Follow
Igor V. Baklan / Баклан Ігор Всеволодович / Баклан Игорь Всеволодович
Igor V. Baklan / Баклан Ігор Всеволодович / Баклан Игорь Всеволодович
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Часові ряди: моделювання та прогнозування
ПІ Бідюк, ОІ Савенков, ІВ Баклан
К.: ЕКМО 144, 2003
792003
Лінгвістичне моделювання: основи, методи, деякі прикладні аспекти
ІВ Баклан
Систем. технології, 10-19, 2011
412011
Інтервальний підхід до побудови лінгвістичної моделі
ІВ Баклан
Системні технології, 3-8, 2013
252013
Алгоритм клонального отбора для прогнозирования нестационарных динамических систем
ПИ Бидюк, ВИ Литвиненко, ИВ Баклан, АА Фефелов
Искусственный интеллект, 89-99, 2004
222004
Імовірнісні моделі для аналізу та прогнозування часових рядів
ІВ Баклан, ГА Степанкова
Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України, 2008
162008
Системный анализ и информационные технологии в управлении проектами
ИИ Коваленко, ПИ Бидюк, ИВ Баклан
К.: Экономика и право, 2001
152001
Виявлення та оцінювання слабких сигналів у середовищі машинобудівного підприємства
ІВ Баклан, ЖВ Поплавська, ОІ Цмоць
Актуальні проблеми економіки, 119, 2011
142011
Класифікація моделей марковського типу: Наукова монографія
ІВ Баклан, ГА Степанкова
Баклан ІВ, Степанкова ГАК: НАУ, 2012
132012
Системный подход к построению регрессионной модели по временным рядам
ПИ Бидюк, ИВ Баклан, ВН Рифа
Системні дослідження та інформаційні технології, 2002
132002
Гибридная иммунная сеть для решения задач структурной идентификации
ВИ Литвиненко, ПИ Бидюк, АА Фефелов, ИВ Баклан
Нейронные сети, 143-155, 2006
122006
Структурний підхід до розпізнавання образів у системах безпеки
ІВ Баклан, ЮМ Селін, ОО Петренко
Національна безпека України: стан, кризові явища та шляхи їх подолання: зб …, 2005
112005
Лингвистическое моделирование: основы, методы, некоторые прикладные аспекты
ИВ Баклан
Системные технологии. Региональный межвузовский сборник научных работ, 74, 2011
102011
Моделювання та прогнозування нелінійних динамічних процесів
ПІ Бідюк, ІВ Баклан, ВІ Литвиненко
К.: ЕКМО, 2004
102004
Про деякі нові особливості використання прихованих марковських моделей для аналізу та прогнозування часових рядів
ІВ Баклан, ГА Степанкова
Штучний інтелект, 2010
72010
Аналіз поведінки економічних часових рядів з використанням структурних підходів
ІВ Баклан, ЮМ Селін
Херсон: ХГТУ, 2006
62006
Структурний підхід до аналізу та прогнозування поведінки часових рядів
ІВ Баклан, ЮМ Селін
Вісник Херсонського національного технічного університету.—Херсон: ХНТУ, 27-31, 2005
62005
Математичні моделі прогнозування часових рядів різної природи
ІВ Баклан, ЮМ Селін, ТВ Шулькевич
Вестн. Херсонского национального техн. ун-та.-Херсон: ХНТУ, 50, 2014
52014
Електронний парламент: методологія прийняття рішень у процесі нормотворення
ІВ Баклан, ЮМ Селін
Юридична наука, 13-20, 2013
52013
Гібридні моделі в статистичних методах розпізнавання образів
ІВ Баклан, ВМ Рифа
Вісник ХДТУ, 19, 2003
52003
Інтелектуальний аналіз юридичних текстів/Савенков ОІ, Мат вій чук ВК, Баклан ІВ, Савенкова ТГ
ІВ Баклан
Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту …, 0
5
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20