Беспалова Олена Ярославівна / Беспалова Елена Ярославовна/ Bespalova Elena Yaroslavovna
Беспалова Олена Ярославівна / Беспалова Елена Ярославовна/ Bespalova Elena Yaroslavovna
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Verified email at kpi.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
The Konya Declaration for Patients with Primary Immunodeficiencies
L Maródi
Journal of Clinical Immunology 40 (5), 770-773, 2020
62020
Исследование системы иммунитета при сложных врожденных пороках сердца у серопозитивных новорожденных к вирусам простого герпеса I и II типа, цитомегаловирусу, токсоплазме
АМ Воробьева, НН Руденко, ЕЯ Беспалова
Вестник аритмологии, 54, 2002
42002
Клеточные механизмы у больных с кардиомиопатиями различного генеза
АМ Воробьева, ЗТ Баланник, ЕЯ Беспалов, ЕВ Рыбакова
Журнал «Серцева недостатнiсть 3, 23-26, 2005
22005
Состояние иммунной системы новорожденных со сложными врожденными пороками сердца, серопозитивных к вирусам простого герпеса, цитомегаловирусу, токсоплазме/Мат. конференції …
ЕЯ Беспалова, АМ Воробьева, НН Руденко
К, 2002
22002
Види біопринтерів для друку органів
ВР Кулявець, ОЯ Беспалова
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
12020
Референтні рентгенконтрастні мітки для топометричної підготовки в променевій терапії
ІО Казанцева
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
12019
Роль цитокінів у прогнозуванні післяопераційних ускладнень у дітей після операцій зі штучним кровообігом
LV Moshkivska, SGK Arnes, OY Bespalova, EA Nastenko, OK Nosovets, ...
Ukrainian journal of cardiovascular surgery, 79-82, 2016
12016
Дослідження впливу температури як параметра процесу ліофілізації
ЯП Лиса, ОЯ Беспалова
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2013
12013
Основи анатомії та фізіології людини. Навчальний посібник для практичних робіт з кредитного модуля дисципліни «Анатомія та фізіологія людини-2. Основи анатомії та фізіології …
ОЯ Беспалова
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
2021
Біометеріали та біосумісність
ОЯ Беспалова
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
2021
Біобезпека та біоетика як елементи професійного світогляду
М Фешина, О Беспалова, О Бесараб
Біомедична інженерія і технологія, 36-50, 2020
2020
Матеріали для виготовлення ортезів
ОІ Мохонько, ОЯ Беспалова
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
2019
Матеріали для реконструкції травмованої передньої хрестоподібної зв’язки у спортсменів
СВ Лисичина, ОЯ Беспалова
Біомедична інженерія і технологія, 101-107, 2019
2019
Моделювання ніжки ендопротеза тазостегнового суглоба та визначення оптимального типу фіксації
ЮС Міщенко, ОЯ Беспалова
Біомедична інженерія і технологія, 2018
2018
Моделювання ніжки ендопротеза тазостегнового суглоба та визначення оптимального типу фіксації
ОЯ Беспалова, ЮС Міщенко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
2018
Біосумісність мембран в діалізній терапії
ІО Казанцева, ОЯ Беспалова
Український журнал медицини, біології та спорту, 30-32, 2017
2017
Эффективность радиочастотной абляции аорторенальных симпатических узлов у пациентов при артериальной гипертензии
БВ Бацак, БН Гуменюк, ЕМ Трембовецкая, ЕЯ Беспалова, СМ Фанта
Клінічна хірургія, 41–42-41–42, 2016
2016
Изучение уровня белка теплового шока 70 кДа в плазме крови больных активным клапанным инфекционным эндокардитом
АА Крикунов, АБ Колтунова, ЕЯ Беспалова, АВ Петков, ФА Приставка, ...
Вісник серцево-судинної хірургії, 39-45, 2016
2016
Практикум до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біоматеріали і біосумісність» для студентів напрямів підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія», 6.051003 «Приладобудування»
ОЯ Беспалова
НТУУ «КПІ», 2015
2015
Розробка математичної моделі процесу ліофілізації біологічного матеріалу
ЯП Лиса, ОЯ Беспалова
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20