Кичак Василь Мартинович
Кичак Василь Мартинович
Вінницький національний технічний університет професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Синтез частотно-імпульсних елементів цифрової техніки. Монографія
ВМ Кичак
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005
282005
Синтез частотно-iмпульсних елементiв цифрової технiки. Монографiя
ВМ Кичак
202005
Радіоімпульсні логічні НВЧ елементи
ВМ Кичак
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999
131999
Математична шумова модель інтегральних операційних підсилювачів для прогнозування надійності за рівнем низькочастотного шуму
ВМ Кичак, ДВ Михалевський
ВНТУ, 2008
112008
РАДІОЧАСТОТНІ ТА ШИРОТНО-ІМПУЛЬСНІ ЕЛЕМЕНТИ ЦИФРОВО ТЕХНІКИ
ВМ Кичак, ОО Семенова
112008
Оцінка якості інтегральних транзисторів за допомогою низькочастотних шумів
ВМ Кичак, ДВ Михалевський, ВВ Стронський
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процессах 2: 177-181., 2005
112005
Реалізація універсального цифрового демодулятора на основі швидкодіючих перетворювачів
ВМ Кичак, ВС Бєлов, АС Бєлов
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 152-152, 2012
92012
Основи теорії таймерних обчислювально-вимірювальних пристроїв
ВФ Бардаченко, ВМ Кичак
Вінниця: ВДТУ.–2003.–106 с, 2003
92003
Методи та засоби аналого-цифрового перетворення високочастотних сигналів
ГГ Бортник, СГ Бортник, ВМ Кичак
ГГ Бортник, 2013
82013
Оцінка впливу кількісних характеристик зміни інформаційного параметру на завадостійкість каналів зв’язку з КАМн
ВМ Кичак, ВС Бєлов, АС Бєлов
Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету, 59-62, 2012
72012
Керована індуктивність//Патент на корисну модель № 54809. Україна, МПК (2009) H03Н 11/00. № u201006148; заявл. 21.05. 2010; опубл. 25.11. 2010
ВМ Кичак, ОО Дрючин, ПО Гаврасієнко
Бюл, 2010, 2010
72010
Керована двотактна індуктивність
ПО Гаврасієнко, ОО Дрючин, ВМ Кичак, ЮМ Костюк
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 83-83, 2010
72010
Методи та засоби оцінювання параметрів абонентських ліній зв’язку
ГГ Бортник, ВМ Кичак, ВФ Яблонський
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006
72006
Синтез широтно-импульсных элементов фаззи-логики
ЕА Войцеховская, ВМ Кичак
Прикладная радиоэлектроника 4 (2), 229-232, 2005
62005
Синтез частотно-iмпульсних елементiв цифрової технiки
ВМ Кичак
Моногафiя, 266, 2005
62005
Засоби оргтехніки та зв’язку
ВМ Кичак, ГГ Бортник, ОА Семенюк
Навчальний посібник. Вінниця ВДТУ, 2001
62001
Основи радіоелектроніки: навчальний посібник
ВМ Кичак
Вінниця: ВНТУ, 2010
52010
Методи линеаризации модуляционной характеристики частотного модулятора
ВМ Кичак
Вісник хмельницького національного університету, 177-181, 2010
52010
Нассир Мансур Абухамуд, Дрючин ОО Оптимізація вибору режиму керованої реактивності
ВМ Кичак
Вісник Хмельницького нац. ун-ту, 232-237, 2010
52010
Нассир Мансур Абухамуд, Трухачёва НВ Методы линеаризации модуляционной характеристики частотного модулятора
ВМ Кичак
Вісник хмельницького національного університету, 177-181, 2010
52010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20