Follow
Viktor Matsyuk - Віктор Мацюк
Viktor Matsyuk - Віктор Мацюк
ТНПУ ім.Володимира Гнатюка
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделювання віртуального фізичного експерименту для систем дистанційного навчання в загальноосвітній і вищій педагогічній школах
МВ Головко, СЮ Крижановський, ВМ Мацюк
Інформаційні технології і засоби навчання, 36-48, 2015
262015
Розвиток теорії і практики навчання фізики у середній загальноосвітній школі України (1945-1995 р.)
ВМ Мацюк
УДПУ ім. МП Драгоманова, 1997
191997
Stellarium software as a means of development of students' research competence while studying physics and astronomy
S Mokhun, O Fedchyshyn, M Kasianchuk, P Chopyk, P Basistyi, ...
2022 12th International Conference on Advanced Computer Information …, 2022
92022
Організаційно-методичні особливості реалізації дистанційного навчання фізики в закладах вищої освіти
МВ Головко, ВМ Мацюк, ЖО Рудницька
РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2023
42023
Мобільні технології як засіб навчання на уроках фізики
ВМ Мацюк, ІМ Приймак
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
42022
Integration of knowledge of nature studies as a means of forming cognitive interests while teaching Physics in secondary schools
S Velychko, V Buzko, V Matsyuk
Latin-American Journal of Physics Education 7 (2), 269-274, 2013
42013
Using digital technologies to study the behavior of rubber balloons
M Holovko, S Kryzhanovskyi, V Matsyuk
Physics Education 57 (6), 065004, 2022
32022
Самостійна робота з використанням хмаро орієнтованих технологій як засіб розвитку цифрової компетентності магістрів фізики
МВ Головко, СЮ Крижановський, ВМ Мацюк
32022
Використання методу проектів в умовах дистанційного навчання фізики
ВМ Мацюк
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
32020
Роль методологічних принципів в удосконаленні професійної підготовки учителів фізики
ВМ Мацюк
32020
Формування дослідницької компетентності учнів гімназій
ВМ Мацюк
22022
Використання методу аналогій для формування предметної компетентності в шкільному курсі фізики
ВМ Мацюк
22020
Contribution of Ukrainian scientists to the development of technology
IV Korsun, BB Buyak, VM Matsyuk
22019
Роль педагогічної практики у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя
ГІ Ковтун, ОВ Мартиненко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 47-56, 2016
22016
Розвиток основоположних фізичних понять вченими Києво-Могилянської академії у XVII-XIX ст.
В Мацюк
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 1999
21999
Using video analysis to study the behaviour of rubber balloons
M Holovko, S Kryzhanovskyi, V Matsyuk
Physics Education 58 (4), 045010, 2023
12023
Завдання для перевірки предметної компетентності учнів з фізики (7-9 кл.): навчальний посібник
МВ Головко, ДО Засєкін, ВМ Мацюк, ЮС Мельник, ЛВ Непорожня, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
12021
Міжпредметні зв’язки фізики як засіб формування наукового світогляду учнів
ВМ Мацюк, О Григорчук
12019
The role of modern physical theories in formation of the worldview
V Matsyuk
12017
A spectacular demonstration of energy transformation in an internal combustion engine
M Holovko, S Kryzhanovskyi, V Matsyuk
Physics Education 59 (3), 035002, 2024
2024
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20