Елизавета Юрьевна Черныш
Елизавета Юрьевна Черныш
Сумской государственный университет, факультет технических систем и
Підтверджена електронна адреса в ecolog.sumdu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Синергетика: экосистемные процессы
ЛД Пляцук, ЕЮ Черныш, ДЛ Пляцук
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2014
92014
Intensification of the anaerobic microbiological degradation of sewage sludge under bio-sulfidogenic conditions
ЛД Пляцук, ЕЮ Черныш
Environment Protection Engineering, 101 – 118, 2013
7*2013
Биологическое удаление фосфора из осадков сточных вод в процессе биосульфидной обработки
ЕЮ Черныш, ЛД Пляцук
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2014
42014
Проблематика створення ефективної біотехнологічної системи анаеробної переробки осадів промислових стоків
ЄЮ Черниш, Л Пляцук
Вінниця: ВНТУ 2, 49-51, 2011
32011
САМОЗАРОСТАННЯ ВІДВАЛУФОСФОГІПСУ ЯК ПОКАЗНИК РІВНЯ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДОВКІЛЛЯ
ОМ Яхненко, ЄЮ Черниш, ЛД Пляцук, ІО Трунова
Ecological safety and balanced use of resources, 110-119, 2016
22016
Синергетичний підхід до екологічної проблеми накопичення мулових осадів
ЛД Пляцук, ЄЮ Черниш
ІФНТУНГ, 2015
22015
Фосфогипсовые отходы в технологиях защиты окружающей среды
ЛД Пляцук, ЕЮ Черныш, ЕН Яхненко
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2015
22015
Адсорбционная иммобилизация сульфид-окисляющих бактерий в массе носителя, изготовленного из фосфогипса
ЕЮ Черныш, ЛД Пляцук
Технологический аудит и резервы производства, 4-7, 2015
22015
ЭКОБИОТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ИЛОВЫХ ОСАДКОВ: УДАЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ФОСФОРА
ЕЮ Черныш
Вісник Національного технічного університету України «Київський …, 2014
22014
Утилізація осадів стічних вод сульфідогенною асоціацією мікроорганізмів
ЄЮ Черниш, ЕЮ Черныш
Вид-во СумДУ, 2014
22014
Влияние сульфидной фракции на поведение тяжелых металлов в системе" осадки сточных-почва-растения"
ЕЮ Черныш
Издательство БГТУ им. ВГ Шухова, 2013
22013
Математическое моделирование процесса обезвреживания осадков сточных вод в биосульфидогенных условиях
ЛД Пляцук, ЕЮ Черныш
НТУ" ХПИ", 2013
22013
Екологічні аспекти використання осадів стічних вод: механізми фіксації важких металів та їх видалення з осадів
ЄЮ Черниш, ЛД Пляцук
Экология и промышленность, 82-87, 2012
22012
Проектування біотехнологічних систем видалення важких металів з осадів стічних вод
ЄЮ Черниш, ЛД Пляцук
Наукові записки [Української академії друкарства], 184-190, 2012
22012
Исследование эффективности биосульфидной обработки осадков городских сточных вод
ЄЮ Черниш, ЕЮ Черныш, ЛД Пляцук, ЛД Пляцук
Сумский государственный университет, 2012
22012
ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ФОСФОГІПСУ В ТЕХНОЛОГІЯХ ЗАХИСТУ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ
ЄЮ ЧЕРНИШ, ЛД ПЛЯЦУК
Экология и промышленность, 86-92, 2018
12018
Науково-теоретичне обґрунтування впливу органо-мінерального біокомпозиту на мобільність радіонуклідів і важких металів у ґрунті
ЄЮ Черниш, ЛД Пляцук
ІФНТУНГ, 2018
12018
Розробка моделі процесу міграції та біохімічної конверсії компонентів фосфогіпсу в грунтовому профілі
ЄЮ Черниш, ЛД Пляцук, ОМ Яхненко
Ecological safety and balanced use of resources, 146-155, 2017
12017
Огляд проблематики комплексної переробки фосфогіпсу
ЛД Пляцук, ЛД Пляцук, ЄЮ Черниш, ЕЮ Черныш, МО Алієва
Сумський державний університет, 2017
12017
Розробка інтегрованої моделі екологічно безпечної утилізації фосфогіпсу в технологіях захисту навколишнього середовища
ЄЮ Черниш
НТУ" ХПІ", 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20