Подписаться
Чубучна Ірина Іванівна
Чубучна Ірина Іванівна
к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівський Національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене meduniv.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Використання бета-адреноблокаторів та інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту з метою корекції ендотелійної дисфункції
ІІ Чубучна, ЗО Гук-Лешневська
Український кардіологічний журнал, 90-95, 2010
42010
Алкогольна хвороба печінки та ураження інших внутрішніх органів внаслідок надвживання алкоголю (огляд літератури)
ЧІІ Радченко ОМ, Гук-Лешневська ЗО
Сімейна медицина, 112-116, 2010
3*2010
Особливості перебігу та позапечінкові прояви хронічних вірусних гепатитів В і С
ЧІІ Гук-Лешневська ЗО
Теорія та практика сімейної медицини, 63-66, 2008
32008
Синтез, характеристика та біологічна оцінка нових піразолін-5-он-заміщених тіазолідин-4‑онів
СМ Голота, ІО Нєктєгаєв, ІІ Соронович, ІІ Чубучна, МА Колішецька, ...
Biopolymers and Cell 37 (1), 46-61, 2021
2021
ЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ БІОІЗОСТЕРИЗМУ В СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
СМ Голота, ІІ Чубучна, ІІ Соронович
Актуальні проблеми експериментальної та клінічної медицини, С.35-39, 2016
2016
Застосування метаболічної терапії у хворих з ішемічною хворобою серця.
ІІЧГОГЛБ Панасюк
Практикуючий лікар, С.68-70, 2012
2012
Beta-blokers and angiotenzin-converting enzyme inhibitors usage in treatment of endothelial dysfunction
ІІ Чубучна, ЗО Гук-Лешневська
Украинский кардиологический журнал, 90-95, 2010
2010
Роль сімейного лікаря у профілактиці підліткової вагітності
І Чубучна
2005
Вплив терапії аспірином та стрептокіназою на відновлення систолічної функції серця, динаміку порушень серцевого ритму та ішемії у хворих, що проходили прискорену програму …
ЧІ Іванівна
Український НДІ кардіології ім.акад. М.Д.Стражеска МОЗ України, 1999
1999
The effect of acetylsalicylic acid and streptokinase on the restoration of systolic heart function in patients after a myocardial infarct
II Chubuchna
Likars' ka Sprava, 48-52, 1997
1997
Effects of acetylsalicylic acid on systolic function of the heart in patients with a history of myocardial infarction
II Chubuchna
LIKARS'KA SPRAVA VRACHEBNOE DELO, 48-53, 1997
1997
Автореферат диссертации Вплив терапії аспірином та стрептокіназою на відновлення систолічної функції серця, динаміку порушень серцевого ритму та ішемії у хворих, що проходили …
Д ДИССЕРТАЦИЙ
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–12