Сергій Криворучко
Сергій Криворучко
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Кафедра німецької філології та перекладу
Verified email at karazin.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Лінгвопрагматичні властивості перлокутивних оптимізаторів у сучасному німецькомовному дискурсі
СІ Криворучко
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук …, 2011
72011
Система речевого воздействия в терминах теории речевых актов
СИ Криворучко
Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, 50-57, 2014
32014
Речевое воздействие как объект лингвистических исследований
СИ Криворучко
Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, 131-137, 2010
32010
Оптимизация речевого воздействия с позиций теории речевых актов
СИ Криворучко
Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, 56-68, 2015
22015
Стратегия перлокутивной митигации как способ оптимизации речевого воздействия
СИ Криворучко
Science and Education a New Dimension, 68-72, 2016
1*2016
METACOMMUNICATION IN THE CONTEXT OF SPEECH INFLUENCE OPTIMISATION
S Kryvoruchko, Y Chervinko, I Shamaieva
Advanced Education 6 (13), 54-62, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6