Кафедра економіки підприємств харчування та торгівлі
Кафедра економіки підприємств харчування та торгівлі
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Подтвержден адрес электронной почты в домене hduht.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств
МВ Чорна, СВ Глухова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2012
190*2012
Ефективність формування фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ІЮ Мелушова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2008
852008
Управління конкурентоспроможністю підприємств роздрібної торгівлі: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій : монографія
МВ Чорна
ХДУХТ, 2010
71*2010
Формування цінової політики підприємств роздрібної торгівлі:[монографія]
МВ Чорна, ЛМ Філіпішина
Харків: ХДУХТ, 2007
562007
Проектний аналіз: навчальний посібник
МВ Чорна
Харків: Консум, 2003
482003
Стратегія підвищення конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі
М Чорна
Схід, 2010
43*2010
Формування ефективної інвестиційної політики підприємства: монографія
МВ Чорна, Г СВ
Харків: ФО-П Шейніна ОВ, 2010
422010
Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі: дис. на здобуття наук ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 04 «Економіка та управління підприємствами …
ПВ Смирнова
Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі.− Х., 2009.− 19 с, 2009
402009
Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ТС Пічугіна, ПВ Смірнова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2010
322010
Зміст та особливості цінової політики підприємства роздрібної торгівлі
НО Власова, НМ Смольнякова, АМ Волосов
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 141-148, 2010
302010
Оцiнка ефективностi iнновацiйної дiяльностi пiдприємств: монографiя
МВ Чорна, СВ Глухова
272012
Методичний підхід до оцінки структури попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства
МВ Чорна, ОЄ Чатченко
Бізнес Інформ, 212-216, 2013
252013
Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі
НО Власова, МВ Чорна, СО Зубков
20*2008
Концептуальна модель економічної безпеки будівельного підприємства [Електронний ресурс]
МВ Чорна, ІВ Пірятінська
Ефективна економіка, 2012
172012
Финансовый леверидж как инструмент оценки риска формирования финансовой структуры капитала торгового предприятия
МА Дядюк, ЕА Круглова, ВВ Фощан
Бізнес Інформ, 272-278, 2014
162014
Особливості економічного ризику підприємств торгівлі в сучасних умовах та його систематизація
МА Дядюк
Вісник технологічного університету Поділля, 199-203, 2001
162001
Управлiння конкурентоспроможнiстю пiдприємств роздрiбної торгiвлi: теоретико-методологiчнi засади та практичний iнструментарiй: монографiя
МВ Чорна
152010
Взаємозв'язок основних понять теорії конкурентоспроможності
МВ Чорна
Видавництво СумДУ, 2009
152009
Управління витратами. Навчальний посібник
МВ Чорна, ПВ Смірнова, РМ Бугріменко
Харків: ХДУХТ, 2017
132017
Эффективность политики управления финансированием оборотных активов торговых предприятий
РМ Бугрименко
Харьков, ХГУПТ, 2003. – 224 с, 2003
132003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20