Кафедра економіки підприємств харчування та торгівлі
Кафедра економіки підприємств харчування та торгівлі
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Підтверджена електронна адреса в hduht.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств
МВ Чорна, СВ Глухова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2012
95*2012
Ефективність формування фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ІЮ Мелушова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2008
632008
Управління конкурентоспроможністю підприємств роздрібної торгівлі: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій : монографія
МВ Чорна
ХДУХТ, 2010
57*2010
Проектний аналіз: навчальний посібник
МВ Чорна
Харків: Консум, 2003
332003
Формування цінової політики підприємств роздрібної торгівлі:[монографія]
МВ Чорна, ЛМ Філіпішина
Харків: ХДУХТ, 2007
262007
Формування ефективної інвестиційної політики підприємства: монографія
МВ Чорна, Г СВ
Харків: ФО-П Шейніна ОВ, 2010
252010
Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ТС Пічугіна, ПВ Смірнова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2010
212010
Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі: дис. на здобуття наук ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 04 «Економіка та управління підприємствами …
ПВ Смирнова
Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі.− Х., 2009.− 19 с, 2009
212009
Оцiнка ефективностi iнновацiйної дiяльностi пiдприємств: монографiя
МВ Чорна, СВ Глухова
132012
Взаємозв'язок основних понять теорії конкурентоспроможності
МВ Чорна
Видавництво СумДУ, 2009
132009
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
ІЮ МЕЛУШОВА
122006
Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі
НО Власова, МВ Чорна, СО Зубков
112008
Эффективность политики управления финансированием оборотных активов торговых предприятий
РМ Бугрименко
Харьков, ХГУПТ, 2003. – 224 с, 2003
112003
Финансовый леверидж как инструмент оценки риска формирования финансовой структуры капитала торгового предприятия
МА Дядюк, ЕА Круглова, ВВ Фощан
Бізнес Інформ, 272-278, 2014
102014
Концептуальна модель економічної безпеки будівельного підприємства [Електронний ресурс]
МВ Чорна, ІВ Пірятінська
Ефективна економіка, 2012
102012
Управлiння конкурентоспроможнiстю пiдприємств роздрiбної торгiвлi: теоретико-методологiчнi засади та практичний iнструментарiй: монографiя
МВ Чорна
102010
Особливості економічного ризику підприємств торгівлі в сучасних умовах та його систематизація
МА Дядюк
Вісник технологічного університету Поділля, 199-203, 2001
92001
Аналіз стану та перспектив розвитку міського наземного електричного транспорту
ЛГ Чеканова, ОЮ Палант, ТБ Кушнір, ЮВ Сидоренко
Коммунальное хозяйство городов, 150-153, 2010
82010
Тенденції розвитку та особливості складу оборотних активів підприємств торгівлі.
НО Власова, ОВ Михайлова
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2014
72014
Зміст та особливості цінової політики підприємства роздрібної торгівлі
НО Власова, НМ Смольнякова, АМ Волосов
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 141-148, 2010
72010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20