Кафедра економіки підприємств харчування та торгівлі
Кафедра економіки підприємств харчування та торгівлі
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Підтверджена електронна адреса в hduht.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств
МВ Чорна, СВ Глухова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2012
118*2012
Ефективність формування фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ІЮ Мелушова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2008
712008
Управління конкурентоспроможністю підприємств роздрібної торгівлі: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій : монографія
МВ Чорна
ХДУХТ, 2010
64*2010
Формування цінової політики підприємств роздрібної торгівлі:[монографія]
МВ Чорна, ЛМ Філіпішина
Харків: ХДУХТ, 2007
432007
Проектний аналіз: навчальний посібник
МВ Чорна
Харків: Консум, 2003
412003
Формування ефективної інвестиційної політики підприємства: монографія
МВ Чорна, Г СВ
Харків: ФО-П Шейніна ОВ, 2010
312010
Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі: дис. на здобуття наук ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 04 «Економіка та управління підприємствами …
ПВ Смирнова
Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі.− Х., 2009.− 19 с, 2009
302009
Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ТС Пічугіна, ПВ Смірнова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2010
242010
Зміст та особливості цінової політики підприємства роздрібної торгівлі
НО Власова, НМ Смольнякова, АМ Волосов
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 141-148, 2010
182010
Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі
НО Власова, МВ Чорна, СО Зубков
152008
Методичний підхід до оцінки структури попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства
МВ Чорна, ОЄ Чатченко
Бізнес Інформ, 212-216, 2013
142013
Оцiнка ефективностi iнновацiйної дiяльностi пiдприємств: монографiя
МВ Чорна, СВ Глухова
142012
Взаємозв'язок основних понять теорії конкурентоспроможності
МВ Чорна
Видавництво СумДУ, 2009
142009
Концептуальна модель економічної безпеки будівельного підприємства [Електронний ресурс]
МВ Чорна, ІВ Пірятінська
Ефективна економіка, 2012
132012
Финансовый леверидж как инструмент оценки риска формирования финансовой структуры капитала торгового предприятия
МА Дядюк, ЕА Круглова, ВВ Фощан
Бізнес Інформ, 272-278, 2014
122014
Эффективность политики управления финансированием оборотных активов торговых предприятий
РМ Бугрименко
Харьков, ХГУПТ, 2003. – 224 с, 2003
122003
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
ІЮ МЕЛУШОВА
112006
Особливості економічного ризику підприємств торгівлі в сучасних умовах та його систематизація
МА Дядюк
Вісник технологічного університету Поділля, 199-203, 2001
112001
Управлiння конкурентоспроможнiстю пiдприємств роздрiбної торгiвлi: теоретико-методологiчнi засади та практичний iнструментарiй: монографiя
МВ Чорна
102010
Підбір персоналу на підприємстві: системний та процесний підходи
МВ Чорна, ММ Білоножко
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 69-76, 2013
92013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20