Микола Миколайович Рябушко, Николай Николаевич Рябушко, N.Ryabushko
Микола Миколайович Рябушко, Николай Николаевич Рябушко, N.Ryabushko
Українська медична стоматологічна академія, Ukrainian Medical Stomatological Academy
Подтвержден адрес электронной почты в домене umsa.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Специфичность систем антиоксидантной защиты органов и тканей—основа дифференцированной фармакотерапии антиоксидантами
ВМ Бобирьов, ММ Рябушко, ГЮ Островська, СІ Бобирьов, ВН Бобырев, ...
Росія, Санкт-Петербург, 2007
1972007
Comparative histological structure of the gastrointestinal mucosa in human and white rat: a bibliographic analysis
VH Hryn, YP Kostylenko, YP Yushchenko, MM Ryabushko, DO Lavrenko
Fundacja Lekarzy Polskich-Pro-Medica,© Wydawnictwo Aluna, 2018
172018
Распространенность патологии щитовидной железы в Полтавской области в постчернобыльский период и пути ее профилактики
ОВ Муравлева, НН Рябушко, ЛЕ Бобырева
Одеський медичний журнал, 96-98, 2004
172004
Лікувально-профілактична ефективність природного сорбенту та антиоксидантів при тривалому надходженні в організм фторидів (експериментально-клінічне дослідження): автореферат …
ММ Рябушко
ММ Рябушко–К, 2002
132002
Природні сорбенти та антиоксиданти в профілактиці серцево-судинних ускладнень у осіб, що контактують з фторидами за виробничих умов
ММ Рябушко, ВМ Бобирьов
Ліки, 2001
52001
Регіональні особливості залоз слизової оболонки лобової пазухи людини
ОМ Проніна, СІ Сербін, ГА Єрошенко, ММ Рябушко
Вісник проблем біології і медицини, 212-215, 2012
42012
Протекторні властивості тіотриазоліну при хронічному надходженні похідних дитіокарбаматів
ВМ Бобирьов, ГЮ Островська, ММ Рябушко, ВН Бобырев, ...
32003
Інтеграція методів класичної статистики при викладанні клінічної фармакології як шлях удосконалення якості підготовки майбутніх лікарів
НВ Моісєєва, АА Капустянська, АВ Вахненко, ММ Рябушко, ...
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2016
22016
Динамика гемореологического статуса у пациентов с метаболической болезнью и холелитиазом в результате лапароскопических холецистэктомий
МА Дудченко, МА Дудченко, МО Дудченко, МА Дудченко, НГ Третяк, ...
" Харківська хірургічна школа", 2008
22008
Фармакотерапія в стоматології
ВМ Бобирьов, ТА Петрова, ГЮ Островська, ММ Рябушко, ВН Бобырев, ...
Вінниця: Нова книга, 2011
12011
EFFICIENCY OF THE ADMINISTRATION SYSTEM AT THE FACULTY IN THE FORMATION OF THE PERSONALITY OF THE FUTURE DOCTOR
VH Hryn, MM Ryabushko, KV Hryn, NO Riabushko
Ukrainian Dental Almanac, 103-107, 2021
2021
Дієвість системи адміністрування на факультеті у формуванні особистості майбутнього лікаря
ВГ Гринь, ММ Рябушко, КВ Гринь, НО Рябушко, ВГ Гринь, НН Рябушко, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2021
2021
Аналіз результатів складання ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК в Українській медичній стоматологічній академії студентами медичного факультету№ 1
РВ Луценко, ММ Рябушко, АГ Сидоренко, СЮ Чечотіна, ОА Луценко, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Спосіб введення та розрахунку дози антибактеріального препарату широкого спектра дії (кларитроміцину) лабораторним білим щурам
ВГ Гринь, ВГ Гринь, КВ Гринь, ЕВ Гринь, РВ Луценко, РВ Луценко, ...
Національний орган інтелектуальної власності Державне підприємство …, 2020
2020
Спосіб лікування та профілактика депресивних розладів у пацієнтів з деменцією
КВ Гринь, АМ Скрипніков, РВ Луценко, ЛО Герасименко, ММ Рябушко, ...
Державна служба інтелектуальної власності України, 2020
2020
Організація навчального процесу з курсу клінічної фармакології та клінічної імунології
ГЮ Островська, АА Капустянська, НВ Моісєєва, ММ Рябушко
Українська медична стоматологічна академія, 2019
2019
Непоправне знівечення обличчя
ІІ Митрофанов, ІВ Лисенко, ММ Рябушко
Мир медицины и биологии, 2018
2018
ВМ Бобирьов. 43 роки науково-педагогічної діяльності: Бібліографія
ТО Дев'яткіна, ММ Рябушко, ЛЄ Бобирьова, ОБ Боровик
СВД Олексієнко ВВ, 2018
2018
Організація самостійної роботи студентів стоматологічного факультету з курсу «Клінічна фармакологія»
ВМ Бобирьов, ГЮ Островська, ТА Петрова, ММ Рябушко, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2017
2017
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ВМ Бобирьов, ВМ Ждан, ММ Рябушко, СМ Білаш, ТВ Шарбенко
Medical education, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20