Подписаться
Вікторія Щербаченко
Вікторія Щербаченко
старший викладач кафедри МЕВ СумДУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене biem.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування організаційно-економічного механізму управління процесом зміцнення економічної безпеки промислових підприємств
СО Черкасова
Економіка: реалії часу, 22-27, 2013
372013
Зелений туризм як один з напрямів сталого розвитку регіону
СМ Ілляшенко, НС Ілляшенко, ВО Щербаченко
Економіка України, 33–39-33–39, 2013
312013
Применение методов и инструментов маркетинга в управлении знаниями
СН Ильяшенко
Сумський державний університет, 2013
262013
Аналіз потенціалу ринку туристичних послуг Сумської області
СМ Ілляшенко, ВО Щербаченко
НТУ" ХПІ", 2012
262012
Економічне обґрунтування ролі інтелектуального капіталу у формуванні інноваційної економічної системи
ВЮ Школа, ВО Щербаченко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 72-78, 2011
202011
Інновації і маркетинг–рушійні сили економічного розвитку
СМ Ілляшенко, ВВ Божкова, ЮА Дайновський, ОБ Жихор, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2012
19*2012
Інновації у маркетингу і менеджменті: монографія
СМ Ілляшенко
Суми: Папірус, 2013
182013
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств
ЮС Шипуліна, ВВ Божкова, ТА Васильєва, МП Денисенко, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2012
182012
Управление интеллектуальным капиталом предприятия машиностроительной отрасли
ВЮ Школа, ВА Щербаченко
Основы экономики, управления и права, 87-91, 2013
82013
Економічні засади управління інтелектуальним капіталом підприємства в умовах глобальної конкуренції
ВО Щербаченко
Суми: СумДУ, 2016, 2016
72016
Управління еколого-економічною безпекою підприємства на засадах екомаркетингу
ОВ Прокопенко, ВЮ Школа
Маркетинг і менеджмент інновацій, 337-346, 2012
62012
Інтелектуальний капітал як базис національної економічної системи
О Прокопенко, В Школа, В Щербаченко
Вісник Донецького університету економіки та права, 31-36, 2011
62011
Інструментарій реалізації соціальної відповідальності підприємства
ОВ Дудкін, ВО Щербаченко
Видавництво СумДУ, 2011
62011
Формування комплексу ринкових сигналів соціально-відповідального підприємства
ОВ Дудкін, ВО Щербаченко
" ВТД" Університетська книга", 2010
52010
Проблеми і перспективи розвитку міжнародного туризму в умовах COVID-191
ЛМ Таранюк, КВ Таранюк, ВО Щербаченко, ЮВ Галинська, М Полієнко, ...
Сумський державний університет, 2021
32021
Методологія формування механізму інноваційного розвитку національної економіки на основі альтернативної енергетики
ОВ Прокопенко, ІМ Сотник, ММ Петрушенко, ВЮ Школа, ...
Сумський державний університет, 2017
32017
Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства
ВО Щербаченко
Сумський державний університет, 2016
32016
Методичні підходи до оцінки інтелектуального капіталу підприємства
ВО Щербаченко, ВЮ Школа
ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2014
32014
Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону
ОВ Прокопенко, ІО Александров, НМ Андрєєва, ТА Васильєва, ...
Сумський державний університет, 2012
22012
Научные подходы к прогнозированию миграционных процессов
ОВ Прокопенко, ВЮ Школа, ВА Щербаченко
Основы экономики, управления и права, 18-23, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20