Наталія Коваль
Наталія Коваль
доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Проблеми та перспективи розвитку в Україні професійного навчання кадрів на виробництві
І Заюков, Н Коваль
Економіка України, 80-87, 2008
172008
Розвиток професійного навчання кадрів на виробництві
ІВ Заюков, Н Коваль
Экономические науки, 34-39, 2006
152006
Удосконалення підходів до оцінки ефективності інвестиційних проектів
НВ Коваль
Інвестиції: практика та досвід, 17-21, 2008
142008
Інвестиційна привабливість України в міжнародних рейтингових оцінках
НВ Коваль
Інвестиції: практика та досвід, 3-10, 2010
112010
Сучасний стан професійної підготовки трудових ресурсів
НО Коваль
Видавництво СумДУ, 2009
82009
Обгрунтування величини дисконтної ставки для розрахунку прогнозної ефективності інвестиційних проектів в Україні
НВ Коваль
Інвестиції: практика та досвід, 9-13, 2010
62010
Інноваційні методи навчання в контексті міжнародного досвіду
НО Коваль
Рівне: НУВГП, 2007
62007
Особливості функціонування платіжних систем України на сучасному етапі їх розвитку [Електронний ресурс]/Ефективна економіка
НО Коваль, МВ Борщ
Режим доступу: http://www. economy. nayka. com. ua, 0
6
Проблеми та шляхи покращення інвестиційної діяльності в економіці України
Н Коваль, Л Терпель
Економічний аналіз, 56-63, 2013
52013
Фінансове стимулювання професійної підготовки кадрів як складова соціально-економічного зростання держави
Н Коваль
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2010
52010
Демографiчнi аспекти економiчного розвитку України
ВР Сердюк, НО Коваль
ВНТУ, 2007
42007
Пріоритетні напрямки вдосконалення підготовки висококваліфікованих кадрів для малого бізнесу
НО Коваль
Економічний простір: збірник наукових праць, 214-223, 2009
32009
Інформаційна система Web of Sciences: дзеркало чи інструмент?
ЮВ Діденко, АІ Радченко, НВ Коваль
Наука та інновації, 2016
22016
Інвестиційний паспорт як інструмент інвестиційної політики на місцевому та регіональному рівні
МВ Вихор, НВ Коваль, ОІ Шемігон
Інвестиції: практика та досвід, 3-7, 2011
22011
Особливості комплексної оцінки систем формування професійної підготовки кадрів в ринкових умовах розвитку підприємств
НО Коваль, НО Коваль
22009
Банківський менеджмент
ВВ Зянько, НО Коваль, ОВ Тептя
ВНТУ, 2007
22007
Фінансові аспекти стимулювання розвитку трудового потенціалу в умовах інновацій
НО Коваль
Ефективна економіка.№ 8., 2018
12018
Порівняльно-правова характеристика координаційних, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при главі держави в зарубіжних країнах
НВ Коваль
Часопис Київського університету права, 112-116, 2014
12014
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг»
НО Коваль, ІЮ Єпіфанова
Вінницький національний технічний університет, 2019
2019
Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для студентів спеціальності 073–Менеджмент ІІ …
ВВ Зянько, ІЮ Єпіфанова, ВГ Фурик, НО Коваль
Вінницький національний технічний університет, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20