Сергій Трачук, Sergei Trachuk, Sergii Trachuk,С.В.ТрачукS.Trachuk
Сергій Трачук, Sergei Trachuk, Sergii Trachuk,С.В.ТрачукS.Trachuk
кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Національний університет фізичного виховання і
Підтверджена електронна адреса в uni-sport.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи програмування фізкультурно-оздоровчих занять з дитячим контингентом
СВТ О.В. Давиденко, В.П. Семененко
К.: ТОВ Видавничий дім АртЕк, 2019
91*2019
Концептуальні напрями вдосконалення системи фізичного виховання школярів і студентів для впровадження здорового способу життя
М Дутчак, Т Круцевич, С Трачук
Спортивний вісник Придніпров'я, 2010
462010
Моделювання режимів рухової активності молодших школярів у процесі фізичного виховання
СВ Трачук
ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту: спец. 24.00. 02 «Фізична …, 2011
342011
Стратегии и рекомендации по здоровому образу жизни и двигательной активности : сборник материалов Всемирной организации здравоохранения
СВТ Е. В. Имас, М. В. Дутчак
Олимпийская литература, 527 с, 2013
302013
Методологічні засади організації фізичного виховання в навчальних закладах України
М Дутчак, С Трачук
Фізична активність, здоров'я і спорт, 2012
242012
Нормативні основи сучасної системи фізичного виховання різних груп населення України
Т Круцевич, С Трачук
Спортивний вісник Придніпров'я, 184-188, 2017
172017
Фізична підготовленість студенток коледжів різного профілю спеціальностей
С Трачук, Т Імас, Л Кузнєцова
Спортивний вісник Придніпров'я, 2015
122015
Model-target characteristics of physical fitness in the system of programming sports and recreational activities with adolescents
T KRUTSEVICH, N PANGELOVA, S TRACHUK
Journal of Physical Education and Sport 19 (1), pp.242 - 248, 2019
102019
Періодизація фізичної підготовки школярів в умовах навчального процесу
Т Круцевич, А Нападій, С Трачук
Спортивний вісник Придніпров'я, 60-67, 2014
92014
Trachuk S
M Dutchak
Fizichna aktivnist', zdorov’ia i sport, 11-16, 2012
92012
Konceptual'ni napriami vdoskonalennia sistemi fizichnogo vikhovannia shkoliariv i studentiv dlia vprovadzhennia zdorovogo sposobu zhittia [Conceptual directions of physical …
M Dutchak, T Krucevich, S Trachuk
Sportivnij visnik Pridniprov'ia 2, 116-119, 2010
92010
Рухова активність і збереження здоров’я дітей у процесі фізичного виховання/Трачук С
С Трачук
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 69-71, 2008
92008
Контроль функціональних можливостей серцево-судинної системи школярів віком 7–9 років, які займаються фізичними вправами
О Давиденко, С Трачук
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 36-39, 2013
82013
Моделирование режимов двигательной активности младших школьников в процессе физического воспитания
СВ Трачук
по физ. воспитанию и спорту: спец. 24.00. 02–«Физическая культура …, 2011
82011
Фізична підготовленість юнаків коледжів різних спеціальностей
ТЮ Круцевич, СВ Трачук, ЛІ Кузнецова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
72016
Kontrol funktsionalnih mozhlivostey sertsevo-sudinnoyi sistemi shkolyariv vikom 7–9 rokiv, yaki zaymayutsya fizichnimi vpravami
O Davidenko, S Trachuk
Teoriya i metodika fizichnogo vihovannya i sportu 3, 36-39, 2013
72013
Спеціально організована рухова активність дітей в процесі фізичного виховання: рекомендації
С Трачук
Спортивний вісник Придніпров'я, 74-77, 2009
72009
Normatyvni osnovy suchasnoi systemy fizychnoho vykhovannia riznykh hrup naselennia Ukrainy
T Krutsevych, S Trachuk
Sportyvnyi visnyk Prydniprovia,(1), 184-188, 2017
62017
Planuvannia navchal’nogo procesu z fizichnoi kul’turi uchniv serednikh klasiv v zagal’noosvitnikh navchal’nikh zakladakh [Planning of physical culture training process for …
T Krucevich, S Trachuk, A Napadij
Teoriia i metodika fizichnogo vikhovannia i sportu 1, 36-42, 2016
62016
Control of physical preparedness of schoolchildren using index method
T Krutsevich, N Pangelova, S Trachuk
Journal of Physical Education and Sport (JPES), 2019
52019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20