Віктор Атаманенко
Віктор Атаманенко
доцент, Національний університет "Острозька академія"
Підтверджена електронна адреса в oa.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Волинські маєтності Острозьких: склад та структура
В Атаманенко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2008
42008
Маєткове забезпечення церкви на Волині в 2-й полов. ХVI–1-й полов. ХVIІ ст.(за матеріалами описово-статистичних джерел)
В Атаманенко
Релігія і церква в історії Волині. Збірник наукових праць/під ред. В …, 2007
42007
Андрій Римша (біля 1550–після 1595)/Віктор Атаманенко, Ігор Пасічник
В Атаманенко
Острозькі просвітники XVI–XVII ст.–Острог, 67-83, 2000
42000
Розвиток просторової організації Острога в останній чверті ХVІ–першій чверті ХVІІ ст.(за свідченнями описів міста)
В Атаманенко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2009
32009
Характеристика та шляхи підвищення інформативності волинських інвентарів другої половини XVI ст
ВБ Атаманенко
Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України.–Дніпропетровськ …, 1995
31995
Акт поділу володінь кн. В
ВБ Атаманенко
К. Острозького між його синами Янушем і Олександром 1603, 10-11, 0
3
Джерела вивчення магнатського господарства Волині другої половини XVI–першої половини XVII ст
ВБ Атаманенко
Українська історична наука на сучасному етапі розвитку.–Кам’янець-Подільськ, 0
3
Вірогідність поборових документів XVI століття
ВБ Атаманенко
Дніпропетровський історико-археографічний збірник.–Дніпропетровськ, 1997
21997
Положение и классовая борьба крестьянства Волини во второй половине XVI века: по материалам гродского Луцкого уряда
В Атаманенко
Днепропетровский государственный университет, 1990
21990
ОПИСОВО-СтАтИСтИчНІ дЖерелА З ПОчАтКОВОЇ ІСтОрІЇ мІСт ПІВдеННО-СХІдНОЇ ВОлИНІ ПерШОЇ ПОлОВИНИ XVII Ст.
В Атаманенко
Scientific Notes of Ostroh Academy National University,«Historical sciences …, 2016
12016
Описово-статистичні джерела до історії населення Володимира другої половини XVI – першої половини XVII ст.
В Атаманенко
12015
Типологія міст кн. В.-К. Острозького у Південно-Східній Волині
В Атаманенко
Наукові записки. Серія" Історичні науки". Вип. 19, 31-50, 2012
12012
Проблеми історії ранньомодерного Острога в творчості МП Ковальського
В Атаманенко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2008
12008
ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ РАННЬОМОДЕРНОГО ОСТРОГА В ТВОРЧОСТ! МП КОВААЬСЬКОГО
В АТАМАНЕНКО
12008
Склад описово-статистичних джерел з історії Волині XVI-першої половини XVII ст.
В Атаманенко
Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні …, 2004
12004
Духовна спадщина Острозької Академії
А Атаманенко, В Атаманенко
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць, 100-104, 2001
12001
Інвентар Степанської волості 1614 року як історичне джерело
В Атаманенко
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2018
2018
Острозькі та Радивили: аристократія та магнатерія XVI-початку XVII ст.
В Атаманенко
Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ківерцівщина та Олика в історії України …, 2017
2017
Інвентар Степанської волості 1614 року як джерело до історії міст
В Атаманенко
Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник, 221-232, 2017
2017
Джерела вивчення військового потенціалу володінь кн. Острозьких
В Атаманенко
Минуле і сучасне Волині та Полісся: науковий збірник/упоряд. Г. Бондаренко …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20