Романюк Н.М., Romaniuk N.M. Романюк Наталя Миколаївна, Романюк Н.Н.
Романюк Н.М., Romaniuk N.M. Романюк Наталя Миколаївна, Романюк Н.Н.
ДВНЗ "НГУ"
Підтверджена електронна адреса в nmu.one
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Нові властивості FD-методу при його застосуваннях до задач Штурма–Ліувілля
ВЛ Макаров, НМ Романюк
Доповіді НАН України, 2014
32014
Експертна оцінка напрямів розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів
НМР О.Г. Вагонова
Економічний вісник НГУ, 2013
32013
FD-метод для задачi на власнi значення в гiльбертовому просторi у випадку базової задачi з власними значеннями довiльної кратностi
ВЛ Макаров, НМ Романюк
Доповіді НАН України, 2015
12015
Економічне обґрунтування стратегічного розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів
НМ Романюк
Видавництво НГУ, 2014
12014
Експериментально-аналiтичне дослiдження властивостей складових FD-методу при його застосуваннi до задач Штурма-Лiувiлля
ВЛ Макаров, НМ Романюк, II Лазурчак
Збірник праць Інституту математики Національної академії наук України, 145-170, 2013
12013
Оцінка ймовірності зміни рівня показників розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів
НМ Романюк
Сталий розвиток економіки., 2012
12012
Вплив інтернет-середовища на рівень розумового розвитку підлітків
Н Романюк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
Оценка окупаемости инвестиций в энергосберегающие технологии
ОВ Самуся, ЛВ Касьяненко, НН Романюк
Научный журнал Экономический вестник Национального горного университета 58 …, 2017
2017
Оцінка окупності інвестицій в енергозберігаючі технології; Pay-off estimate in energy-saving technologies
ОВ Самуся, ЛВ Касьяненко, НМ Романюк
Науковий журнал Економічний вісник Національного гірничого університету …, 2017
2017
Досвід децентралізації і розвитку місцевого самоврядування в країнах ЄС
ВМ Михайлов, ВІ Виноградчий, АВ Пруський, НВ Мірко, НМ Романюк
Науковий збірник Інституту державного управління у сфері цивільного захисту …, 2017
2017
Дослідження процесу ущільнення рослинного матеріалу у конічному каналі
ІЄ Цизь, ОО Мельник, НМ Романюк, МО Бабич
Сільськогосподарські машини, 123-123, 2016
2016
Рубрика: Экономика природопользования
ТВ Пимоненко, АВ Люльов, ЯА Ус, ОВ Самуся, ЛВ Касьяненко, ...
Образование, 53, 2016
2016
Суперекспоненцiальна збiжнiсть FD-методу для спектральної задачi в банаховому просторi
ВЛ Макаров, НМ Романюк
Збірник Праць Інституту математики НАН України 12 (5), 109-131, 2015
2015
Концептуальні засади стратегічного розвитку гірничозбагачувальних комбінатів; Conceptual fundamentals of strategic development of miningand-processing integrated works
НМ Романюк
Науковий журнал Економічний вісник Національного гірничого університету …, 2015
2015
Концептуальные основы стратегического развития горнообогатительных предприятий
НМ Романюк
Научный журнал Экономический вестник Национального горного университета 50 …, 2015
2015
Методика проведення моніторингових досліджень якості освітньої діяльності навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту
ЄЮ Литвиновський, НМ Романюк
Науковий збірник Інституту державного управління у сфері цивільного захисту …, 2015
2015
ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ КЕРІВНОГО СКЛАДУ ТА ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
А Іванов, Є Литвиновський, С Осипенко, Н Романюк
Військова освіта 30 (2), 116-124, 2014
2014
Economic justification stages of the investment project of mining and processing enterprise
НМР О.Г.Вагонова
Науковий вісник НГУ, 2014
2014
Экономическое обоснование инвестиционного проекта строительства объектов горно-обогатительного комбината
НМР О.Г. Вагонова
Вестник Полоцкого государственного университета, 2014
2014
Экспертная оценка направлений развития горно-обогатительных комбинатов
АГ Вагонова, НН Романюк
Научный журнал Экономический вестник Национального горного университета 44 …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20