Лариса Горбатюк - Larysa Gorbatyuk - Larysa Horbatiuk
Лариса Горбатюк - Larysa Gorbatyuk - Larysa Horbatiuk
Бердянский государственный педагогический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене bdpu.org - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Профессиографический анализ деятельности специалиста как источник формирования учебного материала
АТ Ашеров, ЛВ Горбатюк, ЕВ Самойлова
Теорія і практика управління соціальними системами, 42-52, 2010
62010
Организация самостоятельной работы будущих инженеровпедагогов компьютерного профиля: состояние проблемы
АТ Ашеров, ЛВ Горбатюк
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 84-93, 2008
52008
Стан та умови організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів
ЛВ Горбатюк
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2002
52002
Curriculum Optimization by the Criteria of Maximizing Professional Value and the Connection Coefficient of Educational Elements, Using Software Tools
N Kravchenko, H Alekseeva, L Gorbatyuk
32018
Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерно-аналітичної діяльності в системах управління та навчання
ЛВ Горбатюк, ДВ Коваленко
Бердянський державний педагогічний університет, 2011
32011
Визначення цілей навчання комп’ютерно-аналітичної діяльності майбутніх інженерів-педагогів як дидактична проблема
ЛВ Горбатюк, ВГ Хоменко
Педагогічний пошук, 6-10, 2011
3*2011
Use of Mobile Applications for Foreign Language Lexical Competence Formation
L Horbatiuk, N Kravchenko, H Alieksieieva, V Lipych, T Rozumna
Journal of History Culture and Art Research 8 (3), 113-124, 2019
22019
Особливості організації самостійної роботи студентів інженерно-педагогічних спеціальностей із застосуванням комп’ютерних технологій
ЛВ Горбатюк
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 102-105, 2004
22004
Сутність і структура аналітичної діяльності майбутніх інженерів-педагогів
ЛВ Горбатюк
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2013
12013
КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В СРЕДЕ E–LEARNING
АТ Ашеров, ЛВ Горбатюк
ББК 378 И 62, 9, 2012
12012
Формирование требований к умениям компьютерно-аналитической деятельности будущих инженеров-педагогов
ЛВ Горбатюк
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 42-52, 2010
12010
Из опыта создания инклюзивного образовательного пространства высшего учебного учреждения
АН Алексеева, ЛВ Горбатюк, НВ Кравченко
XXIX Международная научно-практическая конференция «Управление в социальных …, 2020
2020
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ
НВ Кравченко, ЛВ Горбатюк, ОО Фурса
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-ПЕДАГОГІВ У …, 2019
2019
Project Management Systems as Means of Development Students Time Management Skills.
O Shchetynina, L Horbatiuk, H Alieksieieva, N Kravchenko
ICTERI, 370-384, 2019
2019
Системы управления проектами как средство развития навыков управления временем студентов вузов
АН Алексеева, НВ Кравченко, ЛВ Горбатюк, ЕА Мурзина
XXVIII Международная научно-практическая конференция «Управление в …, 2019
2019
Mathematical Methods for Assessing the Financial Condition of an Enterprise and Diagnosing Bankruptcy
H Alieksieieva, T Katkova, L Horbatiuk, N Kravchenko
Bratislava: the University of Economics in Bratislava, 2019
2019
Кваліфікаційна робота: навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)
НВ Кравченко, ЛВ Горбатюк, МП Павленко, ОС Овсянніков
Бердянський державний педагогічний університет, 2019
2019
Мобільні додатки як засоби формування іншомовної лексичної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей
ЛВ Горбатюк, НВ Кравченко, ГМ Алєксєєва, ТС Розумна
Інформаційні технології і засоби навчання, 2019
2019
Розробка засобів позиціонування в координатному просторі в процесі навчання студентів
ГМ Алєксєєва, ЛВ Горбатюк, НВ Кравченко, ГП Чуприна
2019
Системи управління проектами як засоби розвитку навичок управління часом студентів
ОС Щетиніна, НВ Кравченко, ГМ Алєксєєва, ЛВ Горбатюк
CEUR Workshop Proceedings, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20