Подписаться
Володимир Рябченко
Володимир Рябченко
Інститут вищої освіти НАПН України, Національний університет біоресурсів і природокористування
Подтвержден адрес электронной почты в домене ihed.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
512021
ЮРИСТЪ-ПРАВОВЕДЪ
ПС РЯБЧЕНКО
ЮРИСТЪ-ПРАВОВЕДЪ Учредители: Федеральное государственное казенное …, 2005
442005
Вища школа України в загальноцивілізаційному контексті: соціально-філософський аналіз з позицій світоглядно-компетентнісного підходу
ВІ Рябченко
Вид-во Українського фітосоціоцентру, 2015
322015
Модернізація системи вищої освіти: соціальна цінність і вартість для України: монографія
В Кремень
К.: Педагогічна думка, 2007
282007
Проблема якості вітчизняної вищої освіти в контексті освітянських реформ: ретроспектива й сучасність з позицій світоглядно-компетентнісного підходу
В Рябченко
Вища освіта України, 12-27, 2015
172015
Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: деякі концептуальні зауваження
В Рябченко
Освiта.–2007.–21–28 берез, 8-9, 2007
162007
Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді в контексті політичних реалій
М Михальченко
Вища освіта України, 27-32, 2009
122009
Номінальна вища освіта як актуальна проблема на шляху забезпечення реальної компетентності в сучасному українському соціумі
ВІ Рябченко
Модернізація вищої освіти в Україні і світі: десять років наукового пошуку …, 2009
122009
Аномія в українському соціумі: соціальнофілософський аспект проблеми
ВІ Рябченко
Мультиверсум. Філософський альманах: зб. наук. праць.–2006.–Вип 57, 78-85, 2006
112006
Проблема качества высшего образования на постсоветском пространстве
ВИ Рябченко
Universum: общественные науки, 2015
92015
Світоглядно-методологічні засади формування й використання поняттєво-термінологічного апарату в науковій, освітній та суспільно-практичній діяльності: монографія
ВІ Рябченко
Вид-во Українського фітосоціоцентру, 2011
92011
Освіта, навчання, виховання й соціалізація як поняття й процеси та межі осягнення ними особистості
В Рябченко
Вища освіта України, 46-54, 2011
82011
Розвиток особистісного потенціалу академічного персоналу і здобувачів вищої освіти як інтегрований критерій результативності та ефективності університетського управління
В Рябченко
International Scientific Journal of Universities and Leadership 1 (7), 65-88, 2019
72019
Управління лісогосподарським виробництвом: навч. посіб
ВО Рибак, ВІ Рябченко
Київ: Фітосоціоцентр, 2013
62013
Номінальна вища освіта як проблема забезпечення реальної компетентності у сучасному українському соціумі
ВІ Рябченко
Реалізація Європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі …, 2009
62009
Технократизм і доля українського села: занепад сучасного села як системна криза українського соціуму: соціально-філософський аналіз проблеми
V Ri︠a︡bchenko
Знання України, 2006
62006
Фальсифікація вищої освіти в Україні як суспільна проблема: світоглядно-компетентнісний аспект
В Рябченко
Вища освіта України, 16-22, 2014
52014
Вищий навчальний заклад як засіб формування цінностей громадянського суспільства та цивілізаційного визначення молоді
ВІ Рябченко
Вища освіта України, 88-96, 2007
52007
Актуалізація особистості студента як фактор розвитку вищої школи
ВІ Рябченко
Вища освіта України.–Додаток 3, 239-247, 2007
52007
Світоглядна компетентність як актуальна соціальна проблема сучасної цивілізації
ВІ Рябченко
Вища освіта України, 50, 2013
42013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20