підприємства як інструмент підвищення його конкурентоспроможності на світовому ринку
В Дубницький, Н Даниліна
Маркетинг в Україні, 33-40, 2012
122012
Особливості стратегічного управління підприємством інноваційно-маркетингової орієнтації на промисловому ринку
ВЛ Пілюшенко, ВІ Дубницький
Вісник економічної науки України, 2015
112015
Трансформация промышленного комплекса региона в контексте маркетинговой концепции
ВИ Дубницкий
Вісник Академії економічних наук України, 15, 2004
112004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20