Сергій Трачук, Sergei Trachuk, Sergii Trachuk,С.В.ТрачукS.Trachuk
Сергій Трачук, Sergei Trachuk, Sergii Trachuk,С.В.ТрачукS.Trachuk
кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Національний університет фізичного виховання і
Підтверджена електронна адреса в uni-sport.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи програмування фізкультурно-оздоровчих занять з дитячим контингентом
СВТ О.В. Давиденко, В.П. Семененко
К.: ТОВ Видавничий дім АртЕк, 2019
89*2019
Концептуальні напрями вдосконалення системи фізичного виховання школярів і студентів для впровадження здорового способу життя
М Дутчак, Т Круцевич, С Трачук
Спортивний вісник Придніпров'я, 2010
472010
Моделювання режимів рухової активності молодших школярів у процесі фізичного виховання
СВ Трачук
ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту: спец. 24.00. 02 «Фізична …, 2011
312011
Стратегии и рекомендации по здоровому образу жизни и двигательной активности : сборник материалов Всемирной организации здравоохранения
СВТ Е. В. Имас, М. В. Дутчак
Олимпийская литература, 527 с, 2013
282013
Методологічні засади організації фізичного виховання в навчальних закладах України
М Дутчак, С Трачук
Фізична активність, здоров'я і спорт, 2012
232012
Нормативні основи сучасної системи фізичного виховання різних груп населення України
Т Круцевич, С Трачук
Спортивний вісник Придніпров'я, 184-188, 2017
132017
Фізична підготовленість студенток коледжів різного профілю спеціальностей
С Трачук, Т Імас, Л Кузнєцова
Спортивний вісник Придніпров'я, 2015
112015
Рухова активність і збереження здоров’я дітей у процесі фізичного виховання/Трачук С
С Трачук
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 69-71, 2008
102008
Model-target characteristics of physical fitness in the system of programming sports and recreational activities with adolescents
T KRUTSEVICH, N PANGELOVA, S TRACHUK
Journal of Physical Education and Sport 19 (1), pp.242 - 248, 2019
92019
Періодизація фізичної підготовки школярів в умовах навчального процесу
Т Круцевич, А Нападій, С Трачук
Спортивний вісник Придніпров'я, 60-67, 2014
92014
Trachuk S
M Dutchak
Fizichna aktivnist', zdorov’ia i sport, 11-16, 2012
92012
Контроль функціональних можливостей серцево-судинної системи школярів віком 7–9 років, які займаються фізичними вправами
О Давиденко, С Трачук
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 36-39, 2013
82013
Konceptual'ni napriami vdoskonalennia sistemi fizichnogo vikhovannia shkoliariv i studentiv dlia vprovadzhennia zdorovogo sposobu zhittia [Conceptual directions of physical …
M Dutchak, T Krucevich, S Trachuk
Sportivnij visnik Pridniprov'ia 2, 116-119, 2010
82010
Спеціально організована рухова активність дітей в процесі фізичного виховання: рекомендації
СВ Трачук
Спортивний вісник Придністров’я, 74-77, 2009
82009
Kontrol funktsionalnih mozhlivostey sertsevo-sudinnoyi sistemi shkolyariv vikom 7–9 rokiv, yaki zaymayutsya fizichnimi vpravami
O Davidenko, S Trachuk
Teoriya i metodika fizichnogo vihovannya i sportu 3, 36-39, 2013
72013
Моделирование режимов двигательной активности младших школьников в процессе физического воспитания
СВ Трачук
по физ. воспитанию и спорту: спец. 24.00. 02–«Физическая культура …, 2011
72011
Normatyvni osnovy suchasnoi systemy fizychnoho vykhovannia riznykh hrup naselennia Ukrainy
T Krutsevych, S Trachuk
Sportyvnyi visnyk Prydniprovia,(1), 184-188, 2017
62017
Planuvannia navchal’nogo procesu z fizichnoi kul’turi uchniv serednikh klasiv v zagal’noosvitnikh navchal’nikh zakladakh [Planning of physical culture training process for …
T Krucevich, S Trachuk, A Napadij
Teoriia i metodika fizichnogo vikhovannia i sportu 1, 36-42, 2016
62016
Фізична підготовленість юнаків коледжів різних спеціальностей
ТЮ Круцевич, СВ Трачук, ЛІ Кузнецова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
62016
Characteristics of the functional state of the cardiovascular system of children of junior school age with different levels of physical health
VV Biletskaya, VP Semenenko, SV Trachuk
Scientific journal of the National Pedagogical University named after MP …, 2016
42016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20