Marchenko Svitlana (Марченко Світлана Іванівна, Марченко Светлана Ивановна)
Marchenko Svitlana (Марченко Світлана Іванівна, Марченко Светлана Ивановна)
Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine (ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, факультет фізичного
Підтверджена електронна адреса в tmfv.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моделювання розвитку швидкісно-силових здібностей у школярів 2-4 класів засобами рухливих ігор
СІМ ОМ Худолій
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2007
462007
Характеристика впливу ігрових засобів на динаміку розвитку швидкісно-силових здібностей учнів молодшого шкільного віку
СІ Марченко
Теорія та методика фізичного виховання. Науково-методичний журнал. – Харків …, 2008
422008
УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ РУХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ РУХЛИВИХ ІГОР
СІ МАРЧЕНКО
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з …, 2008
392008
Моделювання розвитку швидкості у школярів 2—4 класів засобами рухливих ігор
СІ Марченко
Теорія та методика фізичного виховання.—Харків: ОВС, 10-15, 2009
342009
Особливості рухової підготовленості молодших школярів
СІ Марченко
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 15-36, 2007
252007
Modelyuvannya rozvytku shvydkisno-sylovykh zdibnostey u shkolyariv 2-4 klasiv zasobamy rukhlyvykh ihor
OM Khudolii, SI Marchenko
Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho …, 2007
192007
Вікові особливості фізичного розвитку молодших школярів
СІ Марченко
Теорія та методика фізичного виховання, 9-14, 2006
182006
Modelyuvannya rozvytku shvydkosti u shkolyariv 2-4 klasiv zasobamy rukhlyvykh ihor
SI Marchenko
Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna 10, 10-14, 2009
132009
Strength abilities: Estimation of immediate training effect of strength loads in girls aged 7 years
OM Khudolii, OV Ivashchenko, SS Iermakov, YM Nosko, SI Marchenko
Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ 19 (2), 98-104, 2019
112019
Організаційно-педагогічні умови використання інноваційної ігрової практики у позакласному фізичному вихованні п’ятикласників (на прикладі SNAG)
КСС Марченко С.І.
Актуальні проблеми фізкультурної освіти: Матеріали Х Міжнародної електронної …, 2015
112015
Моделювання розвитку сили у школярів 2-4 класів засобами рухливих ігор
СІ Марченко
Теорія та методика фізичного виховання, 11-15, 2010
112010
ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ХЛОПЧИКІВ 6—10 РОКІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЗАВДАНЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
СІ Марченко, ВВ Іванов
Теорія та методика фізичного виховання, 10-13, 2011
102011
Optimization of Teaching Boys Aged 10 Mae-Geri (Front Kick) Technique in Kyokushin Karate
S Marchenko, K Kovalenko
Journal of Learning Theory and Methodology 1 (1), 33-39, 2020
92020
Motor Skills Development: Optimization of Teaching Boys Aged 15 Press Headstand and Handstand
O Khudolii, O Kapkan, S Harkusha, S Marchenko, V Veremeenko
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ 20 (1), 42-48, 2020
92020
Особливості розвитку координації у школярів молодших класів
ББА Марченко С. І.
Теорія та методика фізичного виховання. Науково-методичний журнал. – Харків …, 2014
72014
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ СТАРШИХ КЛАСІВ
СІ Марченко, ОС Якименко
Теорія та методика фізичного виховання, 27-33, 2013
72013
Modelyuvannya rozvytku syly u shkolyariv 2-4 klasiv zasobamy rukhlyvykh ihor
SI Marchenko
Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna [Theory and methods of the physical …, 2010
72010
Osoblyvosti rozvytku koordynatsiyi u shkolyariv molodshykh klasiv
SI Marchenko, BA Berezhnyak
Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna [Theory and methods of the physical …, 2014
62014
Особливості координаційних здібностей у дітей молодших класів
АСГ С. І. Марченко
Актуальні проблеми фізкультурної освіти: Матеріали VІІ Міжнародної …, 2012
62012
Osoblyvosti rukhovoyi pidhotovlenosti molodshykh shkolyariv
SI Marchenko
Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna 5, 15-18, 2007
62007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20