Наталия Кичатая
Наталия Кичатая
Национальный авиационный университет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Анализ оценки экологического состояния городской территории
НМ Кічата
12013
ЗАСОБИ ЗАХИСТУВІД ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НА ЛЮДИНУ
НМ Кічата
Національний авіаційний університет, 2018
2018
ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ РАДІОТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ НА СТАН ПЕРСОНАЛУ АЕРОДРОМУ
НМ Кічата
НАУ, 2017
2017
Захист персоналу аеродрому від впливу електрома-гнітних полів радіотехнічних об’єктів
НМ Кічата, ВА Глива
НАУ, 2017
2017
Заходи з електромагнітної безпеки радіотехнічних об’єктів цивільної авіації
НМ Кічата
NAU, 2017
2017
Measures for electromagnetic safe-ty of radiotechnical objects of civil avia-tion
НМ Кічата, ВА Глива, Л Левченко
НАУ, 2016
2016
Вплив радіотехнічних об’єктів на електромагнітну обстановку аеропортів
НМ Кічата, ВА Глива
НАУ, 2015
2015
Кліматоутворюючі та антропогенні чинники у формуванні та функціонуванні приміських зон
НМ Кічата
НАУ, 2014
2014
Environmental assessment of suburban areas of Kiev
НМ Кічата, ВМ Заплатинський
НАУ, 2013
2013
SOURCES OF ECOLOGICAL HAZARDS FOR SUBURBAN AREAS
НМ Кічата, ВМ Заплатинський
Proceedings of National Aviation University 52 (3), 131-134, 2012
2012
Джерела екологічної небезпеки субміської території
НМ Кічата, ВМ Заплатинський
Вісник Національного Авіаційного Університету 52 (3), 131-134, 2012
2012
Аналіз поняття «субміська територія» і його особливості
НМ Кічата
НАУ, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–12