Наталія Коваль
Наталія Коваль
доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Удосконалення підходів до оцінки ефективності інвестиційних проектів
НВ Коваль
Інвестиції: практика та досвід, 17-21, 2008
152008
Проблеми та перспективи розвитку в Україні професійного навчання кадрів на виробництві
І Заюков, Н Коваль
Економіка України, 80-87, 2008
152008
Розвиток професійного навчання кадрів на виробництві
ІВ Заюков, Н Коваль
Экономические науки, 34-39, 2006
152006
Інвестиційна привабливість України в міжнародних рейтингових оцінках
НВ Коваль
Інвестиції: практика та досвід, 3-10, 2010
112010
Особливості функціонування платіжних систем України на сучасному етапі їх розвитку [Електронний ресурс]/Ефективна економіка
НО Коваль, МВ Борщ
Режим доступу: http://www. economy. nayka. com. ua, 0
8
Сучасний стан професійної підготовки трудових ресурсів
НО Коваль
Видавництво СумДУ, 2009
72009
Обгрунтування величини дисконтної ставки для розрахунку прогнозної ефективності інвестиційних проектів в Україні
НВ Коваль
Інвестиції: практика та досвід, 9-13, 2010
62010
Проблеми та шляхи покращення інвестиційної діяльності в економіці України
Н Коваль, Л Терпель
Економічний аналіз, 56-63, 2013
52013
Фінансове стимулювання професійної підготовки кадрів як складова соціально-економічного зростання держави
Н Коваль
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2010
52010
Інноваційні методи навчання в контексті міжнародного досвіду
НО Коваль
Рівне: НУВГП, 2007
52007
Демографiчнi аспекти економiчного розвитку України
ВР Сердюк, НО Коваль
ВНТУ, 2007
32007
Забезпечення впорядкування допоміжних структур при Президентові України на законодавчому рівні
НВ Коваль, МО Пухтинський
НВ Коваль, МО Пухтинський//Вісник НАДУ при Президентові України (Серія …, 2017
22017
Інвестиційний паспорт як інструмент інвестиційної політики на місцевому та регіональному рівні
МВ Вихор, НВ Коваль, ОІ Шемігон
Інвестиції: практика та досвід, 3-7, 2011
22011
Пріоритетні напрямки вдосконалення підготовки висококваліфікованих кадрів для малого бізнесу
НО Коваль
Економічний простір: збірник наукових праць, 214-223, 2009
22009
Банківський менеджмент
ВВ Зянько, НО Коваль, ОВ Тептя
ВНТУ, 2007
22007
Фінансові аспекти стимулювання розвитку трудового потенціалу в умовах інновацій
НО Коваль
Ефективна економіка.№ 8., 2018
12018
Інформаційна система Web of Sciences: дзеркало чи інструмент?
ЮВ Діденко, АІ Радченко, НВ Коваль
Наука та інновації, 2016
12016
Порівняльно-правова характеристика координаційних, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при главі держави в зарубіжних країнах
НВ Коваль
Часопис Київського університету права, 112-116, 2014
12014
Особливості комплексної оцінки систем формування професійної підготовки кадрів в ринкових умовах розвитку підприємств
НО Коваль
12009
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг»
НО Коваль, ІЮ Єпіфанова
Вінницький національний технічний університет, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20