Лариса Горбатюк - Larysa Gorbatyuk - Larysa Horbatiuk
Лариса Горбатюк - Larysa Gorbatyuk - Larysa Horbatiuk
Бердянський державний педагогічний університет (BSPU) кафедра КТУНІ
Verified email at bdpu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Curriculum Optimization by the Criteria of Maximizing Professional Value and the Connection Coefficient of Educational Elements, Using Software Tools
N Kravchenko, H Alekseeva, L Gorbatyuk
192018
Use of Mobile Applications for Foreign Language Lexical Competence Formation
L Horbatiuk, N Kravchenko, H Alieksieieva, V Lipych, T Rozumna
Journal of History Culture and Art Research 8 (3), 113-124, 2019
92019
Профессиографический анализ деятельности специалиста как источник формирования учебного материала
АТ Ашеров, ЛВ Горбатюк, ЕВ Самойлова
Теорія і практика управління соціальними системами, 42-52, 2010
72010
Организация самостоятельной работы будущих инженеровпедагогов компьютерного профиля: состояние проблемы
АТ Ашеров, ЛВ Горбатюк
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 84-93, 2008
62008
Project Management Systems as Means of Development Students Time Management Skills.
O Shchetynina, L Horbatiuk, H Alieksieieva, N Kravchenko
ICTERI, 370-384, 2019
52019
Мобільні додатки як засоби формування іншомовної лексичної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей
ЛВ Горбатюк, НВ Кравченко, ГМ Алєксєєва, ТС Розумна
Інформаційні технології і засоби навчання, 2019
52019
Стан та умови організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів
ЛВ Горбатюк
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2002
52002
Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерно-аналітичної діяльності в системах управління та навчання
ЛВ Горбатюк, ДВ Коваленко
Бердянський державний педагогічний університет, 2011
22011
Особливості організації самостійної роботи студентів інженерно-педагогічних спеціальностей із застосуванням комп’ютерних технологій
ЛВ Горбатюк
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 102-105, 2004
22004
Development of software for developing information systems design skills considering issues for visually impaired people inclusion
N Kravchenko, H Alieksieieva, L Horbatyuk
CEUR Workshop Proceedings, 2020
12020
Сутність і структура аналітичної діяльності майбутніх інженерів-педагогів
ЛВ Горбатюк
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2013
12013
КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В СРЕДЕ E–LEARNING
АТ Ашеров, ЛВ Горбатюк
ББК 378 И 62, 9, 2012
12012
Визначення цілей навчання комп’ютерно-аналітичної діяльності майбутніх інженерів-педагогів як дидактична проблема
ЛВ Горбатюк, ВГ Хоменко
Педагогічний пошук, 6-10, 2011
12011
Формирование требований к умениям компьютерно-аналитической деятельности будущих инженеров-педагогов
ЛВ Горбатюк
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 42-52, 2010
12010
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ НА ОСНОВІ МЕТОДОЛОГІЇ SCRUM В IT-СТАРТАПІ
Ю Кот, Л Горбатюк
Матеріали конференцій МЦНД, 2021
2021
Організація науково-дослідницької роботи студентів в умовах забезпечення професійної орієнтації навчального процесу
Г Алєксєєва, Л Горбатюк, Н Кравченко, Б Кіндзер
Наукові записки кафедри педагогіки 1 (48), 83-90, 2021
2021
Формування життєвої перспективи в процесі фахової підготовки IT спеціалістів
ГМ Алєксєєва, Ю Назаренко, ЛВ Горбатюк
Бердянськ: БДПУ, 2021
2021
Experience in using distance learning systems at universities of Ukraine and Mexico
H Alieksieieva, N Kravchenko, O Kuzminska, L Horbatyuk
Бердянськ: БДПУ, 2021
2021
Професійна підготовка майбутніх мобільних кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти як наукова проблема
ВІ Жигірь, ЛВ Горбатюк, Ю Забєліна
Бердянськ: БДПУ, 2021
2021
Використання тривимірного моделювання при підготовці інженерів-педагогів
ГМ Алєксєєва, ЛВ Горбатюк, ОЮ Напрєєнко
Рівне: РВВ РДГУ, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20