Follow
Константин Савчук (Костянтин Савчук, Konstantin Savchuk)
Константин Савчук (Костянтин Савчук, Konstantin Savchuk)
Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАНУ
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблема международно-правового признания государств в контексте фрагментации международного права
КА Савчук
Российский юридический журнал, 7-12, 2013
202013
Стандарти міжнародні
КО Савчук
Юридична енциклопедія, 615, 2003
192003
Міжнародно-правові погляди академіка ВЕ Грабаря
КО Савчук
К.: Ін-т держави і права ім. ВМ Корецького НАН України 128, 2003
182003
Міжнародний суд ООН як засіб мирного розв’язання міжнародних спорів у сучасному міжнародному праві
КО Савчук, ОІ Мельничук
Часопис Київського університету права, 341-347, 2013
162013
Еволюція інституту міжнародно-правового визнання держав в сучасних умовах
К Савчук
Юридичний журнал 1, 50-58, 2009
102009
Наука міжнародного права в Україні у ХІХ–першій половині ХХ століття: історія становлення та розвитку
В Денисов, К Савчук
Право України, 258-267, 2012
92012
Вклад Петра Евгеньевича Казанского в развитие мировой и отечественной науки международного права
КА Савчук
Альманах міжнародного права, 221-226, 2011
92011
Наука міжнародного права в Україні. XIX—перша половина XX століття
ВН Денисов, КЮ Савчук
Антологія української юридичної думки 8, 7-35, 2004
92004
Концепція права міжнародного управління професора П.Є. Казанського та її значення для сучасної науки міжнародного права
КО Савчук
Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького: Збірник наукових праць …, 2011
82011
Міжнародно-правові ідеї Петра Євгеновича Казанського та їх значення для сучасної науки міжнародного права
КО Савчук
Часопис Київського університету права, 339-343, 2011
82011
Перспективи захисту інтересів України в Міжнародному суді ООН у зв’язку з агресією з боку Російської Федерації
КО Савчук, ОІ Мельничук
Часопис Київського університету права, 281-285, 2014
72014
Отон Отонович Ейхельман-видатний представите київської школи міжнародного права
КО Савчук
Часопис Київського університету права, 2009
62009
Порівняльно-правовий аналіз договору комерційної концесії та договору франчайзингу
КО Савчук
Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса 2 (12 …, 2020
42020
Поняття та зміст принципів міжнародного права у працях Всеволода Пійовича Даневського
КО Савчук
Часопис Київського університету права, 354-357, 2015
42015
Проблема основных прав государства в работах Андрея Николаевича Стоянова и Всеволода Пиевича Даневского
КА Савчук
Legea și viața(Закон и Жизнь). Международный научно-практический правовой …, 2013
42013
Отон Отонович Ейхельман—біографічний нарис і міжнародно-правові погляди
К Савчук
Міжнародне право, 237-249, 2012
42012
Розвиток науки міжнародного права в Україні у ХІХ–першій половині ХХ ст.
ВН Денисов, КО Савчук
Українській щорічник міжнародного права, 264-292, 2008
42008
Правовой статус Организации за демократию и экономическое развитие/Савчук КА, Проценко ИН, Мельник СА; отв. ред. КА Савчук
КА Савчук
А Мельник.-К., 2006.–68 с, 2001
42001
Імплементація//Енциклопедія історії України: у 10 т./редкол
КО Савчук
ВА Смолій (голова) та ін, 459, 0
4
Ейхельман Отон Отонович
ВН Денисов, КЮ Савчук
Антологія української юридичної думки, 314-316, 0
4
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20