Наталія Коваль
Наталія Коваль
доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток професійного навчання кадрів на виробництві
ІВ Заюков, НО Коваль
Экономические науки, 34-39, 2006
192006
Удосконалення підходів до оцінки ефективності інвестиційних проектів
НВ Коваль
Інвестиції: практика та досвід, 17-21, 2008
172008
Проблеми та перспективи розвитку в Україні професійного навчання кадрів на виробництві
І Заюков, Н Коваль
Економіка України, 80-87, 2008
172008
Інвестиційна привабливість України в міжнародних рейтингових оцінках
НВ Коваль
Інвестиції: практика та досвід, 3-10, 2010
122010
Соціально-економічна нерівність в Україні та світі: проблеми оцінювання та шляхи їх вирішення
НВ Коваль
Економіка та держава, 46-50, 2016
102016
Інноваційний потенціал підприємства: сутність, структура, оцінювання
НВ Коваль
Білоцерківський національний аграрний університет, 2011
92011
Сучасний стан професійної підготовки трудових ресурсів
НО Коваль
Сумський державний університет, 2009
82009
Особливості функціонування платіжних систем України на сучасному етапі їх розвитку [Електронний ресурс]/Ефективна економіка
НО Коваль, МВ Борщ
Режим доступу: http://www. economy. nayka. com. ua, 0
8
Обґрунтування величини дисконтної ставки для розрахунку прогнозної ефективності інвестиційних проектів в Україні
НВ Коваль
ТОВ" ДКС Центр", 2010
72010
Проблеми оцінювання інноваційного потенціалу підприємств
НВ Коваль
Вопросы статистики, 14-15, 1997
71997
Capitalization of banks: theory, practice and directions of ensuring
M Myronenko, O Polova, O Khaietska, N Koval
Banks & bank systems, 173-183, 2018
52018
Інформаційна система Web of Sciences: дзеркало чи інструмент?
ЮВ Діденко, АІ Радченко, НВ Коваль
Наука та інновації, 2016
52016
Проблеми та шляхи покращення інвестиційної діяльності в економіці України
NO Koval, LV Terpel
Економічний аналіз 13, 56-63, 2013
52013
Фінансове стимулювання професійної підготовки кадрів як складова соціально-економічного зростання держави
НО Коваль
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010
52010
Інноваційні методи навчання в контексті міжнародного досвіду
НО Коваль
Зб. наук. праць «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах …, 2007
52007
ДіАГНОСТИКА ТРАНСПОРТНОї ДіЯЛЬНОСТі ЯК СКЛАДОВОї ЛОГіСТИЧНОї СИСТЕМИ ПіДПРИєМСТВА
РМ Скриньковський, НР Костюк, НМ Коваль, ММ Галелюк
Проблемы экономики, 2016
32016
Необхідність впровадження інституту цивілізованого лобізму в Україні
НВ Коваль
Інвестиції: практика та досвід, 170-175, 2014
32014
Концептуальні підходи до інвестування в людський капітал як фактор зростання конкурентоспроможності національної економіки
НО Коваль
Миколаївський національний аграрний університет, 2018
22018
Забезпечення впорядкування допоміжних структур при Президентові України на законодавчому рівні
НВ Коваль, МО Пухтинський
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2017
22017
Нормативно-правове регулювання якості та безпечності продукції молокопереробних підприємств України
НВ Коваль
Інноваційна економіка, 75-82, 2012
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20